25 Kasım 2018| Şiddete, eşitsizliğe, sömürüye karşı kadınlar sokakta!
Ülkenin dört bir yanında şiddete, eşitsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe karşı sokaklara çıkan kadınlar taleplerini yineliyor.

Kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, tüm şiddet ortamının sistematikleşmesine, eşitsizliğe, ayrımcılığa, krizin giderek derinleştirdiği yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı Türkiye’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kadınlar talepleriyle birçok ilde alanlara çıktı.

Kadınların kazanımlarının iktidar tarafından hedef haline getirilip geriye götürülmesine, ağırlaşan yaşam koşullarına, kadını aile içine hapseden politikalara, yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik ortamında şiddetin giderek vahşileşmesine ve artmasına karşı seslerini yükselten kadınlar Türkiye’nin dört bir yanında “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

25 Kasım vesilesiyle açıklama yaparak 6284 sayılı şiddetten koruma yasası sayesinde 2018’de kadın cinayetlerinde yüzde 22 azalma olduğunu söyleyen İçişleri Bakanına rağmen kadınlar basın açıklamalarında kadına yönelik şiddetin 14 yılda 4 kat arttığını söyledi. 6284 sayılı koruma kanunun uygulanmadığını ve yargı kararlarının kadınları ölüme sürüklediğini vurgulayan kadınlar İstanbul Sözleşmesi ve 6284’ün gereklerinin yerine getirilmesini istedi.

Tüm bu şiddet sarmalı karşısında kadınlar alanlarda taleplerini yineliyor ve mücadeleyi yükseltiyor. Kadınların alanlara taşıdığı en temel taleplerin başında ise şunlar geliyor: 

* Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı etkin önlemler alınması
* İstanbul Sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, 6284 sayılı Şiddetten Koruma Yasasının uygulanması
* Kadın sığınaklarının sayı ve nitelik olarak artırılması
* Nafakanın sınırlandırılması ve aile arabuluculuğu gibi planların gündemden kaldırılması
* Cinsel, saldırı, taciz ve tecavüz önüne geçecek önlemler alınması
* Erkekleri koruyan, cezalıkla erkeklere güç ve cesaret veren yargı kararlarının son bulması
* Ekonomik krizle birlikte artan kadın işçi ve emekçilere dönük hak gaspları ve saldırıların önlenmesi
* Ücret eşitsizliğinin giderilmesi
* Kadınların çalışma yaşamında yer almasına engel olan bakım yükümlülüklerinin devlet tarafından üstelenilmesi, kamusal, ücretsiz ve nitelikli bakım hizmetlerinin sağlanması
* Siyasette kadın temsilinin artırılması
* Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek yerel yönetim çalışmaları... 

İL İL 25 KASIM EYLEMLERİ...

İSTANBUL

Taksim’de toplanan yüzlerce kadın Tünel Meydanında bir araya gelerek sloganlar eşliğinde ‘Erkek şiddetine bahane çok; susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok’ pankartıyla Taksim Meydana doğru yürümeye başladı ancak polis yürüyüşü ‘yasal değil’ gerekçesiyle engelledi. Engellemeye karşı “Kadınlar “Susmadık, Susmayacağız, İtaat etmiyoruz", "Şiddeti de baskıları da durduracağız" sloganları atmaya başladı. Polis tarafından önlerine barikat kurulan kadınlar "Barikatı aç, barikatı aç!" diyerek tepki gösterdi. Kadınlara biber gazı sıkan ve kalkanlarla kadınları sürükleyen polisin şiddetine ve baskısına rağmen kadınlar alanı terk etmedi ve oturma eylemine başladı. “Yürümeyin, basın açıklamasını burada okuyun” dayatmasını kabul etmeyen kadınlar “Şiddete karşı mücadelemiz Tünel Meydanına sıkıştırılamaz” diyerek Taksim’in ara sokaklarına dağılarak basın açıklamalarını okuma kararı aldı.


Mis sokak ve Odakule sokakları başta olmak üzere sokaklara dağılarak açıklamalarını okuyan kadınlar “Tüm şiddet tablosuna karşı “susmayacağız” diyerek “Biz kadınların susmaya, haklarımızdan, mücadelemizden, hayatımızdan, birbirimizden vazgeçmeye hiç niyeti yok! Kim ne derse desin, bir daha hiçbir şey ‘eskisi gibi’ olmayacak; çünkü haklarımızın, hayatlarımızın değerini iyi biliyoruz, çünkü kadın hareketi var, kadın mücadelesi var, kadın dayanışması var” dedi.

