Sözleşmesi yenilenmeyen öğretmen tazminat alabilir
Özelde çalışan ve sözleşmesi süresi sona eren öğretmenin sözleşmesi işveren tarafından yenilenmiyorsa, öğretmene kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Özel okulda sınıf öğretmeniyim. Her yıl sözleşmem yenilenmektedir. 4. yılım kurumda. Sözleşmem 31 Ağustos’ta bitecektir. 28 haftalık hamileyim. Sözleşmem bitmeden doğum iznine ayrılacağım. Kurum bugün benimle anlaşma yenilemeyeceğini söylemiş ve bana kâğıt imzalatmak istemiştir. Ben imzalamadım. Bu durumda benim 4 yıllık kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alma hakkım var mı? Nasıl bir süreç izlemeliyim? SGK doğum parası alma hakkım oluyor mu? Teşekkürler. 

Öncelikle okurumuzu şimdiden tebrik edelim; okurumuza, eşine ve dünyaya gelecek çocuklarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyelim.

Daha önce köşemizde birçok kez ele aldığımız üzere olağan koşullarda belirli süreli sözleşme süresi sonunda kendiliğinden sona erdiğinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Ancak Yargıtay, zorunlu olarak belirli süreli (yıllık) sözleşme ile özelde çalışan öğretmenlere bir istisna getirmiştir.

Sözleşmenin süresi bittiğinde işveren sözleşmeyi yenilemediği takdirde öğretmene kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Burada önemli olan işverenin sözleşmeyi yenilemeyi teklif etmemesidir. Detaylar için bakınız:

Okurumuzun çalıştığı özel okul okurumuzun sözleşmesini yenilemeyeceğini beyan etmiştir. Okurumuza hangi kâğıdın imzalatılmak istendiğini bilmiyoruz. Eğer bu kâğıt işverenin sözleşmeyi yenilememe iradesini yansıtan bir kâğıtsa okurumuzun bu kâğıdı imzalamasında hiçbir sakınca yok, hatta yarar var. Çünkü bu belge işverenin sözleşmeyi yenilemeyi teklif etmediğinin yazılı delili olarak kullanılabilir.

Ancak işverenin imzalatmak istediği belge istifa, karşılıklı fesih veya benzeri bir belge ise okurumuzun bu belgeyi imzalamaması gerekmektedir.

Sonuç olarak işveren sözleşmeyi yenilemeyi teklif etmiyorsa, okurumuza kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Ödenmediği takdirde okurumuz önce arabulucuya giderek, anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava yoluyla kıdem tazminatını talep edebilir.

İhbar süresi ve ihbar tazminatı ise belirsiz süreli iş sözleşmesine özgü haklardır. Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar süresi ve dolayısıyla ihbar tazminatı olmaz. Bu nedenle okurumuz ihbar tazminatı talep edemez.

Bununla birlikte işveren diğer öğretmenlerin sözleşmesini yenilerken okurumuzun sözleşmesini sırf hamile olduğu için yenilemiyorsa bu İş Yasası’nın 5. maddesinin yani “eşit davranma ilkesi”nin ihlali anlamına gelir ve okurumuz ayrıca 4 aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı talep edebilir. Detaylar için bakınız:  

Gelelim doğum parası yani analık ödeneği meselesine. Kanuna göre analık istirahatine ayrıldığı tarihte sigortalılık hali devam eden işçiler, daha sonra sigorta çıkışları yapılsa bile 16 haftalık analık istirahati boyunca analık ödeneği alabilir. Ancak SGK Kanuna aykırı bir yönetmelik değişikliği yapmış ve analık ödeneği alınabilecek süreye sınır getirmiştir. Bu yönetmelik değişikliğine göre okurumuz sigorta çıkışının yapılmasını takip eden 10. güne kadar analık ödeneği alabilecektir. Okurumuzun mahrum kaldığı süreye ilişkin analık ödeneği SGK ya da işverenine dava açarak alabileceği kanaatindeyim. Detaylar için bakınız: 

İlgili haberler
Özel okul öğretmenlerinin tazminat hakkı devam etm...

Sözleşmesi süresinden önce haksız feshedilen ya da sözleşmesi işverence yenilenmeyen öğretmen kıdem...

Sözleşmesi yenilenmeyen öğretmenin hakları

Özelde belirli süreli sözleşmeyle çalışan ve sözleşmesi yenilenmeyen öğretmenlerin hakları ile ilgil...

İşten çıkarılan hamile işçilerin mağduriyeti devam...

SGK’nin yasaya aykırı yönetmelik değişikliği nedeniyle hamileyken işten çıkarılan işçiler en fazla 1...