Haklarımız var

Primin düşük gösterilmesi haklı fesih nedenidir

Sigorta primi gerçek ücretinden değil daha düşük bir tutardan ödenen işçi haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir.

Evlilik feshi yapan kadın işçinin analık ödeneği kesilir

Hamilelik nedeniyle analık iznine ayrılan ve analık ödeneği alan kadın işçi, evlilik nedeniyle tazminatını alarak işten ayrılırsa, analık ödeneği 10 gün sonra kesilir.

Psikolojik tacize uğrayan işçi haklı fesih yapabilir

Psikolojik tacize uğrayan işçi haklı fesih hakkını kullanarak işten ayrılabilir, yasal haklarını ve mobbing nedeniyle tazminat talep edebilir.

İşçinin çalışma günleri, işçinin onayı olmadan değiştirilemez

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin çalışma günleri, işçinin onayı alınmadan tek taraflı olarak değiştirilemez.

Servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir

İşyerine ulaşımın servisle sağlandığı işyerlerinde, vardiya çıkış saati nedeniyle servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir.

Analık izni sonrası ücretsiz izin hakki en fazla 6 aydır

Analık izni sonrası ücretsiz izin hakkını kullanmak isteyen kadın işçinin, ücretsiz izni analık izninden hemen sonra başlatmasında yarar vardır.

Son 1 yılda 90 gün prim varsa analık ödeneği alınabilir

Doğum tarihinden önceki son 1 yılda 90 gün primi olan ve sigortalılık hali devam eden kadın işçi analık ödeneği alabilir.

Anne işçilere özel çalışma süreleri çocuk 1 yaşına gelince bitiyor

Hamile ve emziren işçiler günde 7 buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak çocuk 1 yaşını doldurduğunda, anne emzirmeye devam etse bile bu kural sona erer.

Sağlık raporu mücbir sebep, aksini iddia etmek abesle iştigaldir

Analık izni sonunda alınan hastalık raporu mücbir sebeptir ve yarım çalışma hakkına engel teşkil etmez.

Yarım çalışma hakkı için 30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor

Kadın işçinin analık izni sonrası yarım çalışma hakkından tam yararlanabilmesi için 30 gün içinde başvuru yapması ve yarım çalışmaya analık izni dönüşünde başlaması gerekiyor.

İşsizlik ödeneği enflasyon karşısında eriyor, teklif mecliste bekliyor

İşsizlik ödeneği alırken işe giren işçi, yeni işinden istifa etse bile işsizlik ödeneği yeniden ancak eski tutardan bağlanıyor. Sorunu çözecek yasa teklifi 3 yıl 4 aydır Meclis’te bekliyor.

Kadın öğretmenlerin de evlilik nedeniyle fesih hakkı var

Özelde çalışan kadın öğretmenler de evlilik nedeniyle fesih haklarını kullanarak ve kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilirler.

Analık izni sonrası ücretsiz izin yarım çalışma hakkından düşülür

Yarım çalışma hakkı, -zorunlu bir sebep yoksa- analık izninin bitiminde kullanılmalıdır. Ücretsiz izin zorunlu sebep sayılmaz ve yarım çalışma hakkının kullanılabileceği süreden düşülür.

Yarım çalışma hakkı ücretsiz izinden sonra kullanılamaz

16 haftalık analık izninin sonunda kadın işçi isterse yarım çalışma, isterse ücretsiz izin hakkını kullanabilir. Ancak bu iki hak art arda kullanılamaz.

Kıdem tazminatı pazarlık konusu yapılamaz

Sağlık nedeniyle haklı fesih yapan işçiye kıdem tazminatı eksiksiz ödenmek zorundadır. İşveren kıdem tazminatını pazarlık konusu yapamaz, daha düşük tazminat ödeyemez.

Hamileliğin yazılı bildirilmesinde yarar var

Kadın işçi hamile olduğunu öğrendiğinde hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü. Örnek dilekçe yanıtımızda.

Günde 7,5 saatten fazla çalıştırılan hamile işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir

Hamile işçinin günde 7,5 saatten fazla çalıştırılması yasaktır. Yasağa rağmen işçiye 7,5 saatten fazla çalışma yaptırılırsa fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir.

İşçinin taşınması işverenin servis yükümlülüğünü kaldırmaz

İşçinin adresinin değişmesi işverenin gece vardiyasında çalışan kadın işçilere servis sağlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Mobbing işverenden gelmiyorsa önce işverene başvuru gerekebilir

Mobbing işveren ya da işveren vekili tarafından değil diğer çalışanlar tarafından yapılıyorsa, işçinin önce işverene başvurması gerekebilir.

Son 3 haftaya kadar yatan primler analık ödeneğinde dikkate alınır

Analık ödeneği için son 1 yılda 90 gün prim hesabında doktor raporuyla 37. hafta dolana kadar yapılan çalışma karşılığı yatan primler de dikkate alınır.