Çanakkale 8 Mart Kadın Platformu: 'Çocuk istismarını önleyici politikalar üretilsin'
Türkiye'de artan çocuk istismarı vakalarına karşı Çanakkale 8 Mart Kadın Platformu, basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çanakkale 8 Mart Kadın Platformu çocuk istismarına karşı basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan YKKED Çanakkale Şube Başkanı Yüksel Özdemir, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Metin Şenay isimli erkeğin iş yerinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu bilgisinin kamuoyuna yansıdığını ve Şenay'ın 2009 yılında aynı suç kapsamında yargılanarak "delil yetersizliği" nedeniyle beraat ettiğini ifade etti. Bu bilgilerin kamuoyuna yansımasından kısa bir süre sonra ise Malatya'da konteyner kentte kalan 7 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edildiği haberini aldıklarını ifade eden Özdemir, "Bu iki olay sadece son günlerde basına yansıyanlar, basına, yargıya, hak örgütlerine ulaşamayanların ne olduğunu ise hiç birimiz bilmiyoruz” dedi.

CİNSEL İSTİSMAR VAKALARINDA TÜRKİYE 3. SIRADA

Özdemir, Türkiye’nin cinsel istismar vakalarında son 15 yılda yüzde 400 artışla 3’üncü sırada olduğunu vurgulayarak "Birleşmiş Milletler Raporunda erken yaşta evliliklerde Türkiye 202 ülke arasında 87. sırada, Avrupa'da ise 1. sırada yer almaktadır. TÜİK istatistiklerine göre 2020 yılında 16-18 yaş kız çocuklarının yüzde 88'i kendilerinden 4 ila 33 yaş büyük erkeklerle evlendirilmiştir. Resmi olmayan çocuk evlilikleri dikkate alındığında bu sayıların ürkütücü olduğu anlaşılmaktadır” dedi.

Uygulanan politikaların çocukları savunmasız bıraktığı gibi, failleri de güçlendirdiğini dile getiren Özdemir “Kız çocuklarının dini nikahla 'evlendirildiği', yıllarca yaşadıkları sistematik cinsel istismarın suç olarak görülmeyip göz yumulduğu ve hatta 'aile içi mesele' olarak kabullenildiği, istismar edilen çocuk ile rızayı aynı cümle içinde yan yana kullanabilenlerin, 'bir kereden bir şey olmaz' diyenlerin bakan, bürokrat olabildiği, kadının ve çocukların hiçleştirildiği; susturulduğu, 6 yaşındaki çocuğu evlendirebilenlerin, çocuğun yaşadığı istismarı örtbas etmek için kemik yaşını büyütenlerin, buna göz yumanların ve bilip de susanların, meşrulaştırmaya çalışanların el birliği yaptığı, eğitimde getirilen 4+4+4 sistemiyle birlikte özellikle kız çocuklarının eğitim hakkının elinden alındığı, sistemin dışına itildiği, çocukların güvenliğinin ve haklarının, vücut bütünlüklerinin korunmadığı, kadınlara ve çocuklara yönelen ve her gün vahşileşerek artan her türlü istismarın, şiddetin cezasızlık politikalarıyla ödüllendirildiği erkek egemen karanlık bir düzen var karşımızda. Bu nedenle ve ısrarla diyoruz ki; kadın cinayetlerinde olduğu gibi çocuk istismarı da politiktir” dedi.

LANZAROTE SÖZLEŞMESİ KANUN HÜKMÜNDEDİR

Türkiye’nin 12 yıl önce imzaladığı Çocukların Cinsel Suiistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin maddelerine yer veren Özdemir “5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda çocuğun tanımı '18 yaşını doldurmamış kişi' olarak yapılmıştır. Türkiye bundan 12 yıl önce cinsel istismarı tanımlayan ve bunu suç sayan ilk sözleşme olan 'Çocukların Cinsel Suiistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi' yani Lanzarote Sözleşmesi'ni imzaladı. 18 yaşına kadar herkesi çocuk sayan, erken yaşta evliliklere karşı çıkan, çocuğu cinsel açıdan korumak konusunda devletlere ve ailelere sorumluluk yükleyen Lanzarote Sözleşmesi, çocuklara karşı cinsel suçların önlenmesi, faillerin kovuşturulması ve çocuk mağdurların korunmasını öngören, çocuklara yönelik istismarı önleyen ve onları korumaya dönük etkin bir ceza hukuku alanı oluşturan bir sözleşme. Anayasa gereğince de kanun hükmündedir” dedi.

ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI GÖZETİLMELİ

Konuşmasına devam eden Özdemir “Sözleşmeye göre taraf devletlerin, çocuklara karşı cinsel suiistimal ve istismarı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül bir yaklaşım ortaya koyma, önleme, koruma, kovuşturma, ulusal ve uluslararası işbirliği yapma yükümlülükleri vardır. Devlet her türlü politikasını çocuğun yüksek yararı ilkesine göre yapmak zorundadır. Ancak yaşanan birçok istismar vakasından sonra görüyoruz ki Türkiye'de çocuğun değil, kurumların, kişilerin ‘itibarı’ ve ‘üstün yararı’ ön planda tutuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukları koruyacak etkin önlemler almak yerine kamuoyuna yansıyan her istismar davasında ‘davaya müdahil olduk’ açıklamasıyla durumu geçiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Özdemir daha sonra kadınların taleplerini sıraladı:

"Çocuklara ve kadınlara karşı her geçen gün artan şiddet ve istismarın meşrulaştırılmasına, üzerinin kapatılmasına, yok sayılmasına karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz, bütün kamuoyunu duyarlı olmaya ve süreci takip etmeye çağırıyoruz ve diyoruz ki;

Lanzarote sözleşmesi etkin uygulanmalı, çocuklar için önemli bir koruyucu/önleyici belge olan İstanbul Sözleşmesi'ne acilen geri dönülmelidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine çocukları her türlü şiddet ve istismardan koruyacak Çocuk Bakanlığı kurulmalı, cinsel istismar fiili ortaya çıkmadan önce etkin koruyucu, önleyici politikalar üretilmeli ve bu politikaların yaygın uygulanabilmesi için ülke genelinde mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Cinsel istismar fiilinin ortaya çıkması durumunda etkin soruşturma ve cezai yaptırım süreci hızlı bir biçimde işletilmeli ve kısa sürede sonuçlandırılmalı, çocuğun üstün yararı gözetilmelidir.

Çocukları güçlendirmek için cinsel sağlık ve bedensel söz hakkı eğitimleri verilmelidir. Bu eğitimleri oluşturacak olan kurullar, bağımsız uzmanlar ve çocuk hakları savunucuları ile birlikte çalışılmalıdır.

Çocuklarla ilgili alanlarda çalışan meslek gruplarına (öğretmen, polis, hâkim, sağlık personeli...) personeller, tüm yetişkinler düzenli olarak çocuk odaklı yaklaşım, çocukların bedensel söz hakkı eğitimleri verilmeli ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanmalıdır."

AÇIKLAMAYA DESTEK VEREN KURUMLAR
ELDER Kadın Danışma Merkezi
Kepez Özgür Kadın Dayanışması
İDA Dayanışma Derneği
Çanakkale Ekmek ve Gül Topluluğu
29 Ekim Kadınları Derneği Çanakkale Şubesi
Emekli Meclisleri Sendikası
Eğitim Sen Çanakkale Şubesi
Tüm Emeklilerin Sendikası 2017
DİSK Emekli -Sen
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çanakkale Şubesi
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği
Türkiye Yazarlar Sendikası
Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi
Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği
Morpati Derneği
EMEK Partisi Temsilcileri
Sol Parti Temsilcileri
Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcileri

Kaynak: Esra Güller/ Çanakkale Olay
Fotoğraf: Çanakkale Ekmek ve Gül Grubu

İlgili haberler
Çanakkale'de kadınlar 8 Mart yürüyüşünde buluşuyor

Çanakkale Kadın Platformu, "Güvenceli iş, güvenceli gelecek, laik, demokratik ve barışın hakim olduğ...

Çanakkale’de bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek t...

Ekmek ve Gül Grubu olarak okullarda her çocuğa ücretsiz yemek sağlanması için çalışma başlattık. Baş...

Çanakkaleliler: Bu imza çocukların geleceği için

Çanakkaleliler çocuk istismarına karşı imza stantı açarak imza topladı. İmza standına ilgi yoğundu.