GUATEMALA: Kadınları cezalandırma yasalarının ülkesi!*
Yasalar kadın mücadelesini suç sayıyor, kürtaja yüksek cezalar getiriyor, kadına yönelik şiddet cezalarını indiriyor. Burası, devlet başkanının- hükümet üyelerinin cinsel saldırı suçlusu olduğu ülke!

Guatemala’nın 17 milyonun üzerinde nüfusu vardır, bunların yüzde 50’den fazlası kadındır ve bu yüzde 50’nin çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşayan ve temel hizmetlere erişimi olmayan yerli halktır.

Guatemala, bölgedeki en eşitsiz ülkelerden biridir ve bu eşitsizlik durumu, ağır beslenme yetersizliklerine, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimde ciddi eksikliklere ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimine erişimi imkansızlık söz konusu olduğunda çok daha fazla soruna yol açmaktadır.

Guatemala'da insanların yüzde 59.3'ü yoksulluk ve aşırı yoksulluk koşullarında yaşıyor, bu da 10 milyondan fazla insanın eşitsizlik ve ekonomik sömürüye izin veren vahşi kapitalist sistem tarafından dışlandığı anlamına geliyor.

Son konferansımızdan bu yana (3 yıl once gerçekleşen 1. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması) ülkemizdeki kadınların durumlarının düzeldiğini söylemek isterdik; ancak son yıllarda, koşullarımız daha da acınacak hale geliyor. Kadın katliamları söz konusu olduğunda 2017 yılında 597 kadın, şiddet kurbanı oldu. 2018’in ilk beş ayında 228’den fazla kadın öldürüldü ve ataerkil, ırkçı ve ayrımcı sistemin bahaneleri aynı olmaya devam ediyor: “O fahişe yüzünden oldu, oldu çünkü başım beladaydı”.

"Yalnız değilsin"

İÇ SAVAŞTAN BETER KOŞULLAR
Sürekli şiddet, iç savaş döneminde yaşatılandan daha ciddi bir hal aldı; devlet başkanı Bay Jimmy Morales ki kendisi cinsel tacizle suçlanıyor, kadın cinayeti ile suçlanan yüksek hükümet yetkililerimiz var; ama hepsinden önemlisi, kadınların yaşamına saygı duymayan bir toplumumuz var.

İnsan Hakları aktivistleri baskıcı güçler için “mükemmel hedefler”; Ixiller Kadın Ağında yer alan Juana Ramirez Santiago arkadaş, suikaste uğradı; Ixiller üyelerinin çoğu savaş sırasında acımasızca zulüm görmüş ve birçoğu cinsel şiddete maruz kalmıştı; bugün Guatemala hala savaştaymış ve kadınların özgürlük ve onurunun ihlal edilmesi sıradanmış gibi duruyor.


KÜRTAJ AĞIR BİR SUÇ HALİNE GETİRİLDİ
Bir ay önce (Ağustos 2018’de) Guatemala Kongresi genel oturumuna 5272 sayılı önerge sunuldu; kadın mücadelesini suç saymaya girişen, kürtaj yaptıran kadınlar için daha yüksek cezalar öngören; eğer kadın kasıtlı olmadığını kanıtlayamazsa kendi kendine düşük yapan kadınlar için bile 5 yıl ve üzeri cezalar isteyen bu katı önergeyle, kadınların bedenlerine yönelik sistematik şiddete izin verildiği açıktır.

Cinsel eğitimin tüm biçimlerini yasaklayan yine aynı önergedir ve Guatemala’da çocuk-anneler var, çocuklar ve ergenler arasında bu yıl içinde şimdiye kadar 10 binden fazla hamilelik görüldü. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitiminden kaçınmak, Guatemala toplumunun en savunmasız kesimi olan kırsal alanlardaki yerli kızlara yönelik şiddete izin vermeye devam etmek demektir.

Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınlar anısına hazırlanan bir yas evi

KADINA YÖNELİK SUÇLARIN CEZALARI DÜŞÜRÜLDÜ
Ayrıca, iki ay önce (Temmuz 2018’de) en üst anayasal seviyede bir karar; biz Guatemalalı kadınların haklarımızı savunmak için tarihi mücadelesi olan ve bir seviyeye kadar da kadınların hayatını koruyan “Kadın Katliamları Yasası”nda tanımlanan tüm suçların cezasını düşürdü. Bu değişikliğin, devlet başkanına ve hükümet üyelerine yönelik cinsel istismar suçlamaları bağlamında gerçekleştiğini görmeden edemeyiz.

Bahsi geçen iki değişiklik, Guatemala’daki kadınlar için cinsel eğitim hakkından mahrum bırakıldığımız, kürtaj vakalarında suçlu ilan edildiğimiz; ancak tecavüzcülerin, istismarcıların ve kadın katillerinin 4 yıl gibi kısa hatta daha da azı cezalar alacağı, kefalet ile kurtulmalarına izin verileceği, korkunç bir gerilemedir.


KONFERANSA ÖNERİLER
Bu olanlara karşı Uluslararası Halk Savaşı Birliği’ni öneriyoruz.
Herkese fırsat veren bir ülke kurmaya yürüyenlerin kardeşliği ve dayanışmasına ihtiyacımız var.
Guatemala’yı saran şiddet dalgasını durdurmak, yaşamı ve sosyal adaleti savunmak için Ulusal ve Uluslararası düzeyde teşhir savunması yürütmek, kadınların onurunu baltalayan faşist politikaları durdurmak için bir Latin Amerika İletişim ve Dayanışma Ağı öneriyoruz.
Erkeklerin de biz kadınlar gibi ayrımcılık, sömürü ve ekonomik şiddeti sürdürmek için kadınların yaşamını uyumlulaştırmaya çalışan kapitalist sistemin bir parçası olan ataerkil sistem tarafından sömürüldüğünü kabul etmemiz gerek. 

Bizim için, mücadelelerimiz için, enternasyonalizmimiz için,
Yaşasın dünya kadınları, yaşasın onurlu bir yaşamin inşaasına yürüyen kadınlar.
Kadınların yaşamı için!
Halkların mücadelesi için!
Faşizmin imhası için!
Uluslararası Halk Savaşı Birliği, Guatemala bölümü, 23 Eylül 2018.

* II. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması’na Guatemalalı delegeler adına Alicia Guerrero (Sosyal Psikolog, insan hakları savunucusu) ve Nelida Corado’nun (Halkların Mücadelesi Uluslararası Birliği – Guatemala ILPS Guatemala Başkan Yardımcısı, Gremiales Sendikası Genel Sekreteri) sunduğu rapor - Quito 2018

Çeviri: Oya Tezel

II. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması'nda 11 ülkeden delegelerin ülkeleri hakkında verdikleri bilgileri içeren dosyamıza BURADAN erişebilirsiniz.

İlgili haberler
II. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması

İlki 2015 yılında Dominik’te gerçekleştirilen, ikincisi 28-30 Eylül’de Ekvador’un Quito kentinde ger...

KOLOMBİYA: ‘Kadınların mücadelesi toplumun kendini...

Şiddetli iç savaşın en etkileneni olan kadınlar, barış sürecinde de en aktif katılımcılardı. Siyasi...

MEKSİKA: Kadın işçilerin faili meçhullerle öldürül...

Ülkenin insanlıkdışı çalışma koşullarının ayyuka çıktığı bölgelerinde kadın cinayetleri de korkunç b...