NAFAKA GERÇEKLERİ
Nafaka nedir, ne değildir? Neden kadınlar için vazgeçilmez bir haktır? Nafaka boşanma sonrası kadınların yeni bir yaşam inşa etmesi yeterli midir? Nedir bu 6. Yargı Paketi? Hepsi burada!

Her gün, her hafta, her yıl bir hakkımız topun ağzına konuyor. Nafaka hakkına yapılması planlanan saldırılar da yıllardır aynı söylemlerle ısıtılıp ısıtılıp sofraya seriliyor. Devletin açıkladığı ne bir veri, ne bir araştırma var nafakalara dair ancak “nafaka mağduru babalar” gibi nafaka karşıtı grupların nafakanın ne olduğunu çarpıtarak, kadınlar ve çocuklar açısından kritik öneminin üzerinden atlanarak söylemlerini dayanak olarak kullanıyor. Bu sefer de 6. Yargı Paketi ile tee 2016’da kadınların büyük tepkilerle karşı çıktığı Boşanmaların Araştırmaları Komisyonu raporunda önerilen nafaka düzenlemelerinin yeniden meclise taşınması konuşuyor. Bazı yanlış anlaşılaları, yanlış bilgileri düzeltelim, kafa karışıklıklarını giderelim. Nafaka nedir, ne değildirden başlayıp kadınlar için önemine, yapılan spekülatif açıklamaların ne anlama geldiğinden nafakaya dair pek çok yönü tartışacağımız ve ilgili yazılara bağlantı vereceğimiz içeriğimize hoşgeldiniz!

NAFAKA NEDİR?

Medeni Kanun’da hükme bağlanan 4 ayrı nafakadan üçüne detaylı bakalım:

TEDBİR NAFAKASI
Tedbir Nafakası, boşanma davası devam ederken, eş ve reşit olmayan çocuklar yararına hükmedilecek olan nafakadır. (TMK m. 169) Türkiye’de en kısa yargılamanın aylarca sürdüğü, hele ki boşanma davalarında, biraz da “kutsal ailenin korunması” yasa koyucu tarafından öncelikli amaç olarak görüldüğünden, yıllara varan mahkeme sürecinde ayrı yaşama hakkı olan kadın ve çocukların, barınma, eğitim ve geçimleri için, tarafların maddi gücü ile orantılı olarak belli bir nafakaya hükmedilmesi son derece önemli. Tedbir Nafakası ile ilgili önemli bir ayrıntı da kanun gereğince, kadının bu yönde bir talebi olmasa da davaya bakan mahkemenin nafakaya ilişkin kendiliğinden bir karar vermesi gerektiğidir. Yine, tedbir nafakası, boşanma davası olmaksızın da istenebiliyor. Aile ve çevre baskısı nedeniyle boşanamayan ancak “ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat eden” kadının, yalnızca tedbir nafakası talebi ile dava açması mümkün.
İŞTİRAK NAFAKASI
İştirak Nafakası, boşanma sonucu velayetin bırakıldığı tarafa verilen (ki yüksek oranda çocukların velayeti annelere bırakılıyor) ve çocukların bakımı, eğitimi ve yetiştirilmesi için velayet kendisine bırakılmayan tarafın ödemesi gereken nafakadır. Yine tarafların talebi olmaksızın, hâkimin kendiliğinden takdir etmesi gereken iştirak nafakasında en çok sorulan soru, reşit olan çocuğun, babadan nafaka talep edip edemeyeceğidir. Cevabı, evettir. 18 yaşından sonra çocuğun eğitiminin devam ettiği hallerde, nafaka hakkı da devam eder. (TMK m. 328)
YOKSULLUK NAFAKASI
Yoksulluk Nafakası “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir” hükmü ile korunan bir hak. Yoksulluk nafakası talebi boşanma davasının eki niteliğinde istenebileceği gibi, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl süre ile ayrıca açılacak bir dava ile de istenebilir.
NAFAKA HAKTIR ÇÜNKÜ…

