1 Öğün Ücretsiz Sağlıklı Yemek davasında mahkeme, MEB çocukları aç bırakabilir dedi!
Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmesi için açılan davada karar verildi.

Ekmek ve Gül olarak çağrısını yaptığımız “Okullarda 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek her çocuğun hakkı!” kampanyası kapsamında Tuzluçayır Kadınları Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığına dava açmıştık. Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda davanın reddine karar verildi.

Mahkeme heyeti verdiği kararda “kaynakların sınırlı olduğunu”, “eğitim hakkı da dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik hakların gerçekleştirilmesinin ölçüsü konusunda, yasama organının bir takdir yetkisi olduğunu” ifade ederek “Devletin okullarda eğitim alan tüm çocuklara ücretsiz yemek sağlama gibi bir pozitif yükümlülüğü bulunmadığına” karar verdi. Yani çocukların aç bırakılması konusunda MEB’in takdir yetkisi olduğunu söylemiş oldu ve iktidar adına konuşurcasına “Kaynak yok” dedi.

Verdiği kararda Anayasa’dan, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Mahkemesi kararlarından söz eden Ankara 3. İdare Mahkemesi Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini de bu kararla görmezden geldi. Sözleşme uyarınca devletlerin her konuda çocuğun yararını gözetmek zorunda olduğu gerçeğini yok saydı.

İdarenin takdir yetkisinden söz ederek davamıza ilişkin ret kararı veren Ankara 3. İdare Mahkemesi 14/6/1973 tarih ve 1739 tarihli Milli Eğitim Temel Kanununu da görmezden geldi. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini düzenleyen 8. madde gereği Milli Eğitim Bakanlığının her çocuğun eğitim hakkını garanti altına alma zorunluluğu bulunuyor. Dolayısıyla ilgili kanun Milli Eğitim Bakanlığına somut bir görev yüklüyor. Milli Eğitim Bakanlığı zaten kanunla kendisine verilmiş olan görevi yerine getirmek durumunda olup, bu durum Bakanlığa bir takdir yetkisi vermiyor. Ankara 3. İdare Mahkemesi ise Milli Eğitim Bakanlığının yasayı yerine getirme yükümlülüğünü “isterse yapar istemezse yapmaz, biz mahkeme olarak zorlayamayız” biçimine dönüştürerek, yasayı hiçe sayan bir karar vermiş oldu.

İnsanca bir yaşam sürdürebilmek için her talebimizde karşımıza çıkartılan “Kaynak yok” bahanesini kabul etmiyoruz. Mahkemenin iktidar adına konuşarak “kaynak yok” demesi, çocuklar okullarda açlıktan bayılırken, açlık yüzünden eğitim hakkına erişimi engellenirken bu kararı kabul etmiyoruz!
Sermayedarlara, yandaş vakıf ve tarikatlara halkın cebinden alınan paralarla tüm teşvikler akıtılıyor. Halkın parasının halk için kullanılması, Milli Eğitim Bakanlığının çocukları aç bırakmak gibi bir yetkisi olamayacağını göstermek, okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için mücadeleye devam edeceğiz! Okul okul, iş yeri işyeri, mahalle mahalle, sokak sokak okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek verilmesi talebini örgütlemeyi sürdüreceğiz.

İlgili haberler
Nejla Kurul: Her okulda 1 öğün ücretsiz sağlıklı y...

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, okullarda çocukların beslenme yetersizliğine dair konuştu.

Kadınlar ilkokul önünden seslendi: Okullarda 1 öğü...

Ankara’da ilkokul önünde bir araya gelen kadınlar, çocukların yarı aç yarı tok okula gittiğini belir...

‘Devlet üç çocuk yapın diyor ama 1 öğün yemek verm...

Ankara’da kadınlar birlikte kış hazırlığı yaparken mahkum bırakıldıkları yaşama sitem ediyor: ‘Hazır...