Sağlık Bakanlığı, kurumlara ‘Personelin için kreş aç’ dedi ama…
Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarında kreş açılması ile ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine bir yazı gönderdi. Ancak kreşlerin sağlık çalışanların ihtiyacına uygun olup olmayacağı muamma!

Sağlık Bakanlığı 81 ilin Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği yazıyla her ilde, tüm sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarının 0-6 yaş grubundaki çocukları için kreş açılmasını istedi. Medyada ‘Müjde’ olarak sunulan yazıdaki “kreş” hedefinin ise sağlık çalışanlarının uzun yıllardır talep ettiği 7/24 esasına dayalı, kamu hizmeti olarak sunulan, ücretsiz ve nitelikli kreşler olup olmayacağı tartışılıyor. Sağlık alanında yakıcı bir sorun olan kreş sorunu konusunda yıllardır talepte bulunduklarını dile getiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu üyesi Aylin Akçay, gönderilen yazının bir “müjde” olmadığına dikkat çekti. Akçay’a göre Sağlık Bakanlığının bu yazısının ardından bu yöntemle açılacak olan kreşler sağlık çalışanlarının sorununu çözmeyecek.

TÜM SAĞLIK KURULUŞLARINDA KREŞ AÇILACAĞI DUYURULDU
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına gönderilen yazıda “Kadının çocuk eğitimi ve gelişimindeki yerinin doldurulamayacağı gerçeği ile birlikte kadınların çalışma hayatına katılımı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki kadın çalışan sayısının en fazla olduğu sektörlerden biri sağlık sektörü olup, kuruluşlarımız 24 saat esasına göre aralıksız hizmet vermektedir. Kadının çalışma hayatında daha fazla yer alması ve sağlık sektöründeki çalışma şartları bu alanda çalışan personelin okul öncesi çocukları için kurum bünyesinde çözüm sağlanmasını gerekli kılmaktadır.” deniliyor.

“Sağlık kuruluşlarında çalışan personelin, sorunları, ihtiyaç ve talepleri de dikkate alınarak okul öncesi çocukları için kreş hizmeti verilmesi gerekliliği”ne dikkat çeken yazıda sağlık kuruluşlarında çalışan personelin 0-6 yaş çocuklarının kreş imkanlarının tespit edilmesi, 50 ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşlar bünyesinde kreş açılması, sayının 50’nin az olduğu yerlerde ise birden fazla sağlık kuruluşuna yönelik kreş imkanı sağlanması gerektiği hatırlatılıyor. Kreş hizmeti için yapılacak çalışmaların sorumluluğu ise İl Valiliklerine verilmiş durumda.

YENİ BİR ‘MÜJDE’ YOK!
Medyaya ‘müjde’ diyerek yansıtılan bu haber gerçekten müjde mi? Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası MYK üyesi Aylin Akçay, sağlık alanının çalışma koşulları, yoğunluğu, nöbetler, 7/24 çalışma düşünüldüğünde sağlık emekçilerinin acil olarak kreşlere ihtiyaç duyduğunu ancak bu yazının yeni bir müjde olmadığının altını çizerek şunları söyledi: “İl Müdürlüklerine giden yazının içeriğinde yeni bir durum yok. Yazıda, yürürlükte olan ve Resmi Gazetede de yayınlanmış zorunluluklar hatırlatılarak, buna uygun olarak kreşlerin açılması konusunda bir hatırlatmada bulunuyor. Bunun Valiliklerce de takip edilmesi gerektiği söyleniyor. Hemen bu noktada şunu hatırlatmamız gerekiyor: aynı içerikli, hatta neredeyse aynı cümleler kullanılarak yazılan benzer bir yazı 2014 yılında da Sağlık Müdürlüklerine gönderilmişti, yine ‘Müjde’ haberleri eşliğinde okumuştuk bu yazıyı da. O zaman sormak gerekiyor, bu arada ne oldu, ne yapıldı, ne yapılmadı, neden yapılmadı, yapılmamasının yaptırımı ne oldu?”