İçinde yaşadığımız sistem bir yandan cinsiyetçi iş bölümü nedeniyle kadını evin içine hapsediyor diğer yandan da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadının önüne yine cinsiyet ayrımcı engeller çıkarılıyor. Türkiye’de çok sık yaşanan şu örnekler hiç birimize yabancı gelmeyecek: Erkekler eşlerinin çalışmasına izin vermiyor, çocuk ya da yaşlı bakımı milyonlarca kadının çalışmasına engel oluyor, çalışmak isteyen kadınlar güvencesiz ve düşük ücretli işlere mahkum edilmelerinin yanında işten ilk atılanlar oluyor... Bu örnekler elbette çoğaltılabilir. Ancak kadının kendi ayakları üzerinde durmasına bu kadar engel varken ve yıllarını “evin idare edilmesi, çocukların bakımı, kocanın bakımı”na ayıran bir kadına bir anda “şimdi git kendi kendine geçin” denemez. Nafaka, ekonomik durumu her ne olursa olsun kadınların istemediği bir evlilik içinde kalmasına engel olabilecek bir haktır.

NAFAKA NE DEĞİLDİR?

“Kadınlar nafaka ile yan gelip yatıyor”, “Nafakayı ödeyemeyen koca böbreğini sattı”, “Kadınlar nafaka için boşanıyor”... daha bir sürü şey duymuş olabilirsiniz. Ama hiçbiri gerçeği yansıtmıyor!

Nafaka gerçekten de adaletsiz bir uygulama mıdır? Kadınların elinden alınmak istenen nedir tam olarak? Nafaka gerçekten süresiz mi? Yanıtını Avukat Sevil Aracı, Medeni Kanunun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. ve 176. maddelerini hatırlatarak şöyle yorumluyor:

- Madde 175 - Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

- Madde 176 - Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

- Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.

- İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

- Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

- Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

“Gördüğünüz üzere mevcut halde de nafaka düzenlemesi, sonsuza kadar eski eşin kadına bakması olarak kurgulanmış değil. Nafakanın yargı kararına dahi gerek kalmaksızın kesilebileceği haller olduğu gibi, bazı durumlarda hakim kararı kaldırılabiliyor ya da miktarı değiştirilebiliyor. Nafakanın ‘süresiz’ olduğu aslında medya ve yetkililer tarafından pompalanan bir yalan!”

Yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

NAFAKA İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN 5 GERÇEK İÇİN TIKLAYIN
NAFAKA NASIL HESAPLANIYOR?

Nafaka miktarı, mal beyanı üzerinden hesaplanır ve hakim, nafaka miktarı için yasadaki madde açıkça “bir taraf zenginleşirken diğer taraf yoksulluğa düşmeyecek şekilde bir hakkaniyetle belirlenir” ifadesiyle yer alır. Türkiye’de şu durumlar nafaka davalarında hiç yabancı olunmayan örnekler: Az nafaka ödemek için evini/arabasını/tarlasını yani mal varlıklarını başkasının üzerine yapan, maaşını düşük gösteren, gelirini düşük gösteren erkekler... Öte yandan Türkiye’deki hukuk siteminin erkeği koruyan ve cinsiyet ayrımcı karar ve uygulamaları hiç de münferit değil. Hakimin de erkeği “yoksullaştıracak”, “zorluk yaşamasına” neden olabilecek bir miktara hüküm vermesi rastlanan bir durum değil. Türkiye’de en yaygın olarak ödenen nafaka tutarları ortalama 300-400 TL arasında.

Devrim Avcı, nafaka hakkına karşı olanların "mağdur" söylemlerini değerlendiriyor ve kadınların kendi yaşamları kurması için neler gerektiğinden bahsediyor. Okumak için TIKLAYIN

Kadın Dayanışma Vakfının 140 dava dosyasını inceleyerek hazırladığı Yoksulluk Nafakası Araştırması  "Yoksulluk Nafakası Araştırması’ raporunu açıkladı. Raporda, kadınlara verilen nafakanın ortalamasının 370 lira olduğu belirtildi.Yoksulluk Nafakası Araştırması çalışmasında yer alan Avukat Huriye Karabacak, araştırmalarının sonucunu değerlendiriyor. Okumak için TIKLAYIN
NAFAKA HAKKINA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SALDIRILAR…

Gelin bu saldırılar nasıl artmış, hangi söylemlerle tekrar tekrar gündeme gelmiş bir bakalım…

Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Havsut Bakır “Sadece boşanmak bile kadını toplumsal olarak birkaç sınıf aşağı iterken, nafakanın elinden alınmak istenmesinin amacı kadının evlilik içinde söz sahibi olmasını engellemek ve erkeği daha üstün kılmak” diyerek nafaka hakkına yapılan saldırıları açıklıyor. Okumak için TIKLAYIN
BOŞANMA KOMİSYONU NE DEMİŞTİ?

