Seçim 2023
Ebe ve Hemşireler: Güvenli, güvenceli çalışma koşullarımız sağlansın
Sağlık emekçileri, Ebe ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Samatya ve Bakırköy’de basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

Ebe ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray ve Bakırköy Şubeleri, Samatya ve Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastaneleri önünde yaptıkları açıklamalarla sorunlarına dikkat çektiler.

İşyeri Temsilcisi Emine Atar ve SES Bakırköy Şube Eş Başkanı Nuran Güngör yaptıkları açıklamalarda sorunlarını ve taleplerini şöyle sıraladı:

EBE VE HEMŞİRELER NELER YAŞIYOR?
- AKP’nin uyguladığı sağlık dönüşüm politikaları nedeniyle ebe ve hemşirelerin mesleki özellikleri yok sayılıyor, sorunlarımız daha da büyüyor.
- Hekim odaklı çalışma sistemi ve meslek tanımlarımızın muğlaklaştırılması sonucunda ebe ve hemşireler sağlık alanında verilen her görevi ve angaryayı yapmaya mecbur bırakılıyor.
- Sağlık Bakanlığınca ebeliğin ve hemşireliğin mesleki bir tanımı yapılmış olsa da geçmişten beri görev, yetki ve sorumluluk sınırlarının belirlenmemesi esnek, kuralsız, angarya işlerle daha fazla yüz yüze bırakılmamıza neden oluyor.
- Aile sağlığı, toplum sağlığı merkezlerinde ve kamu hastanelerinde iş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler, düşük ücret, riskli çalışma koşulları, performans sistemi, toplam kalite yönetimi anlayışı, emekliliğe yansımayan ek ödemeler ve ek ödemelerin hastane yöneticilerinin insafına bırakılması sorunları ile boğuşuyoruz.
- Sağlık hizmeti açısından çok kadar önemli bir yer tutmamıza rağmen, kamu hastanelerinde yeterince kadro açılmıyor. Az sayıda personelle çok iş yapılıyor, iş yükümüz ağırlaşıyor.
- Hükümet sağlık emekçilerinin iş güvencesi ile ilgili sorunlarını çözmek bir yana, güvencesizliği yaygınlaştırıyor.

NE TALEP EDİYORLAR?
- Ebelik ve hemşirelik yasası yeniden düzenlenmeli, görev tanımlarımız muğlaklıktan kurtarılmalı, meslek sınırlarımız belirlenmeli.
- Personel eksikliğinin güvenceli, kadrolu istihdam politikası ile giderilmesi en önemli taleplerimizden.
- Vekil, 4/C’li istihdam edilen veya aile sağlığı merkezlerinde kamu dışı aile sağlığı çalışanı olarak çalışan biz ebe-hemşirelerin, kadro ve güvence beklentisi 2020-2021 toplusözleşmesinde mutlaka karşılanmalıdır.
- Performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilerek temel ücret en az 6 bin 500 TL olmalı, yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı.İlgili haberler
GÜNÜN BELLEĞİ: Hemşirelik nasıl doğdu? Nasıl görün...

Uzun yıllar bütün hastanelerde karşımıza “sus” ifadesiyle çıkan bu kepli hemşire resmi o duvarlara a...

Hemşireler/Ebeler Haftası’nda sağlık çalışanları h...

Tükenmişlik sendromu, güvencesizlik, baskı ile boğuşan hemşireler şiddet, OHAL, savaş, işsizlik, ağı...

Sağlık emekçisi kadınlar 1 Mayıs’ta alanlarda olac...

1 Mayıs yaklaşırken sağlık emekçisi kadınlar sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini Ekmek Gül...

ŞEHİR HASTANELERİNDE ÇALIŞAN KADINLAR: Yorgun, tük...

‘Beş yıldızlı otel konforunda hastaneler açıyoruz’ denilerek açılan Mersin Şehir Hastanesini hemşire...