Eğitim emekçisi kadınların TİS değerlendirmesi: Okul açılınca sonucu öğrenmek değil, sürece katılmak istiyoruz
Pandemi sürecinde dertleri katlanan eğitim emekçisi kadınlar, Ağustos ayında başlayacak TİS görüşmelerinde sendikalarının işyerlerindeki emekçileri odak alarak süreci yürütmesini istiyor.

Kamu emekçilerini yakından ilgilendiren 2021 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Ağustos ayında başlanacak. En son yapılan TİS görüşmeleri sonucunda, ücretlerde 2020 yılında 6 aylık sürelerle yüzde 4, 2021 yılında ise 6 aylık sürelerle yüzde 3 artış yapılması belirlenmişti. Pandemi sürecinde, zaten ekonomik krizle boğuşan biz kamu çalışanlarının beli daha da büküldü, en büyük darbeyi ise eğitim alanı aldı. Eğitim emekçilerinin uzun bir süre uzaktan eğitimle evden çalışmak zorunda kalması esnek çalışma biçimini de yeniden gündeme getirdi. Özellikle kadınla bu uygulamayla ekonomik, sosyal ve özlük hakkı kayıpları yaşadı. Daha önce hep müjde olarak gündeme getirilen esnek çalışmanın özellikle kadın emekçilerin yükünü artırmaktan öteye gidemeyeceğini yakinen deneyimledik.

Salgın biz eğitimciler için de ekonomik kayıp dönemi oldu ama kamu emekçilerinin ek zam taleplerine kulak tıkandı. Ek derslerimizin kesintiye uğraması, okul idarecilerinin keyfi tutumları, uzaktan eğitimin açmazları, öğrencilerimizin gözümüzün önünde adil olmayan eşitsiz koşullara mahkûm edilmesi, eğitim çalışanlarının aşılanma sorunu gibi bir dizi sorun da yaşadık. Kayıplarımızın bu kadar arttığı bir dönemde herhangi bir iyileştirme çabasına da gidilmedi. Aksine yan gelip yatan, oturduğu yerden para kazanan, sanki tatildeymiş gibi bir algı yaratıldı ve eğitim emekçileri itibarsızlaştırılmak istendi.

Böyle olağanüstü bir dönemde TİS görüşmelerinin, önceki dönemlerde olduğu gibi oldu bittiyle, öncekilerin tekrarı biçimde yaşanmayacağına, artık gerçekten biz kamu çalışanlarının nabzıyla hareket edecek bir toplu sözleşmeyle sonlanacağına inanmak istiyoruz.

TİS görüşmelerinin 2 yılda bir yapılması ve yaz dönemine denk gelmesi, eğitim emekçilerinin çoğunun haberi olmadan sessiz sedasız sonuçlanmasına sebep oluyor. Eğitim emekçilerinin ancak okullar açıldığında “Ne kadar zam aldık?” sorularıyla bildiği, “Neye yetecek ki bu zam…” serzenişleriyle yine günlük rutinlerine döndüğü bir TİS süreci yaşıyoruz hep. Özellikle sendikaların bu süreçte atıl bir pozisyonda kalması başlı başına bir sorun. Yetkili sendika statüsünde olan Memur Sen’in bu TİS tiyatrosunda emekten yana bir rol almadığı bilinen bir gerçek. KESK’in ise mücadeleci çizgiden ayrılmadan “Küstüm, oynamıyorum” tutumundan çıkarak hem işyerlerinin gücünü alan hem de sendikalı-sendikasız ya da farklı sendikadan olduğu fark etmeksizin işyerinde emekçilerle yan yana gelmenin yollarını arayan, sadece belirli kadrolarının katıldığı eylemlerden medet ummayan, tabanda yerel mücadele ağını örecek bir yapılanmaya gitmesi elzemdir artık.

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR GÖZ ARDI EDİLMESİN

TİS sürecinde öne çıkan talepleri, bu sürecin nasıl yürütülmesi gerektiğini Eğitim Sen İzmir 4 no’lu şube üyesi eğitim emekçisi kadınlarla tartıştık.

