Kaos GL: LGBTİ hakları insan haklarıdır!
Kaos GL, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günü dolayısıyla Türkiye’deki yasakları, nefret saldırılarını, istihdamdaki ayrımcılığı hatırlattı.

Bugün 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günü. Bugün dünyada cinsiyet kimliği, ifadesi veya cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günü. İnsanların eşitliği için mücadele eden tüm girişimlere ilham ve destek vererek, her biriyle koordinasyon içinde olmanın amaçlandığı bu günde Türkiye’deki tablo ise yasaklarla ve baskılarla dolu. Kaos GL, etkinlik yasaklarını, nefret saldırılarını, istihdamdaki ayrımcılığı ve medyadaki nefret dilini özetleyerek Türkiye’deki Homofobi, Bifobi ve Transfobi tablosunu çizdi.

YASAKLAR...
Ankara’da 6 aydır “LGBTİ+ etkinlik yasağı”nın sürdüğünü hatırlatan Kaos GL, kendilerinin ve Pembe Hayat’ın yasağa ilişkin yürütmeyi durdurma taleplerinin reddedildiğini ancak buna karşın yasağı ve reddi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını, mahkemenin devam ettiğini belirtti: “Yasak ile ifade özgürlüğü hakkı, dernek kurma hakkı, toplanma özgürlüğü ve adil yargılanma hakkımız ve ayrımcılık yasağı ihlal edildi. Yasağın süresiz oluşu ile haklarımızı kullanmamız süresiz olarak durduruluyor, yani haklarımız ortadan kaldırılıyor.”

NEFRET SALDIRILARI
Türkiye’de nefret saldırılarının da cezasız kaldığını ifade eden Kaos GL, 2017 Nefret Suçları Raporu’ndaki verileri hatırlatarak nefret suçlarının daha çok kamusal alanlarda işlendiğini, faillerin çoğunlukla iki kişiden fazla olduğunu ve saldırıların görgü tanıklarının gözü önünde gerçekleştiğini, mağdurların çoğunun ailelerinden ve kolluk kuvvetlerinden ciddi biçimde korktuklarını, mahkemelere veya diğer devlet aygıtlarına güvenmediklerini, bu nedenle de kolluk kuvvetlerine veya mahkemelere son derece az sayıda olayın ihbar edildiğini aktardı.


İSTİHDAMDA AYRIMCILIK
İstihdamda da ayrımcılığın sürdüğünü ve can yakıcı bir sorun olmaya devam ettiğini aktaran Kaos GL, LGBTİ çalışanların yalnızca yüzde 17’sinin işyerlerinde tamamen açık davranabildiğini, yüzde 65’inin iş yerinde ayrımcılığa uğradığını veya bunu önlemek üzere kimliğini gizlemek zorunda bırakıldığını söyledi: “Özel sektörde de kamuda da LGBTİ çalışanlar hem ayrımcılığa uğruyor hem de LGBTİ çalışanların uğradıkları ayrımcılığı bildirebilecekleri mekanizmalar bulunmuyor. LGBTİ’ler de yaşadıkları hak ihlalleri de görünmezliğe itiliyor.”

MEDYADAKİ NEFRET VE AYRIMCI DİL
Medyada da tablonun bu karanlıktan uzaklaşmadığını ifade eden Kaos GL, “söz konusu LGBTİ hakları olduğunda sansür ve ayrımcı dilin ne kadar yaygın olduğu ortaya çıkıyor” diyerek şu verileri sundu: “2017’de yazılı basında yayınlanan ve konusu LGBTİ’ler olan haber, söyleşi ya da köşe yazılarının sadece yüzde 46’sı hak haberciliği ilkelerine uygundu. Bütün metinlerin yüzde 54’ünü oluşturan 1291 metinde ise LGBTİ’lerin temel hakları ihlal edildi, nefret söylemi ve/veya ayrımcı dil kullanıldı ya da LGBTİ’lere ilişkin önyargıları besleyen içerik tercih edildi.”

NEFRETE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Kaos GL, tüm bu gidişattaki hak ihlallerine ve yasaklara ilişkin ise şöyle söyledi: “LGBTİ hakları insan haklarıdır! Kaos GL dergisi ile koyulduğumuz yolda ayrımcılık ve nefrete karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz. LGBTİ’lerin temel insan hakları için demokrasi ve insan hakları mücadelesi yürüten herkesi beraber yürümeye, eşit ve özgür günler için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

İlgili haberler
Bir garip mafya özentisi; Kürşat Mican LGBTİ+’lara...

2016 yılı Onur Yürüyüşleri öncesinde Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican LGBTİ+’lara y...

Kadınlar ve LGBTİ’ler konuşuyor

Sinema dizi ve reklam sektöründe toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık ve güvencesizliği kadınl...

LGBTİ bireyler için ayrı cezaevi: Tecrit içinde te...

LGBTİ bireylere dönük nefret ve şiddet politikaları göz önüne alındığında ayrı bir cezaevi uygulamas...