Nazilere direnen doktor Margarete Blank
Bir meslektaşının ihbarı sonucu Naziler tarafından 8 şubat 1945'te idam edilen Dr. Margarete Blank’in ölünceye kadar faşizme karşı mücadele eden bir doktordu.

21 Şubat 1901’de Kiev’de doğan Margarete Blank, 1919’da ailesiyle Almanya’ya göç etti, 1920’lerin başında kız kardeşi ile Leipzig’e geldi ve 3 Mayıs 1921’de Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu. Doktor olma arzusu, insanlara yardım etme konusundaki derin hümanist inancından kaynaklanıyordu. O zamanlar tıp okuyan az sayıdaki kadından biri olmakla kalmadı, aynı zamanda daha dünyanın en eski tıp tarihi enstitüsü, 1906’da açılan Tıp ve Doğa Bilimleri Tarihi Enstitüsü, müdürü Henry Ernest Sigerist’in (1891-1957) öğrencisi oldu. Çok başarılı bir öğrenciydi ve doktorasını “summa cum laude” ile tamamladı. Bu başarı ve angajmanı staj ve çeşitli üniversite kliniklerinde gönüllü çalışmaları ve daha sonra Leipzig ve çevresindeki değişik kliniklerde doktor olarak yaptığı çalışmalara yansıdı.

1929’dan itibaren Panitzsch’te mütevazı bir ahşap evin inşası ve doktor olarak çalışma izni almayla uğraştı. Bu yıllarda mali durumu çok kötüydü, çoğunlukla kardeşinin yardımıyla ve neredeyse bayılıncaya kadar çalışarak yaşamını sürdürebildi. Bu yüzden birkaç kez ciddi şekilde hastalandı.

1930’dan itibaren Panitzsch’te köy doktoru olarak çalıştığı ve hastalarının sayısı arttığı zaman bile Leipzig’deki meslektaşları ve her şeyden önce Prof. Sigerist ile temas halinde kaldı. Margarete Blank’ın evi çatısının şekli nedeniyle mantar olarak nitelenmekteydi, ‘mantar’da arkadaşlarını ağırladı. Doktora profesörü 1932’de ortaya çıkan faşist gelişim nedeniyle Almanya’dan ayrıldı ve Margarete’nin de gelerek Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’nde bilimsel bir kariyere başlamasını önerdi. Ancak Blank için hastaları her zaman ilk sıradaydı ve bu yüzden teklifi kabul etmedi.

HERKESİN MUHBİRLİĞE ZORLANDIĞI DÖNEMDE O DİRENDİ
Margarete Blank’ın hayatıyla ilgili cevaplanmamış bazı sorular olmakla birlikte, onun Hitler faşizmine karşı kararlı bir direnişçi olduğu tartışmasız. Hitler selamını reddetti, Nazi Doktorlar Örgütüne üye olmadı, bir doktor, bir hümanist olarak kölelik koşullarında çalıştırılanlar, savaş esirleri de dahil olmak üzere hastalarına ek yemekler, ilaçlar verdi, her sorunlarında yardımcı olmaya çalıştı. Gece gündüz özellikle bombardımanlarda, insanlara yardım etmek için koşturuyordu. Margarete Blank, birçok kişi tarafından sevildiğinden köylüler “küçük kadın Doktor”la anılarını şimdiye kadar korudular. Onun yaptığı, birçok kişinin korktuğu hatta muhbirlik yaptığı bir dönemde direnişti.

Dr. Margarete Blank’ın bıraktığı miras, her zaman ve her koşulda faşizme karşı mücadelenin bir insanlık görevi olduğunu ilke edinerek yaşamak oldu. Vicdanının sesini dinledi ve ölünceye kadar boyun eğmedi. Savaşlar ve çatışmalarla karakterize bir dünyada barış içinde bir arada yaşamanın kriteri ve umudu oldu.

Bir doktor arkadaşına Nazilere karşı düşüncelerini açıkladı. Arkadaşı hemen Gestapo’ya koşarak ihbar etti. Margarete Bolşevik ajan olarak tutuklandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. 8 Şubat 1945’te Dresden’deki Münchner Platz’daki iskele üzerinde idam edildi.

Fotoğraf: Vikipedi

İlgili haberler
GÜNÜN KADINI: Çocuk yaşta Nazilere direnmenin adı...

Makedon bir komünist direnişçi olan Fana Koçovska, Yugoslavya'nın ulusal kahramanları arasında en ge...

Nazi faşizmine karşı mücadele eden Elizabeth Rose

Elizabeth Rose, cephedeki askerleri faşizme karşı tavır almaya teşvik eden mektuplar yazıyordu. 20 M...

Nazilere karşı direnişin doktoru Muriel Gardiner B...

Nazi Almanya’sında baskılara ve tüm tehlikelere rağmen cesaret sergileyen, devrimci sosyalistlerin s...