Ayvalık’ta kadınlar İstanbul Sözleşmesi için sokakta: Vazgeçmiyoruz!
Balıkesir Ayvalık’ta kadınlar ‘İstanbul Sözleşmesinden’ vazgeçmiyoruz diyerek bir araya geldi. Kadınlar Sözleşmeden neden vazgeçmediklerini madde madde sıralayarak anlattı.

Ayvalık’ta Ayvalık Kadın İnisiyatifinden kadınlar “İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz’ diyerek bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapan kadınlar “Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz!“ dedi.

‘SÖZLEŞMEDEN VAZGEÇMİYORUZ ÇÜNKÜ…’

Basın metnini kadınlar adına Nebahat Dinler ve Edibe Keleş okudu. Açıklamanın ardından kadınlar madde madde İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeme nedenlerini şöyle sıraladı:


“🟣 Çünkü; İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğu kabulüyle başlar ve devletleri bu eşitsizliği gidermekle yükümlü kılar. İstanbul Sözleşmesi, ‘şiddeti’ kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin bir sonucu olarak görür ve eşitliği sağlayacak politikaların geliştirilmesi için yol gösterir. Sözleşmeden vazgeçmek; kadınların haklarından, eşitlik mücadelesinden vazgeçmesi, erkek egemen zihniyetin hayatlarımıza el koyması demek.

🟣 Çünkü; İstanbul Sözleşmesi, devlete, LGBTİ bireyler dahil herkesin şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkının korunması için “gerekli olan yasal ve diğer tedbirleri almak" yükümlülüğünü getirir. Sözleşmeden vazgeçmek; devletin bu yükümlülükten kurtulması, kadına, çocuğa yönelen şiddetin daha da artması demek.

🟣 Çünkü; İstanbul Sözleşmesi, devletlere, devletin tüm mekanizmalarını işleterek kadınlara ve çocuklara karşı şiddeti ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri alma görevini yükler. Sözleşmeden vazgeçmek; devletin bu görevlerini yerine getirmemesi, kadına yönelen şiddetin daha da artması demek.

🟣 Çünkü; İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması kadın cinayetlerini önler. Sözleşmeden vazgeçmek; devletin acil önlem almaması, şiddetin çocuklar önünde gerçekleşmesi, kadın cinayetlerinin artması demek.

🟣 Çünkü; İstanbul Sözleşmesi ısrarlı takip faillerinin cezalandırılmasını sağlar. Kimse, birlikte olmayı reddettiği ya da ayrılmak istediği için şiddete maruz bırakılamaz, öldürülemez. Sözleşmeden vazgeçmek; ceza almayacağından emin olan erkeklerin kadınlara daha fazla şiddet uygulaması, demek.

🟣 Çünkü; İstanbul Sözleşmesi, kolluk kuvvetlerine yükümlülüklerini hatırlatır. 7/24 çalışan ücretsiz alo şiddet hattı, sığınaklar ve cinsel şiddet kriz merkezleri gibi destek mekanizmaları ile şiddete maruz kalan kadınları ve çocukları korur. Sözleşmeden vazgeçmek; şiddete uğrayan kadın ve çocukların yardım alamaması, şiddetin ortasında bırakılmaları demek.

🟣 Çünkü; İstanbul Sözleşmesi, Kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyelere de sorumluluk yükler. Nüfusu 100.000'in üzerinde olan sığınak açma zorunluluğu getirir. Sözleşmeden vazgeçmek; belediyeleri bu sorumluluktan kurtarmak, kadın ve çocukları destekten mahrum bırakarak, şiddete teslim etmek demek.

🟣 Çünkü; İstanbul Sözleşmesi, eşitlikçi aileye giden yoldur. Cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan şiddeti önlemeyi, ev içinde kadına; çocuğa yönelik şiddete müdahale görevini devlete verir. Devlete, özel alana girme yetki ve görevi yükleyerek, ataerkil pazarlığı bozar. Sözleşmeden vazgeçmek; ‘aile yıkılıyor’ diye haykıranların eril hegemonyayı, kadın ve çocuğa uyguladığı şiddeti görünmez kılmak demek.”

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Bodrum’da kadınlar İstanbul Sözleşmesi için nöbet...

Bodrum’da kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı ‘Alanları terk etmiyoruz, nöbett...

Polonya Meclisinde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilm...

Polonya Parlamentosunun alt meclisi, ülkenin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılıp ayrılmayacağını belirl...