2016 yılının Mayıs ve Haziran ayı, kadınların Boşanmaların Önlenmesi Komisyonunun haklarımızı sıfırlayan önerilerine karşı büyük tepkileriyle geçmişti. Komisyon ne demişti, kadınlar ne yapmıştı?

Boşanma komisyonu raporuna 152 kadın örgütü tepki gösterdi.
NE BU 6. YARGI PAKETİ?

Avukat ilke Işık, 6. Yargı Paketiyle yeniden gündeme gelen nafaka hakkının süreye bağlanması ve boşanmalarda ara buluculuğun yasallaşmasının kadınları nasıl etkileyeceğini yazdı:

Çok ciddi saldırılar içeren bir paket karşımızdaki. Yıllardır mücadele ederek kazandığımız Medeni Kanun’daki haklarımızın elimizden alınması anlamına gelebilecek yasal düzenlemeler yapmak istiyorlar. Boşanma sonrası hiçbir hakka sahip olmadan kadınların tek başına kaldıkları, esasında boşanmayı erkekler istemedikçe olanaksız hale getirecek, kadınların ise her türlü yoksulluğu peşinen kabul ederek ve evlilik birliği içinde birlikte ürettikleri, edindikleri her şeyden vazgeçmek pahasına boşanabileceği bir sistem sözü edilen. Her birine tek tek karşı çıkmalıyız. Her gün kadınların öldürüldüğü, boşanmaya karar vermenin can kavgası haline geldiği, boşanmak isteyen kadınların, yıllar önce boşanmış kadınların erkekler tarafından öldürüldüğü bir coğrafyada, kadınların eşit, özgür, güvenli bir yaşam süreceğini tartışmayan, buna kafa yormayan, boşanmak durumunda kalan kadınların maddi, manevi sorunlarını çözmek için çalışmak yerine kadınları içinden çıkılmaz bir cendereye sokmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. Kadınlara açık açık, yeniden ve yeniden “Eşit değilsiniz asla olmayacaksınız” diyorlar. Kadına yönelik şiddeti ülkedeki kadınların kaderi haline getirmek yapmaya çalıştıkları.

Yazının tamamını okumak için TIKLAYIN

YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR? BİZ NE İSTİYORUZ?

Sorun çözüyoruz dedikleri 6. Yargı Paketinin nafaka düzenlemelerinin gerçekte ne anlama geldiğini, gerçek çözüm için ne istediğimizi Sevda Karaca anlatıyor. Okumak için TIKLAYIN

6. Yargı Paketi ile meclise getirilecek olan, kadınların nafaka hakkını ortadan kaldıran "Devlet Destekli Nafaka Modeli"ne karşı Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan açıklama yaptı. “Kadınların yoksulluğunun giderilmesi için iş, istihdam olanakları, kira yardımları, çocuk yardımları, kreş ve çocuklarının eğitiminin ulaşılabilir ve ücretsiz hale getirilmesi gibi çok temel adımların atılması gereklidir” diyen Gürkan, kadınları “Devlet Destekli Nafaka Modeli” diyerek getirilen sadaka modeline ikna etmek için sürdürülecek propagandayı boşa çıkarmak için Emek Partisi olarak her alanda çalışma yürüteceklerini ifade etti. Açıklamanın tamamı için TIKLAYIN

Yoksulluk nafakası ile kadın bedeni ve emeği arasındaki ilişki ne? Devlet, erkek ve kadınlar için “aile” ne demek? “Devlet destekli nafaka modeli” neden güven vermiyor? Hilal Dikmen yazdı…

Nafaka tartışmalarında ‘sesi en çok çıkanlar’ yani nafaka hakkının sınırlandırılmasını, hatta ortadan kaldırılmasını isteyen kimi erkek gruplarının iddialarını Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan’la konuştuk.

Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan röportajımızın ikinci bölümünde ise nafaka düzenlemesinin Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi sonrası iktidarın ikinci büyük hamlesi olduğunun altını çiziyor.

6. Yargı Paketi ile kadınları ne tehlikeler bekliyor, nafaka hakkının gasbı kadınlar için ne anlama geliyor, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Eylem Sarıoğlu ile konuştuk.

Hacettepe Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Bakırcı nafakanın hukuki niteliğini, Türkiye’nin uluslararası hukuk açısından yerini, nafakanın “sosyal yardıma” dönüştürülmesini Ekmek ve Gül'e anlattı. 

MEKTUBUMUZ VAR!

Boşanma sürecinde boşanmanın kolay olması için çocukları ya da kendisi için herhangi bir nafaka, tazminat vs. talep etmeyen Ankara Mamak'tan Handan, "Hiçbir kadın mutlu yuvasını terk edip kendini ve çocuklarını mağdur etmez. O yuva yıkıldıysa bunun çok büyük sebepleri vardır. Bu bedellerin gerek erkek tarafı gerekse kanunlarımız dolayısıyla kadına yaşatılması büyük haksızlık. Geldiğimiz süreçte nafaka hakkımız bile elimizden alınmaya çalışılıyor. Aslında yapılmak istenen, 'Boşanma, kes sesini, otur!' demek istiyorlar. Sonuçta boşansak da, sesimizi kesip otursak da olan biz kadınlara oluyor" diyerek nafaka hakkına yapılan saldırılarla aslında kadınların boşanmalarının zorlaştırıldığına dikkat çekiyor.


Kuaför Özlem, bekar bir anne. 2 oğlu için bağlanan nafakayı dahi zar zor alan Özlem, kadınların değil sadece kendilerine ‘nafaka mağduru’ diyen erkeklerin sözlerinin dikkate alınmasına tepkili. Özlem ‘Nafaka konusunda birilerinin sesi duyulacaksa bizimki duyulsun’ diyor. 

Boşanma sürecinde olduğu eşi çocukları için 300 lira nafaka dışında hiçbir masrafına destek olmuyor, çocuk bakımının tüm ekonomik yükü Merve’nin sırtında. Antalya’dan Merve anlatıyor...

Ankara’nın çeşitli belediyelerinde kimi memur kimi işçi olan kadınların nafaka tartışmalarına, söylediklerine kulak verelim…

Nafaka tartışmaları ile erkeklerin “mağduruz” söylemi karşılığını bulmuş gibi görünüyor. Peki, öyle mi? Gerçekten erkekler mağdur mu? Nafaka hakkındaki gerçekleri Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneğine gelen kadınlardan dinleyelim…

İzmir'den bir okurumuz: "Evliliğimiz boyunca maddi-manevi hor görülen, sömürülen, evlenirken mecbur bırakılan, boşanırken tehdit edilen, öldürülen, korkutulan, nafaka adı altında yoksulluğa mahkûm edilen kadınlarız…" Yazının tamamı için TIKLAYIN

Melis şiddete mahkum olmamış, boşanmak için nafakayı bırak kızının velayetinden vazgeçmiş, bir başına hayata tutunmuş bir kadın. Nafakanın gasbedilmesini değil kadınların güçlendirilmesini istiyor. İzmir'den bir nafaka gerçeği hikayesi okumak için TIKLAYIN

İstanbul Esenyalı Mahallesi’nde boşanma talebiyle Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğine gelen ve özellikle nafaka sürecine ilişkin pek çok engelle karşılaşan kadınlar, güvencesiz kalmaktansa şiddet dolu evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Dernek Başkanı Adile Doğan karşılaştıkları nafaka gerçeklerini anlatıyor. Okumak için TIKLAYIN

İstanbul İkitelli'den Sevda anlatıyor: ‘İki çocuk okutuyorum, ev kira ve asgari ücretle çalışıyorum, bu şartlarda nasıl geçinebileceksek? Nafaka verildi. İki çocuğa 500 TL uygun gördüler. Tabii onu da alamıyorum. Ödemiyor.’ Okumak için TIKLAYIN