Özge Öztürk, öğretmenlerin kendini mesleki anlamda geliştirebilmesi için maaşların iyileştirilmesi ve ek zam yapılmasının önemli olduğunu vurguluyor. Özge, özellikle gelişen çağa ayak uydurmak için vizyonumuzu geliştirmek gerektiğini, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerinin, projelerinin daha çok yapılması gerektiğini düşünüyor.

Özel gereksinimi öğrencilerle çalışan İlkay Özcan ise, özellikle uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri ekran başında tutmanın güçlüğünü anlatıyor. Ek ders ücretlerinin ve yıpranma paylarının verilmesi gerektiğini dile getiren İlkay, özel eğitim öğretmenlerine erken emeklilik uygulamasına geçilmesinin yükü biraz daha da hafifleteceğini düşünüyor. Okul idarecileri tarafından uygulanan mobbingin bu dönemde daha da arttığını söyleyen İlkay, “İşyerlerinde huzurla çalışmak istiyoruz, liyakata dayalı bir sistem bunun önünü açabilir” diyor.

TİS TALEPLERİMİZ
Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube üyeleri olarak TİS taleplerimiz:
1. Eğitim bileşenlerinin sağlığı, öğrencilerin üstün yararı ve yüz yüze eğitimin kesintisiz sürdürülebilmesi için öncelikle aşı ve düzenli test...
2. Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi her türlü güvencesiz istihdama son verilmesi, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesi...
3. Eğitim emekçilerinin saygınlığının arttırılması ve liyakata dayalı bir sisteme geçilmesi…
4. Tüm kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik tüm hukuksuz uygulamalara derhal son verilmesi...
5. Kadın emekçilerin işyerlerinde uğradıkları mobbinge ve ayrımcılığa son verilmesi...
6. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele için cinsiyetçi yaklaşımların cezalandırılması ve okullarda toplumsal cinsiyet eğitimi konusunda ders konulması...
7. Ücretli doğum, süt izni ve ebeveyn izin sürelerinin arttırılması ve ücretsiz kreş…
8. Müfredat ve ders kitaplarının bilimsel esaslara göre düzenlenmesi...
9. Eğitime yeterince bütçe ayrılması ve öğretmen ihtiyacının kadrolu atama yapılarak karşılanması...
10. Özel gereksinimi olan öğrencilerle çalışan eğitim emekçilerinin yıpranma payı, ek ders ücretlerinin %50 artırımlı olarak hesaplanması ve erken emeklilik haklarının sağlanması…
11. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan hukuksuz ve keyfi olarak OHAL-KHK’leri ile işinden, ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi...
12. Sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açılması, TİS ve grev hakkının güvence altına alınması ve sendikal ayrımcılığa son verilmesi...
13. Bir önceki sözleşmeden kaynaklı kayıplarımızın karşılanması için maaşlara %25 ek zam yapılması...
14. Tüm kamu emekçileri için ek göstergenin 3600’e çıkartılması...
15. Artan oranlı vergi dilimlerine son verilerek tüm vergi kesintilerinin sabit %10 vergi dilimi ile sınırlandırılması...
16. Ek ders ücretlerine %50 zam yapılmasını ve her yıl için açıklanacak enflasyon oranı kadar refah payı verilmesi...
 17. Ek dersler başta olmak üzere tüm ek ödemelerin temel ücrete ve emekliliğe yansıtılması...
18. Eğitim hayatının planlanmasında eğitim bilimciler, eğitim sendikaları ve eğitimin diğer bileşenleri ile ortak hareket edilmesi...

Fotoğraf: Eğitim Sen Arşivi

İlgili haberler
Didim’de yetkili sendika Eğitim Sen: Hiç durmadan...

Didim’de Eğitim Sen’in TİS sürecinde yetkili sendika olmasında büyük emeği olan üç kadın yöneticiyle...

Kamu emekçisi kadınlar bu taslağa sığmaz!

Kadın kamu emekçilerinin talepleri TİS süreçlerine nasıl yansıyor? Konfederasyonların taslaklarını i...

Bu bir yangın yazısı değil, ‘seçim’ yazısı

Doğayı yağmalayan, emeğimizi sömüren, bedenimizi yok edip varlığımızı hiçe sayan türümüzün sömürgenl...