Emek ve meslek örgütleri kadın komisyonları: Kadının olmadığı bir bütçe kabul edilemez
Emek ve meslek örgütlerinin kadın komisyonları yaptığı açıklama ile ‘Kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bütçe kabul edilemez’ dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadın Komisyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kadın Çalışma Grubu ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Mecliste görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Salgınla birlikte kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bütçenin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirildiği hatırlatılan açıklamada “Bakanlık 2021’de yapılan değişiklikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına dönüştürülmüştür. Misyonu ‘Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sosyal politikalar belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak’ olarak belirlenen bakanlık, ‘Kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması; aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece önemlidir’ diyerek asıl derdinin kadın değil aile olduğunu ortaya koymuştur” ifadelerine yer verildi.

EŞİTLİKÇİ BİR BÜTÇE HAZIRLANMALI

AKP’nin kadınlar için yaptıklarının büyük çoğunluğunun projeler kapsamında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, “Böylelikle kadınlara yönelik çalışmaların devlet bütçesinden değil, başta AB olmak üzere başka kurumların ekonomik desteğiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu nedenle projeler bittiğinde konu ile ilgili çalışmalar sona ermekte, sunulan hizmetler kesintiye uğramaktadır. 2020 bütçesine bakıldığında bütçe hazırlama genel gerekçe hedefleri arasında ne yazık ki kadın erkek eşitliği bir yana, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi bile yer almamaktadır. Bakanlığın kadınlarla ilgili olarak hazırladığı 2018-2023 Stratejik Eylem Planı’nın hedefleri de maalesef bütçe hedefleri arasında yer bulmamıştır” diye belirtildi.

Açıklamada, AKP’nin bütçe hazırlama gerekçesinin “Kamu kaynak kullanımında; temel politika belgelerinde belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket etmek” olduğunun altı çizildi. Açıklamada, “AKP’nin 2022 politikalarında da bütçesinde de kadınlar yoktur. Pandemi ile birlikte kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bu bütçe kabul edilemez. Bütçe derhal geri çekilmeli ve eşitlikçi bir bütçe hazırlanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

TALEPLER
Açıklamada talepler şöyle sıralandı:
* Toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitliği sağlayan bütçe oluşturulsun!
* Kadın Bakanlığı kurulsun!
* İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! İstanbul Sözleşmesi fesih kararı geri çekilsin
* ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylansın!

Haber: MA

Fotoğraf: Ekmek ve Gülİlgili haberler
Aile Bakanlığının bütçe görüşmelerinde muhalefet m...

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde muha...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi kadınla...

Bugün Mecliste görüşülecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden kadınların payına ne düşec...

Tek torbaya, iki ailenin pazar alışverişi sığıyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kurulan pazarda anlatılanlar derinleşen yoksulluğu gösterdi. Yurttaşlar...