Polis saldırısı sonrası ayrıca açıklama yapan kadınlar şöyle söyledi:
”Kadınların öldürülmesini engellemek yerine sesimizi kısmak isteyenlere rağmen susmadık, itaat etmedik... Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, tüm dünyada kadınlar seslerini yükseltirken İstanbul'da kadınların erkek şiddeti son bulsun diye sokaklara dökülmesinin önünde bu sene polis engeli vardı. Erkek şiddetini önlemek için hiçbir gerçekçi tedbir almayan, almadığını her gün en az bir kadının öldürülmesinden bildiğimiz İçişleri Bakanlığı, kadınlara destek olmak yerine açıkça şiddet uygulamayı tercih etti. Ama biz kadınlar birlikteyken gücümüzü bir kez daha gördük. Onca baskıya rağmen kadınlar dağılmayı, birbirini bırakmayı reddetti. Hep beraber reddettik. Tek bir meydana, Tünel Meydan'ına sıkışarak açıklamamızı okumayı kabul etmedik; çünkü hayatlarımıza sahip çıktığımız sokaklar bizim! Bu yüzden bu sene Taksim'in her yerindeydik. Odakule'de, Mis Sokak'ta, Tünel Meydanı'nda, Galata'da, Karaköy'de, vapurda, meydanlarda, İstiklal caddesi üzerinde, Büyükparmakkapı Sokak'ta ve daha nicesinde metnimizi okuduk, sesimizi yükselttik. Tünel Meydanı'na sığmadık. Binlerce kadın, birbirimize güvenerek, kadın dayanışmasıyla engelleri aşmasını bildik.
Kim ne derse desin, bir daha hiçbir şey ‘eskisi gibi’ olmayacak; çünkü haklarımızın, hayatlarımızın değerini iyi biliyoruz, çünkü kadın hareketi var, kadın mücadelesi var, kadın dayanışması var.”İZMİR


İzmir Kadın Platformu çağrısıyla İzmirli kadınlar Alsancak ÖSYM önünde bir araya geldi. Buradan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne kadar yürüyen kadınlar basın açıklaması yaptı.

Şiddete, kadın cinayetlerine dikkat çekilen açıklamada faillerin cezasız kaldığı hatırlatıldı. Eğitimden sağlığa kadar birçok soruna değinen kadınlar “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, emeğiyle geçinenlere ciddi bir darbe vurdu. Bu ekonomik kriz etkisini kadınların yaşamında daha etkili gösteriyor. İşten ilk atılanlar kadınlar oluyor. Ekonomik, psikolojik, fiziksel şiddet artıyor. Evlerde, işyerlerinde, okullarda, kampüslerde, fabrikalarda bizleri hapsetmeye çalıştıkları karanlığa ‘hayır’ diyoruz” dedi.

Tüm bu karanlık tabloya karşı umudu kaybetmeyeceklerini vurgulayan kadınlar, “Mirabellerin kanat çırpışını, dünyanın birçok yerinde özgürlük kavgası veren kadınların isyanını arkamıza alıp; yaşanılabilir, eşit, sömürüsüz bir dünya için kadın dayanışmasını büyüteceğiz, birlikte güçlü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Eyleme güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten atılan Ege Üniversitesi taşeron işçileri de katıldı.

BERGAMA


Bergama Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, erkek şiddetiyle katledilen kadınların isimlerinin yazdığı mor renkli balonları gökyüzüne bıraktı.
Bergama Kültür Merkezi'nde Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sergilediği drama gösterisi ile başlayan açıklamada Belediye Meclis üyesi Serpil Güler, günün önemine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve Bergamalı kadınlar da katıldı.

DİKİLİ

İzmir'in Dikili ilçesinde de kadınlar 25 Kasım'da ilçe merkezinde buluşarak şiddeti ve şiddeti besleyen politikaları protesto etti.
ANKARA


Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Sakarya Caddesinde bir araya gelen kadınlar “Şiddetin, yoksulluğun, işsizliğin, savaşın karşısında; haklarımız ve hayatlarımız için bir arada olacağız, sesimizi daha çok yükselteceğiz.” dedi.

