Seçim 2023

sözleşme

Sözleşme uygulanmadı, Zeliş yıllarca şiddet sarmalına hapsedildi

Zeliş’in yıllar boyunca yaşadığı şiddet kadınları şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasanın uygulanmasının ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyor.

Üç ‘kumalık’ hikayesi: Kararnameler, fetvalar ‘kumalık’ sorununu derinleştiriyor

Aygül, Nesrin ve Şeyma’ya kocaları ‘imam nikahı’ ile başka kadınlarla evlendiklerini söyleyerek ‘kumalığı’ dayatmış. Üçü de bu muameleye baş eğmedikleri için şiddetle tehdit edilmiş.

İşveren sözleşmeyi yenileme teklifinde kötü niyetli olmamalı

İşveren özelde çalışan öğretmenin sözleşmesini yenilemeyi teklif ediyor ancak bu teklifin kabul edilmemesini amaçlıyorsa da öğretmen kıdem tazminatı alabilir.

Belirli süreli sözleşmesi biten işçi işsizlik ödeneği alabilir

Belirli süreli iş sözleşmesi, süresi sonunda kendiliğinden sona eren işçi son 3 yılda 600 gün primi varsa işsizlik ödeneği alabilir.

Adının belirli olması sözleşmeyi belirli süreli yapmaz

Bir sözleşmenin üzerinde ‘belirli süreli’ yazması o sözleşmeyi kendiliğinden belirli süreli yapmaz. Objektif koşullar yoksa adı belirli süreli olsa da, sözleşme belirsiz süreli sayılır.

Sözleşmesi yenilenmeyen öğretmen tazminat alabilir

Özelde çalışan ve sözleşmesi süresi sona eren öğretmenin sözleşmesi işveren tarafından yenilenmiyorsa, öğretmene kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Sözleşmesi yenilenmeyen öğretmen kıdem ve işsizlik ödeneği alabilir

Özelde çalışan ve sözleşmesi yenilenmeyen öğretmen kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği ve kullanmadığı izinlerin ücretini alabilir. Duruma göre ayrımcılık tazminatı da istenebilir.