18 yıllık evliliği boyunca kocası izin vermediği için çalışamayan, şiddet gören, emeği ve bedeni sömürülen Ayfer’e kocası "formaliteden boşanma" diyerek tek kuruş yoksulluk nafakası vermedi. Okumak için TIKLAYIN

Nafaka düzenlemesinin adı bile yetti, şimdiden dava açarak yoksulluk nafakasını sonlandırmak isteyen pek çok örnek var. Bu durumla karşılaşanlardan biri de Perihan... Perihan'ın boşandığı eşi, evleneceği, kredi borçları olduğu gerekçesiyle Perihan’a ödediği yoksulluk nafakasını dava açarak sonlandırmak istiyor. Okumak için TIKLAYIN

İzmir’den bir sağlık işçisi: "Ben çocuklarımla yaşıyorum, o da bu sene (boşandıktan 3 yıl sonra) başladı çocuklarla ilgilenmeye. Nafaka da bu sene başladı; Nafaka 600 lira. Kiradayız. Hem maddi hem manevi yönden çöktüm. Çocukların ikisi de lisede. Ailem dışında desteğim de yok. Maddi ya da manevi her yönden tek destekçim ailem. Ama atlattım şükür. Nafaka daha erken olsaydı, evim olsaydı bu kadar zorlanmazdım. Çocuklar da bana karşı iyiler şimdi; gerçekten değerimi biliyorlar. Son dönem artan pahalılık, okul masrafları derken… Gerçekten çok zor hayat, yaşamak zor. Okumak için TIKLAYIN

Kilitli kapılar ardında çocuklarını yalnız bırakmak zorunda kalan annelerin, güvenceli işi elinden alındığında mutsuz evliliğine geri döndürülmek zorunda bırakılan kadınların hikayesi: Müjde... İstanbul Tuzla'dan Müjde anlatıyor: "Yevmiyeli işte çalışıyorum. Gitmediğim zaman ücretim kesiliyor. Babasına ‘velayeti al’ diyorum ‘yok’ diyor.’ Aileme, ‘Yanınıza geleyim' diyorum, bana ‘Kızı götür yurda bırak, sen tek gel’ diyorlar. Anlayacağınız yalnızım." Okumak için TIKLAYIN

İzmir’den bekar bir anne olan bu işçi kadın, depremde de evini kaybetti. Okul masraflarını ve okul kayıt ücretini ödeyebilmek için sekreter olarak çalıştığı kurumda bir de geceleri hasta bakmaya başladı: “Tek ebeveyn olmak da ayrı zorluklar getiriyor; hiçbir yükü paylaşıp, hafifletemiyorsun. Maddi manevi çarpı iki kat yaşıyorum her şeyi. Nafaka alıyorum ancak onun dışında bir kuruş hayrı yok babasının çocuğa. Onu da hapis cezası ya da icra korkusundan yatırıyor zaten.” Okumak için TIKLAYIN

İstanbul'dan Sultan boşanma süreci uzamasın diye nafaka hakkından vazgeçmek zorunda bırakılanlardan: “Hamileydim, işyerinde herkesin ortasında şiddet uyguladı bana. Şiddet sürdü hep. Ailem kabul etmedi beni. Boşanırken nafaka talep ettiğim için dava çok uzadı, velayeti verip nafakadan vazgeçtim ancak öyle boşanabildim." Okumak için TIKLAYIN

Devletin bir güvencesi olmayınca ‘ya koca ya aile’ mi? İzmir’den bir Ekmek ve Gül okuru yazdı: "2 yıl mahkemeye gittim geldim; çocuğunu görme hakkı vardı ama gelmedi. Nafaka da ödemedi. Aylarca aileme bağlı yaşadım. Boşandık, istinafa taşıdı nafaka kararını. Hâlâ onun soyadını taşıyorum. Hâlâ sağlık sigortasında sıkıntı yaşıyorum."