İşte, okulda, mahallede, sokakta… Kadınların bir arada ve güçlü olmasının yaratacağı selin önünde hiçbir engel duramaz” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada AKP hükümetinin son dönemde kadınların kazanılmış haklarına dönük saldırılarını arttırdığı belirtilirken, “Biz kadınlar hayatın her yerindeyiz. Hayatı her gün ve her gün yeniden üretiyoruz. Yaşamın bütün zorluklarını sırtlanıyoruz. Maruz kaldığımız bütün eşitsizliklere rağmen inatla ve ısrarla var olduğumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi hatırlatıyoruz. Gücümüzü de buradan alıyoruz. Bunun için biz kadınlara olan öfkeleri. Bunun için “Siz asla erkeklerle eşit değilsiniz.” diye ısrarları... Çünkü korkuyorlar. Kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalığımızın artması, şiddeti uygulayandan kurtulabilmek, kurtulmak isteyen arkadaşımıza yardım edebilmek ve hukuki olarak mücadele etmek için de dayanışmaya ihtiyacımız var. Şiddete karşı mücadelenin çok yönlü bir karakteri var; ama mücadeleye güç verecek şey dayanışmadır, bir arada olmaktır.

TUZLUÇAYIRMamaklı kadınlar Tuzluçayır Meydanı’nda bir araya geldi. Kadınlar her türlü şiddete, kadınları yok sayan politikalara karşı “Birlikte yan yana daha güçlüyüz” dedi.
Kadınlar, Flormar işçisi kadınların direnişi ve dünyanın birçok yerinde şiddete, tacize, tecavüze, kadınları yok sayan politikalara karşı mücadele eden kadınları selamdı.

Basın açıklamasını okuyan Esengül Başaran, artan kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüzlere, çocuk istismarına dikkat çekerek, kadınların diğer yandan da esnek ve güvencesiz istihdam politikalarının kıskacında olduğunu vurguladı. Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde gerçekleşen eyleme katıldı.


KOCAELİ


Kocaeli’de Ekmek ve Gül Dayanışma Derneği çağrısıyla bir araya gelen Kocaelili kadınlar Yenikent mahallesi muhtarlığı önünde buluşarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadınlar açıklamada “Şiddete, tacize, tecavüze sessiz kalmıyoruz, gerçek eşitlik için mücadele ediyoruz. Yükün en ağırını omuzlarına yüklenmesi istenen biz kadınlara mücadele etmekten, yan yana gelmekten başka çare bırakılmıyor. Geleceği kuracak olan bizleriz” dedi.

GEBZE


Kocaeli Gebze’de kadınlar ve direnişteki Flormar işçileri 25 Kasım’da birlikte alana çıktı. Gebze Trafo Meydanında buluşan kadınlar taleplerini ortaklaştırdı, “Yoksulluğa, sömürüye, güvencesizliğe, şiddete karşı bir aradayız” pankartı eşliğinde, “Flormar işçisi yalnız değildir”, “Sermayeye köle olmayacağız”, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atarak yürüyüşe geçti. “Tecavüzü aklama yargıla”, “Tencere boş öfkemiz dolu”, “Kadınlar işe çocuklar kreşe”, dövizleriyle kent meydanına yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak sermayenin her daim sarıldığı kadın emeği, ancak iş ve aile yaşamı uyumlaştırma anlayışıyla, esnek, parçalı istihdamın vazgeçilmez unsuru olarak, değersizleştirilerek istihdamda kendine yer bulabiliyor. Bugün aramızda olan olan Flormar işçileri sendikalı olup, haklarını aradıkları için patron şiddetine uğradılar. İşten çıkarılanların yüzde 80’i kadın. Fabrika önündeki direnişlerinin bugün 195. günü. Flormar başta olmak üzere hakkını aramak için direnen tüm arkadaşlarımızın yanındayız. Buradan tüm sesimizle haykıralım. Flormar işçisi yalnız değildir” diyen kadınlar, “Yan yanayız, kol kolayız, krizinizde yanmayacağız” dedi.

