İş güvencesi yok oluyor, kadınlar daha çok sömürülüyor
Dünya İlaç ve Kimya Konferansında konuşan İsviçreli ve İtalyan kadın sendikacılar ülkelerinde kadın erkek arasındaki ücret eşitsizliğine, kadın işsizliğine ve kadın emeğinin sömürüsüne dikkat çekti.

INDUSTRIALL Küresel Sendika “Dünya İlaç ve Kimya Konferansı” ve BASF işyeri sendikaları toplantısı sona erdi. Petrol-İş Genel Merkezinde yapılan konferansın son gününde “Küresel kimya sanayinde sendikal güç inşası” konuşuldu.

Konferansa İsviçre’den katılan sendikacı Eden Habtemcael, İsviçre’de yürürlükte bulunan ‘Eşitlik Yasası’nın uygulanmadığını söyledi. “Kadınlar ve erkekler arasında ücret farklılığı var. Erkekler işe giderken kadınlar çocuk baktığı için kısmi zamanlı çalışıyor. Kadınlar yarım gün çalıştığı için emeklilik maaşları da düşüyor. Sendikaların kadınlara erişimi düşüyor. İsviçre artık dağlarından bal akan bir ülke değil. İsviçre’de aşırı sağcı güçler egemen” dedi.

İsviçre’de 14 Haziran’da 500 binden fazla kadının sokağa çıktığını ve 30 yıl sonra ilk kez grev yapıldığını söyleyen Habtemcael, “Kadınların talebi ücret eşitsizliği, kısmı çalışma ve hamilelik sonrası işe dönememeyle ilgiliydi. Şiddet ve tacizi de unutmamak gerekir” dedi. İşverenlerin ise göçmen işçilere daha fazla yöneldiğini söyleyen Habtemcael, “Kadınlar daha fazla baskı hissediyor. Göçmenlerin herhangi bir sözleşmesi olmadığı için işveren istediğini yaptırabiliyor” diye konuştu.
İtalya’da faaliyet yürüten FEMCA-CISL Sendikası Temsilcisi Nora Garofalo da benzer bir tablo çizdi. İtalya’da da kadınların erkeklere göre düşük ücret aldığını söyleyen Garofalo, “Genç kadınlar ciddi bir işsizlik yaşıyor. Onlara farklı sözleşmeler uygulanıyor. Kadınlar kendileri için iş güvencesi arıyor. Korsan sözleşmelerle çalışıyorlar. Yeni davalar açıldı. Sarı sendikalar ise işveren güdümünde. Tamamen kadınların hakkı ihlal ediliyor” dedi.

Brezilyalı Lucineide Varjao ise Brezilya’da kadınların yüzde 25 daha az ücret aldıklarını, gençlerin ise güvencesizlik kıskacı altında olduğunu söyledi. Varjao şu örneği verdi: “Çokuluslu ilaç şirketi Bayer’e ziyarete gittik. 200 genç sözleşmesiz çalışıyor. Araştırma yapıyor. Sendika nedir en ufak fikirleri yok.”İlgili haberler
İsviçre’de kadınlar grevde

İsviçre'de kadınlar ilki 14 Haziran 1991’de gerçekleşen ve ikincisi 28 yıl aradan sonra yapılan iş b...

Fotoğraflarla İsviçre Kadın Grevi

İlki 14 Haziran 1991’de gerçekleşen, ikincisi 28 yıl aradan sonra yine 14 Haziran 2019’da yapılan İs...

İsviçre’deki 14 Haziran Kadın Grevi’nin ardında bı...

Bu grev, eşitsizliğin diz boyu olduğu iş yerlerine nasıl yansıdı? İsviçre sendikaları grevi nasıl el...