Boşanmak kadınların yaşamındaki şiddetin bittiği anlamına gelmiyor. Çalışamayan, nafakaya mecbur olan kadınları zorlu bir yaşam bekliyor. Okuyacağınız mektup her şeyi en açık biçimde özetliyor... "Bana 'Para yok' deyip, araba alıp nafakayı geciktirirken; ben çocukları servise veremiyor, dolmuşa bindiremiyor, yağmurda yürüyerek okula götürüp okul kapısında ayakkabı çorap değiştiriyordum." Okumak için TIKLAYIN

Leyla 3 yıl önce boşanmış, 2 çocuğu var. O çalışırken çocuklara bakan yaşlı komşusu ölmüş. İşten ayrılmak zorunda kalmış: “Babalarına çocukları al dedim, almadı. Bari bakıcı parası ayarla, yok diyor. Çocukları yurda vereceğim dedim, ver dedi." Leyla'nın hikayesini okumak için TIKLAYIN

Kocaeli'den "sahte nafaka mağdurlaru" erkeklere karşı kadınların gerçek nafaka hikayelerinden biri: Hak ettiği nafakayı bile alamayan kadınların, çocukların mağduriyeti ne olacak! Okumak için TIKLAYIN

Bu hayatta kendi ayaklarının üstünde durmakla övünen bir kadın Jale. Yoksulluk çekmiş, boşanması engellenmiş ama kimseye eyvallah etmemiş. Kendini mücadeleyle var eden bir kadının hikayesi bu…  "Boşandığım adam mahalleye ‘Bu kadın yollu’ dedi. Sonra gitti. Çocukların nafakası da onunla beraber kayıp. Kira, giderler derken ekmek alacak para kalmıyor, şirketin verdiği yemek kartıyla alışveriş yapıyor, çocukları kreşte doyuruyordum." Okumak için TIKLAYIN

Nafakaya göz dikenler şu hesaba bir baksın! "Yıllarca kahrını çekip, eziyet görüp bir de o kocalara çocuk veriyoruz. Boyun eğip eziyet çekmeye devam mı edelim! O kadar eziyetin üstüne bir de çocuklarla ortada kalmışız, nafaka gözünüze mi battı? 28 yaşında, 2 erkek çocuk annesiyim. Eşimden boşanalı 3 yıl oldu ve 2 oğlum için 300’er lira nafaka alıyorum, yani toplamda 600 lira. Benim neyime yetecek çocuklarımla birlikte bu para? Çalışamıyoruz diye aç mı kalalım, sefil mi olalım çocuklarla? Sokakta mı yatalım ya da dilenelim mi ne dersiniz?"

Tuzluçayır Kadın Dayanışma Derneğinde bir "nafaka" sohbeti: “Nadir örnekler sunuyorlar önümüze, yok iki ay evli kalmış, ömür boyu nafaka yemiş vs diye, biz daha çevremizde nafakasını düzenli alabileni bulamıyoruz.” Bu sohbete ortak olmak için TIKLAYIN

Tuzla’dan boşanma aşamasında bir kadın: "Nafaka gibi taleplerim olmamasına rağmen hâlâ tacizlere maruz kalıyorum. Şimdi bu kararım için geç bile kaldığımı düşünüyorum. Çünkü hayat bir eş ve evlilikten ibaret değil." Okumak için TIKLAYIN

Sultangazi’den bir kadın önündeki puslu ve zor yolu anlatıyor: "Nafaka talep etmemiştim, kızlarımın velayeti bana verilmişti ama maddi yetersizliklerden onları yanıma alamamıştım." Okumak için TIKLAYIN

İlgili haberler
Ne Var Ne Yok? | 13 Ocak 2022

Enes Enes Kara'nın intihara sürüklenmesi, tarikat yurtları gerçeği, kadına yönelik şiddetle mücadele...

AKP’nin nafaka gasbında son aşama: Devlet destekli...

Nafaka gasbının gerçeklerini her yerde tüm kadınlara anlatacağız. Sizin yalanlarınıza karnımız tok,...

EŞİK: Kapalı kapılar ardında bu kez de nafaka hakk...

'Tüm kadınlar ve çocuklar Medeni Kanun koruması dışında bırakılmaya çalışılıyor.'