ADANA


Adana Büyükşehir Belediyesi önünde buluşup Atatürk Parkı’na yürüyen yaklaşık 150 kadın polisin “Yürütmeyeceğiz” söylemine karşı “İtaat yok, isyan var” sloganıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında çevreden kadınların katılımları ve alkışlı destekleriyle “Kadınlar birlikte güçlü” sloganları atıldı.
İlk defa Adana’daki pek çok kadın örgütünün katılımıyla gerçekleşen 25 Kasım eyleminde kadınlar birlikte mücadele çağrısı yaptı. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları kadın tutsaklara özgürlük talebini dile getirirken, kadınlar serbest kürsüde taleplerini sıraladı. Eylem sloganlarla ve türkülerle son buldu.

ANTALYA


Aydın Kanza Parkında buluşan yüzlerce kadınlar “Kriziniz sizin olsun, dayanışma bizim” pankartı eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Antalya Kadın Platformu tarafından düzenlenen eylem basın açıklaması ve Antalya’da hayatını kaybeden kadınların öyküleri ile devam etti. Basın açıklamasını platform adına okuyan İpek Karanfil, “Kadına şiddet ekonomik krizle beraber artarak devam ediyor. Ekonomik krizin faturası en çok da biz kadınlara çıkıyor. Biz bu krizin faturasını ödemeyecegiz” dedi. Ayrıca şuan direnişte olan Flormar işçilerine selam yollayan kadınların eylemi halaylarla son buldu.

Muratpaşa Belediyesi de kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yapılan anıtın açılışını yaptı. Alyazma kadın anıtının açılışında, öldürülen her kadının hikayesi okunarak her kadın için "Şiddete ve karanlığa inat, aydınlat" sloganıyla bir mum yakıldı.

ARTVİNArtvin’de eylem yapan CHP Kadın Kolları üyeleri, Türkiye’de son yıllarda kadına yönelik şiddet oranlarında büyük bir artış olduğuna dikkat çekerek “Kadına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz. Şiddete karşı mücadele bir kamu politikası olarak benimsenmeli. Belleğimizi diri tutmak ve bize dayatılan bunca şiddetin altında ezilmemek için ‘böyle gelmiş böyle gider’ diyenlere karşı ‘Yeter artık’ diyoruz. Yaşamlarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

HOPA


foto:artvinden.com

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Hopalı Kadınlar eylem yaptı.

Kemalpaşa’dan Hopa’ya kadar araç konvoyu kurarak gelen kadınlar, Hopa parkı önünde toplanarak şarkılar eşliğinde dans ettiler. “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa”, “Kadınlar birlikte güçlü” sloganlarıyla horon oynayan kadınlar sonrasında yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sonrası Hopa meydanında Hopalı Kadınlar adına basın açıklamasını Nurcan Vayiç okudu. “Hopa’dan sözümüz, sesimiz, kahkahamız, çığlığımız, isyanımız olsun diye buradayız…” diyerek “Hayatı birbirimizin gözünden görmeyi bilen kadınlar olarak, birbirinin sesini duymaya açık kadınlar olarak gelin yan yana itiraz edelim. Sokaklar da, hayatımız da, emeğimiz de, bedenimiz de, kararlarımız da bizim” dedi.

AYDIN

Aydın Kadın Dayanışma Platformu Özgecan Parkı’nda toplanıp Kent Meydanı’na yürüyerek basın açıklaması yaptı. Kadınlar “Yoksulluğa, işsizliğe, güvencesizliğe ve her tür şiddete karşı haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz” diyerek yürüdü.

AYDIN - KIZILCAKÖY


Aydın’dan kadınlar 25 Kasım akşamı Ekmek ve Gül adına Kızılcaköy’de jeotermale karşı çadır nöbeti tutan kadınlarla buluştu. Ekmek ve Gül’ün kadınlara mesajından sonra kadınlar hep birlikte Halam Geldi filmini izledi.

BALIKESİR / EDREMİT 


Balıkesir’de Edremit’li kadınlar 25 Kasım Kadına Karşı Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü için ‘Krize karşı isyandayız, şiddete karşı isyandayız’ şiarıyla sokağa çıktı. Kadınlar, son 16 yılda kadına yönelik şiddetin yüzde 1500 arttığını, savaş politikalarının en başta kadınları etkilediğini, göçmen ve mültecilere ilişkin politikaların şiddete, ölüme ve kıyıma terk edildiğini dile getirdiler. Hükümetin savaş politikalarına da karşı çıkan kadınlar yoksulluğa, sömürüye, istismara ve şiddete karşı hep birlikte mücadele etme çağrısında bulundular.

