Çocuklarımız birlikte büyüsün
Öğrenci Velileri Derneğinden Aysel Eyi, karma eğitimin adım adım nasıl tartışmaya açıldığını ve neden vazgeçilmez olduğunu anlatıyor. Velilere de çağrısı var: Susarsak sıra hepimiz çocuğuna gelecek.

Son günlerde yine hedef haline getirilen karma eğitim, yalnızca eğitim alanları ya da eğitim sistemini değil, toplumu ve kültürü de etkiler. Karma eğitimde çocuklar küçük yaştan itibaren karşı cinsi görüp tanır ve toplumsal yaşamda da bunun etkileri görülür. Birbirlerine saygı duymayı, iletişim kurmayı, birlikte yaşamayı öğrenirler. Kadın erkek eşitliği algısının temelleri de çocuklukta atılır.

Eğitimi cinsiyete göre ayrıştırmanın sonucunda öncelikle çocuklarda kişilik bozuklukları ortaya çıkar. Karma eğitim karşıtları “kız çocuklarının ergenlikten itibaren erkekleri tahrik ettiği”ni, “karma eğitim yüzünden çocukların/gençlerin kafasının karıştığını” ve dolayısıyla başarısız olduklarını savunsalar da bu anlayış tam anlamıyla ortaçağ zihniyetidir. Asıl kişilikleri oturmayan çocuklar/gençler başarıyı yakalayamaz.

Tabii aldıkları eğitim sonucu çocuklarımızın başarılı olmasını istiyorsak bunun için de sadece kızlı erkekli eğitim görmeleri yetmez. Eğer okullar,

- Laik ve bilimsel eğitimden uzaksa,
- Okullarda laboratuvar, atölyeler, nitelikli bir eğitim için gerekli materyaller yoksa,
- Sınıf mevcutları sağlıklı ve yeterli eğitime elvermiyorsa,
- Öğretmen yetiştiren kurumlar yeterli değilse,
- Öğretmen maaşları yoksulluk sınırının altındaysa siz nasıl başarılı bir eğitim bekleyebiliriz!
Tüm bunları bir yana bırakıp sorunu karma eğitimde görerek başarıyı hiçbir zaman yakalayamayız.

BU YOLLAR ADIM ADIM DÖŞENDİ
Şunu da hiç unutmayalım; bugünlere birden bire gelinmedi ve yeterli tepki gelmezse de adım adım yola devam edilecek. Hükümetin “dindar ve kindar nesil yetiştirme” hedefinde önemli adımlar attığını kolayca görebiliriz artık.

Bu hükümet iş başına geldiğinden beri her dönem nabız yoklaması yaptı; 2013’te AKP’li Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut karma eğitimi yanlış bulduğunu ve bu yanlışı düzelteceklerine dair açıklama yaparak meclisi karıştırmıştı. Daha sonra Yakut bunun kişisel görüşü olduğunu, partiyi bağlamadığını söyledi. Ama yine de halk arasında da, kendi tabanında da konunun tartışılmasına yol açtı.

4 Aralık 2014’te Mili Eğitim Şurasında Eğitim-Bir-Sen karma eğitim mecburiyetinin kaldırılması ile ilgili öneri verdi, öneri komisyonda kabul edilmedi. Kamuoyu tepkileri üzerine Milli Eğitim bakanı “gündem dışı hiçbir konu karar altına alınmayacak” dedi.

Bu sürece kadar din dersleri zorunlu hale geldi, müfredat değişti. Kız öğrenciler derslere başörtüsüyle girmeye başladı.

18 Haziran 2016’da 167 yıllık Beyoğlu Anadolu Lisesinde okul yönetimi “fiziki koşulların yetersizliğini” gerekçe göstererek bir sonraki eğitim döneminde sadece kız öğrencilerin eğitim alacağını duyurdu.

13 Haziran 2017’de Konya Selçuklu Konevi Anadolu Lisesi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla önümüzdeki eğitim yılında kız ve erkek öğrencilerin derslere ayrı ayrı sınıflarda devam edeceğini ilan etti. Veliler tepki gösterdi, okul müdürü hakkında Eğitim Sen’in girişimleri sonucu soruşturma açıldı.

Son olarak da 11 Eylül 2018’de Milli Eğitim Bakanlığının okulların açılması/kapanmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte yapılan değişikliklerle anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim yapılması şartını kaldırdı. Tepkiler de “Velilerin tercih hakkı” gibi söylemlerle geçiştirildi.

Tüm bunlar adım adım gerçekleşirken biz de işsizlik, sefaletle uğraşmak zorunda bırakıldık ve karma karışık hale gelen eğitim sistemini, sınav sonuçlarına göre yerleşemeyen, boşlukta kalan, eğitim alamayan çocuklarımızı, karma eğitim karmaşasını ikinci plana atmak durumunda kaldık.

Ekonomik krizin ve bölgede süren savaşın etkileri yaşamımızı etkilerken gelecek neslin, çocuklarımızın “laik ve bilimsel eğitim hakkı”nın elinden alınmasına izin veremeyiz. Velilere seslenmek istiyorum: Bu yönetmeliği basite almayalım, bunu alanlarda haykıralım. Unutmayalım susarsak sıra hepimiz çocuğuna gelecek.

İlgili haberler
MEB ‘karma eğitim’ maddesini yönetmelikten kaldırd...

MEB’in anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim...

Karma eğitim neden hedefte?

Eğitimde karma eğitim karşıtı her uygulama, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, BM Çocuk Hakları Sö...

GÜNÜN BİLGİSİ: 5 başlıkta karma eğitim tartışmalar...

‘Karma eğitim neden önemli, karma eğitim bir tercih meselesi olabilir mi, zorunlu olmaktan çıkarılma...