EŞİK Meclise 25 Kasım çağrısı yaptı: Sözleşme tüm maddeleriyle hayata geçirilsin
EŞİK, TBMM’ye çağrı yaparak 25 Kasım’da İstanbul Sözleşmesi’nin tüm maddeleriyle hayata geçirilmesi için etkili adımlar atılmasını istedi.

Avrupa Konseyi Parlementer Meclisinin Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komistesinin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmayı tartışan ülkelere yönelik İstanbul Sözleşmesi’ne tam destek verdiğini belirttiği açıklamasının ardından Eşitlik İçin Kadın Platformu TBMM’ye çağrı yaparak 25 Kasım’da İstanbul Sözleşmesi’nin tüm maddeleriyle hayata geçirilmesi için etkili adımlar atılmasını istedi. 

EŞİK açıklaması şöyle:

Eşitlik Komitesi, son dönemde Polonya ve Türkiye’deki siyasetçilerin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme çağrısı yapan ve başkalarını da kendilerini izlemeye davet eden beyanlarından üzüntü duyduğunu açıkladı. Bu olumsuz tutumların, Sözleşme’nin amaçları ve hükümleri hakkındaki kasıtlı ve yanlış beyanların sonucunda ortaya çıktığını belirtti.

Açıklamada İstanbul Sözleşmesi’ndeki (şiddet riski altında olan kadınlar ve kız çocuklarının güvenliğini sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak gibi) hedeflerin, halihazırda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de tanınan temel haklar arasında olduğu hatırlatıldı.

Bu hedeflerin kasıtlı olarak çarpıtılmaya çalışıldığının belirtildiği açıklamada; sözleşmede, aile kavramının yeniden tanımlamasına veya aile hayatını ya da aile yapısını düzenlemeye yönelik gizli bir ajanda olduğu iddiasının, ataerkil yapıların korunmasına, savunulmasına ve güçlendirilmesine hizmet eden temelsiz iddialardan ibaret olduğu vurgulandı.

25 KASIM’DA SÖZLEŞME’NİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN ETKİN ADIMLAR ATIN

Eşitlik Komitesi, tüm üye devletlere, tüm parlamenterlere, sivil topluma, bölgesel ve uluslararası örgütlere, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İstanbul Sözleşmesi ve bu Sözleşme’nin kadına yönelik şiddete bir son verilmesinde oynadığı hayati role verdikleri desteği pekiştirecek etkinlikler düzenlemeleri için çağrıda bulundu.

EŞİK Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak Komite’nin bu çağrılarını destekliyor ve hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, hem de Türkiye’nin tüm sivil toplumunu 25 Kasım’da İstanbul Sözleşmesi’nin tüm maddeleriyle hayata geçirilmesi için etkili adımlar atmaya çağırıyoruz.

EŞİK olarak, TBMM Başkanlığı’nı, TBMM’deki tüm siyasi partileri ve milletvekillerini;

■ İnsan hakları temel standartlarına itiraz anlamına gelen İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik karalama kampanyalarına karşı durmaya;

■ Çalışmalarında İstanbul Sözleşmesi’nin gerektirdiği ilkeleri hayata geçirmeye;

■ İstanbul Sözleşmesi’nin denetim organı olan GREVIO’nun 15 Ekim 2018 tarihli Türkiye raporundaki tavsiyeleri uygulamaya;

■ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 25 Kasım günü TBMM’de özel bir oturum düzenlenerek kadına karşı şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda (Sözleşme’nin 70. Maddesi gereği) görevleri olan parlamenter denetim mekanizmasını işletmeye; TBMM’deki tüm partilerle ortak bir Türkiye şiddetle mücadele Yol Haritası/Eylem Planı çıkarılması için çalışmaya davet ediyoruz.


İlgili haberler
EŞİK Platformu: Hangi kadın örgütleriyle görüşüyor...

Eşitlik İçin Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi için yapılan CİMER başvurularına verilen cevapta s...

EŞİK’ten çağrı: Sözleşmenin muhatabı kadınlardır,...

EŞİK Platformu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yönetiminde İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili çalış...

EŞİK: İstanbul Sözleşmesi’nin tek bir maddesinden...

312 kadın ve LGBTİ+ örgütünün bir araya geldiği Eşitlik İçin Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi’ne...

EŞİK Platformu: Sözleşme ayrım yapılmaksızın uygul...

EŞİK Platformu, AKP MYK'da İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin tartışılacağı söylenen 'yol haritası'na il...

İstanbul Sözleşmesi bir eşik; o eşiği biz kadınlar...

İstanbul Sözleşmesi, esasen kadınların eşitlik haklarını tümüyle ortadan kaldırmak isteyenler karşıs...

Birleşik Metal-İş: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeç...

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklama yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu, “Ne İstan...