AYVALIK


Ayvalık Kadın Platformu, Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Açıklama yapan kadınlar “Erkek şiddeti bahane. Susmaya niyetimiz yok!” dedi.


BURSA


“Yoksulluğa, güvencesizliğe, şiddete karşı kadınlar mücadeleye” diyen Bursa Kadın Platformu Setbaşından Heykele bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Bursa Kadın Platformu adına Heykelde yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derya Şimşek Aksaka: ‘Sömürünün adaletsizliğin güvencesizliğin arttığı 2018 yılında Türkiye’de de, dünyada da kadına yönelik şiddet ürkütücü boyuttadır. Kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikler, ayrımcılıklar, savaşlar, derinleşerek devam ediyor. Tüm dünyada devletler uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutlarını arttırmıştır. Böylesi bir gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı; savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok edilmesine, eşitsizliğe ve gericiliğe karşı bir kez daha alanlardayız. Özgürlüğümüze, bedenimize, hayatımıza, kadın mücadelesine yönelik saldırıları; bizlere kendilerince uygun görülen bu düzeni kabul etmiyoruz! Sözümüzü örgütleyebilme, yan yana gelme ve hayatı değiştirme iradesinde ve iddiasındayız. Biliyoruz ki, bizi kenara iten, yok sayan, emeğimizi görünmez kılan, bedenlerimizi metalaştıran da, bu çark dönemeyecek’ dedi. bu sömürü çarkın dişlilerine bir çakıl taşı olup takıldığımız.

CHP Bursa İl Kadın Kolları da Marmara ve Ege Bölgesinden CHP Kadın Kollarının katılımıyla Setbaşı’ndan Kent Müzesi önüne yürüyüş yaptı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse Bursa’nın kadın cinayetlerinde İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldığını hatırlattı. “Şiddetsiz bir memleket hayal ediyoruz” diyen Köse şöyle konuştu: “Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismarda cinsel istismara karşı iyi hal indirimi verilmemeli, en üst seviyeden ceza verilmelidir. Kadına şiddet kültürü evde, ailede, işyerinde, sokakta, siyasette, tribünde, hukukta kendine yer buluyor. Bunun önüne geçmenin en önemli yolu eğitim. Kadına şiddetle mücadele, ders kitaplarında yer almalıdır. Şiddeti artıran en önemli unsur da yoksulluktur. Kadınlara yaşamlarını bağımsız sürdürebilecek alanlar açılmalı. Kız çocuklarının eşit eğitim almaları sağlanmalı, erken evlendirilmelerinin önü alınmalı. Eşit temsiliyetin önündeki engeller kaldırılmalı.”

DENİZLİ


Denizli’de 25 Kasım için Candoğan Parkında bir araya gelen kadınlar Belediye önüne yürüdü. Kadınlar 16 yıllık AKP iktidarının kadınlara hiçbir hak kazanımı sağlamadığını, artan şiddet oranlarınyla iyi hal indirimleriyle şiddeti meşrulaştırdığını söyledi.
Kadınlar, aylardır direnen Flormar işçilerine döviz ve sloganlarıyla destek gönderdi.

DERSİM


Dersim kadın platformunun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi.
Seyit Rıza Meydanında yapılan açıklamada her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı hatırlatılarak “Siyasi iktidar şiddeti önlemek için daha etkili mekanizmalar oluşturmak yerine 6284 no’lu ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasını yok etmeye çalışıyor. Kadını aile içerisine hapsetmeye çalışan AKP iktidarı bu uğurda hukuksuzlukta sınır tanımıyor. İki yıllık OHAL süresince KHK'lar eliyle kadın kurumsallaşmasına ve örgütlenmesine dönük saldırılar bunun en yakın örneğidir. Halk iradesine kayyımlar atanmış, kadın belediye başkanları, milletvekilleri tutuklanmış kadın örgütleri kapatılmış, kadın iradesine dönük sayısız hak gaspı gerçekleştirilmiştir” denildi.

