Adalet Bakanlığı savcılıklara ‘cinsel istismar’ genelgesi gönderdi
Adalet Bakanlığının savcılıklara gönderdiği genelgeyi Avukat Selin Nakıpoğlu değerlendirdi: ‘Hâlâ bu kadar geri bir noktada olmak üzücü.’

Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin başsavcılıklara genelge gönderdi. Genelgede, yürütülecek iş ve işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi gereğine vurgu yapılarak, hassasiyet gösterilmesi gerekilen hususlara 7 maddede yer verildi. Genelge hakkında değerlendirmelerde bulunan Avukat Selin Nakıpoğlu “Hâlâ bunları tartışıyor olmak can sıkıcı. Artık bir adım öteye geçmeliyiz” dedi.

GENELGEDE NELER VAR?
Bakan Gül imzalı genelgede, şunlar kaydedildi:

“Cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç işlendiğinin öğrenilmesi halinde, Cumhuriyet savcısınca derhal soruşturmaya başlanması ve bu konuda mutlaka Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi. Cumhuriyet savcısınca; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için araştırmaya başlanması, tüm delillerin hızlı bir şekilde toplanması, adli kolluk birimlerine gerekli emir ve talimatların gecikmeksizin iletilmesi ile kolluk tarafından yerine getirilecek işlemlerin takip ve denetiminin yapılması. Cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için ifadelerin uzmanlar eşliğinde, zorunlu haller dışında tek seferde ve mümkün olduğu ölçüde Çocuk İzlem Merkezleri kullanılarak bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması. Cinsel dokunulmazlığı ihlal edilen suç mağdurlarının ifade alma işlemlerinde gerektiği ve mümkün olduğu ölçüde Adli Görüşme Odalarının kullanılması. Cinsel suç soruşturmalarında, delillerin toplanması sırasında yaşanabilecek eksiklik veya gecikme nedeniyle koruma tedbirleri hakkında birbirinden farklı değerlendirme ve uygulamalara gidilmesinin, mağdur ve yakınları kadar toplumun da adalete olan inancını olumsuz etkileyebileceği hususunun göz önünde bulundurulması. Bu soruşturmalarda, mağdur ve çocuğun mahremiyetinin korunması, soruşturma konusu eylemin onların geleceği üzerinde olumsuz etkiler bırakmasının önüne geçilebilmesi ve masumiyet karinesinin korunabilmesi açısından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi. Soruşturma dosyasına ilişkin delil veya görüntüleri usulüne aykırı olarak paylaşan ya da buna sebebiyet verenler hakkında kanuni gereğine tevessül edilmesi, konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN ÇOK GERİSİNDE
Genelgede sıralanan önlemlere ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Selin Nakıpoğlu şöyle konuştu:

“Hâlâ İstanbul Sözleşmesinin çok gerisindeyiz. Genelgede sıralanan önlemlerin zaten yıllardır hayata geçirilmiş olması gerekiyordu, biz hâlâ ifadelerin nasıl alınacağını konuyoruz. Bunda bile bir sürü eksik nokta var. Örneğin delil toplama aşaması çok sıkıntılı bir süreç, bu sürece katılacak uzman personele ilişkin bir tanım yok genelgede. Diğer nokta ÇİM’ler, çocuğun ifadesinin ÇİM’lerde alınması gerektiği vurgulanmış ama ÇİM’lerin yetersizliği konusunda ne yapılacak? ÇİM’ler 24 saat hizmet verecek mi? Başka bir nokta, cinsel saldırıya uğrayan kadınlar ne olacak?”

İlgili haberler
8 maddede çocuk istismarıyla ilgili doğru bildiğin...

Çocuk istismarı haberleri her geçen gün artıyor, ailelerin tedirginliği de öyle. Peki çocuk istismar...

Bir çocuk istismarı davasının anatomisi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonundan Canan Güllü’nün bir vaka deneyimi üzerinden anlattıklarıyla...

Çocuk istismarına karşı Bakanlığın bir çalışması y...

Kadınların çocuk istismarlarının önlenmesine dair gönderdiği imzalara Bakanlıktan itiraf gibi yanıt:...