Dersim Kadın Platformu: İstanbul Sözleşmesi için topyekûn mücadele!
Dersim Kadın Platformundan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: ‘Yaşamlarımızdan, haklarımızdan eşit ve özgür yaşam mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.’

Dersim Kadın Platformu feshedilen İstanbul Sözleşmesine sahip çıkmak için Seyit Rıza Meydan’ında basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı platform adına Nurşat Yeşil okudu. Yeşil, ataerkil güç ilişkilerinden beslenen eril şiddetin her gün daha vahşi yöntemlerle can almaya devam ettiğini dile getirdi.

Şiddetten kurtulmak için kolluğa ve yargıya başvuran kadınların yetersiz alınan ya da alınmayan önlemler nedeniyle korunamamasının kadınları daha fazla çaresizliğe ittiğini söyleyen Yeşil, “Hal böyleyken kadınların uzun yıllar emek vererek, bedeller ödeyerek sahip oldukları koruyucu yasaların iktidar temsilcileri ve gerici basın üzerinden sürekli olarak yalan yanlış bilgilerle hedefe konması yeni kadın cinayetlerine açık davetiye sunmaktadır. Uzunca bir süredir 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesinin tartışılmaya açılması kadınlara yönelik geliştirilen ideolojik saldırıların önemli bir parçasıdır. İstanbul Sözleşmesi; kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadınların her türlü şiddetten korunması, şiddet faillerinin kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması için en ince ayrıntısına kadar titizlikle hazırlanmış ilk uluslararası sözleşmedir” dedi.

“İstanbul Sözleşmesinin siyasal iktidar ve iktidarla aynı ideolojiden beslenen gerici çevrelerce hedef alınmasının nedeni sözleşmenin toplumsal cinsiyet eşitliğini temel almasıdır” diyen Yeşil, “Kadınları değil aileyi korumayı önceleyen, şiddeti değil boşanmayı engellemeyi amaç edinen iktidarın cinsiyetçi saldırılarının hedefi, kadınları kamusal alanlardan çekip eve hapsetmek, tekçi, gerici ideolojisini kadınların yaşamı üzerinde kurduğu denetimle tüm topluma yaymaktır” diye konuştu.

Bahsedildiği gibi aileyi parçalayan İstanbul Sözleşmesi ve Sözleşmeyi savunanların değil, erkek şiddeti ve bu şiddeti önlemek için oluşturulan Sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyenlerin olduğunu belirten Yeşil, “Dersim Kadın Platformu olarak yaşamlarımızdan, haklarımızdan eşit ve özgür yaşam mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Herkesi evde, işte, sokakta yaşamlarımızı kuşatan şiddete karşı yükselen kadın isyanını sahiplenmeye, iktidarı ise İstanbul Sözleşmesini iptal etmek yerine gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Belediye işçisi kadınlar: İstanbul Sözleşmesi bizi...

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube üyesi işçi kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini belirte...

19 Haziran’da ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyo...

‘İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz’ Mitingi Hazırlık Grubu: 19 Haziran’da Maltepe Etkinlik Alan...

Adana Kadın Platformu: 19 Haziran İnönü Parkı'nda...

Adana Kadın Platformu tüm kadınları 19 Haziran'da saat 18.00’de İnenü Parkı’nda ‘İstanbul Sözleşmesi...