DİYARBAKIR


Diyarbakır'da da kadınlar 25 Kasım ile ilgili polisin engelleme girişimine rağmen basın açıklaması yaptı. Dicle Amed Kadın Platformunun çağrısıyla kadınlar HDP Sur İlçe binası önünde toplandı. Açıklama öncesi ilçe binasının olduğu cadde yüzlerce polis ve çok sayıda TOMA ile abluka alındı. Kadınların yapmak istediği yürüyüşe izin vermeyen polis müdahale etmekle tehdit etti. Kadınların ısrarlı çabaları sonucu HDP Sur ilçe binası önünde kadınlar basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Bahar Karataş Uluğ, kadının toplumun her alanında şiddete uğradığını söyleyerek, AKP döneminde şiddetin arttığını dile getirdi. Uluğ, yaptıkları eylemi cezaevinde açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e adadıklarını söyledi. Polis yapılan açıklamadan sonra "Kamu güvenliği"ni gerekçe göstererek kadınların toplu olarak dağılmalarını engelledi. Parça parça dağılan kadınlar, polisin uygulamalarına tepki gösterdi. Kimi polislerin hiç bir taşkınlık yapmayan kadınlar için kendi aralarında "vuralım dağılsınlar" demesi ise dikkat çekti.


ESKİŞEHİR


Eskişehir'de kadınlar Eskişehir Demokratik Kadın Platformu'nun (EDKP) çağrısı ile bir araya geldi. ESPARK önünde toplanan kadınlar, sloganları ve dövizleri ile Adalar Migros önüne yürüdü.

"Şiddete Karşı, Krize Karşı, Yoksulluğa Karşı, Cinsiyetçiliğe Karşı, Tacize Karşı, Gericiliğe Karşı Susmaya Niyetimiz Yok" pankartı açan kadınlar, taleplerini sloganlarına da taşıdı.

GAZİANTEP


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Antep Kadın Platformu öncülüğünde Yeşilsu parkında buluşan Antepli kadınlar da basın açıklaması düzenledi.
Kadınlar 2018 yılında erkekler tarafından katledilen kadınların fotoğraflarını Yeşilsu’da bulunan ağaçlara astı. Açıklamaya katılan kadınlar “Yoksulluğa, Güvencesizliğe, Şiddete Karşı, Kadınlar Mücadelede Buluşuyor” pankartı açarken, “Flormar değil direniş güzelleştirir” sloganı atarak Flormar işçilerine selam gönderdi.


KAYSERİ


Kayseri’de Forum AVM önünde buluşan kadınlar, Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Burada açıklama yapan kadınlar şiddet karşısında susmayacaklarını söyledi: “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yoksulluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz, krizin faturasını biz kadınlar ödemeyeceğiz. Tüm eşitsizliklere karşın ısrarla var olduğumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceğimizin altını çiziyoruz. Şiddete karşı mücadelemizde , gücümüzü kadın dayanışmasından, eşitlik talebindeki haklılığımızdan alıyoruz. Bizi yaşatacak olanın bir arada olmak olduğunun bilinci ile mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

KONYALÜLEBURGAZ

Lüleburgaz Kadın Platformunun çağrısıyla bir araya gelen Lüleburgazlı kadınlar, yürüyüş ve basın açıklamasıyla, kadına şiddeti protesto etti. Eski Hükümet Konağı önünde toplanan kadınlar, kortej oluşturup sloganlarla Kongre Meydanı’na yürüdü. Burada, şiddeti, yoksulluğu, işsizliği, pahalılığı, eşitsizliği kınayan, nasıl bir ülke istediklerine dair talepleri dile getiren basın açıklaması yaptılar. Kadınlar basın açıklamasından sonra halay çekip, şiirler okuyarak eylemlerini sonlandırdılar.

MALATYA


25 Kasım dolayısıyla ‘Yoksulluğa, güvencesizliğe, şiddete karşı kadınlar mücadelede buluşuyor ”şiarıyla bir araya gelen kadınlar basın açıklaması düzenledi. Açıklamada,
tüm dünyada devletlerin uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutlarını ve dozajını arttırdığına değinildi. Şiddete karşı mücadele çağrısı yapıldı.

MANİSA


“Kadınlar şiddete, sömürüye, krize karşı mücadeleye” pankartıyla yürüyen ve Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapan kadınlar, “Özgürlüğümüze, bedenimize, hayatımıza, kadın mücadelesine yönelik saldırıları; bizlere reva görülen bu düzeni kabul etmiyoruz!” diyerek mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

AKHİSAR


Akhisar Demokrasi Platformu saat 14.00’te Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi başında toplanarak, İş Bankası önüne kadar "Kadın Yaşam Özgürlük", "Olmaz de Dur De, Kadına Şiddeti Engelle" sloganları ile yürüdü. Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Biz kadınlar artık susmayacağız. Artık kendi yazgımızı kendimiz çizmek üzere, sözümüzü birleştirerek, örgütlülüğümüzü, dayanışmamızı örüyoruz. Artık yeter diyoruzL Toplumsal cinsiyetçiliği tarihin çöp sepetine atmaya yeminliyiz” dendi.

8 MART KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ // AKHİSAR


Akhisar Demokrasi Platformu olarak düzenlenen ve Tahir Ün Caddesi’nden başlayıp Şadırvan Meydanı’nda biten yürüyüşe 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği olarak katılan kadınlar, Şadırvan Meydanı’nda kadın ağacı süsledi.


MUĞLA


Muğlalı kadınlar da Muğla Kadın Platformunun çağrısıyla bir araya geldi. Açıklama yapan kadınlar, “Biz sayıların arttığını değil kadına yönelik şiddetin azaldığını söylemek istiyoruz artık” dedi. 

MARMARİS


Marmaris'te Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından, kadına yönelik şiddet protesto edildi. Konsey üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, kefenleri ve şiddete maruz kalmış gibi makyajlı görüntüleriyle basın açıklaması yaptı.
Açıklamada “Kadına yönelik şiddet cezasız kaldığı sürece artarak devam edecektir. Kadına şiddet eylem cezaları artırılıncaya kadar bu meydanlarda mücadelemiz devam edecek” dedi.


SAKARYA


Sakaryalı kadınlarda basın açıklamalarında şiddete, sömürüye ve yoksulluğa karşı mücadele ettiklerini dile getirdi: “Emeğimize sahip çıkacağız, güvencesizliğe teslim olmayacağız! Hiçbir şekilde ‘makbul kadın’ sınırlarını tanımıyoruz!”

TEKİRDAĞ


Tekirdağ'da Süleymanpaşa Kadın Platformu üyeleri, Demokrasi Meydanı'nda toplandı. 'Kadına yönelik şiddete hayır, itaat etmedik, etmeyeceğiz' yazılı pankart açan kadınlar, ellerinde şiddete uğrayan kadınların fotoğraflarının olduğu dövizleri taşıdı. Yaklaşık 150 kadının bir araya geldiği meydanda, şiddete uğrayan kadınları simgelediği belirtilen 80 çift kadın ayakkabısı yola dizildi. Grup adına platform üyesi Filiz Çetin açıklama yaptı. Kadınların huzurlu ve güvenli yaşayabileceği dünya istediklerini belirten Çetin, “Kadınlar, dünyanın dört bir yanında her türlü olumsuzluğa karşı dayanışma halinde olup, seslerini yükseltiyorlar. Biz kadınlar huzur içerisinde, güvenle yaşayabilecek bir dünya istiyoruz. Şiddet, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizlik sokmakta; temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Kadına şiddet son bulsun artık. Ataerkil, kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikler, ayrımcılıklar derinleşerek devam etmektedir. Böylesi gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar, ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı bir kez daha meydanlardayız” dedi.


İlgili haberler
25 KASIM’A DOĞRU: Şiddete karşı haklarımızı ve eme...

Krizin etkisiyle haklarımıza saldırılar ve kadına yönelik şiddetteki artış tesadüf değil. 25 Kasım’d...

GÜNÜN ÇAĞRISI: Haydi 25 Kasım’a...

İstanbul’dan İzmir’e, Kocaeli’den Adana’ya, Ankara’dan Dersim’e, Denizli’den Diyarbakır’a kadınlar s...

25 Kasım’a doğru

25 Kasım’a giderken kadınların karşı karşıya bırakıldığı şiddet sarmalını, kadınların 25 Kasım hazır...