DENETİM MEKANİZMASI YOK
Mevcut yasal zorunlulukların yerine getirilmesi ve kreşlerin açılmasına ilişkin bir denetim mekanizmasının olmadığını söyleyen Akçay bu denetim mekanizmalarının acilen sağlanması gerektiğine dikkat çekti: “Böyle bir irade ortaya konulmadan genel uyarı yazıları ile bu sorunun çözülmeyeceği ortadadır. Biz sendika olarak çeşitli zamanlarda birçok hastanede kreş açılmasına yönelik imza kampanyaları yaptık, taleplerde bulunduk, görüşmeler yapıyoruz, ciddi çalışmalar yapıyoruz ama yasal zorunluluk olsa bile önemli dirençlerle karşılaşıyoruz.”


KREŞLERİN ‘KAMU KREŞİ’ OLARAK AÇILACAĞI MUAMMA!
Akçay, sağlık emekçilerinin asıl talebine dikkat çekti: “Sendikamızın da hep dile getirdiği talep, sağlık alanında kreşlerin kamu kreşi olarak açılması, kamusal hizmet verilmesi, ücretsiz olması, 7/24 esasına göre hizmet vermesi, nitelikli hizmet verilmesi yönünde. Emekçilerin ihtiyacı da bu yönde. Oysa, mevcut durum da, yasalarda yazan da böyle kreşler değil. Sağlık kuruluşlarındaki en ucuz kreş 600 TL. Üstelik açılacak kreşlerin kamu eliyle açılması ve hizmetlerin kamu çalışanları tarafından verilmesine ilişkin bir düzenleme de yok. Özel kreşlerle anlaşılarak ya da hizmet alımı yoluyla kreşler açılması teşvik edilmekte ve bu uygulama sağlık alanında çoktan başlamış durumda. Bu ise, kreşlerle ilgili başta ücretin yükselmesi, bu nedenle hizmete ulaşamama, ama bununla sınırlı kalmayan çok boyutlu sorunlara neden oluyor. Bu politika, yani kreş hizmetinin kamu hizmeti olmaktan çıkarılması ve özel sektör eliyle yürütülmesi aslında hükümetin uzun zamandır izlediği bir politikadır. Kalkınma Planlarında, Eylem programlarında gördüğümüz şey de budur.”

11. Kalkınma Planında kamu hizmetlerinin küçültülmesi ve ticarileştirilmesi hedefine de dikkat çeken Akçay, “Yazıda erken çocuk bakım hizmeti veren kurumların artırılacağına yönelik güzel cümleler yer almış; ne var ki bu hizmetin kamu tarafından sağlanacağı ifade edilmiyor. Bu, AKP iktidarının hem bu konuda hem de kamu hizmetleri bakımından bugüne kadar izlediği politikalarla da, devamında 11. Kalkınma Planında kamu ve kamu hizmetlerine dair belirlenen küçülme ve ticarileşme politikaları ile de uyumlu” dedi.

7/24 ESASINA GÖRE KREŞ HİZMETİ YOK
Sağlık Bakanlığının gönderdiği yazıda sağlık hizmetinin 7/24 esasına göre verildiği söylense de, kreşlerin 7/24 esasına göre hizmet vermesi gerektiğine ilişkin herhangi bir ibare, uyarı, zorunluluğun ifade edilmediğinin altını çizen Akçay, varolan durumu ise şöyle özetliyor: “Sendika temsilcilerimizle yaptığımız görüşmeden de edindiğimiz bilgilere göre; kurumlar gündüzlü hizmet veren kreşi varsa, ‘Bizde kreş var’ diye cevap yazıyorlar Sağlık Bakanlığından gönderilen yazıya, ama aslında 7/24 hizmet vermiyor kreş. Şu an sağlık alanında 7/24 esasına göre hizmeti karşılayan kreş ne yazık ki yok ve bu yazının da bunu değiştirmeye yönelik bir derdi olmadığı görülüyor.”
Erken yaşta çocuk bakım hakkının karşılanmasının çok önemli olduğunu belirten Akçay, “Bu konuda atılacak her adım çok kıymetlidir. Ancak doğru temelde ve sorunu çözecek şekilde yapılmalıdır” diye konuştu.

‘KREŞ HAKKINI MÜDÜRLÜKLERİN İNİSİYATİFİNE BIRAKMAYACAĞIZ’
Akçay son olarak, “Biz sendika olarak üyelerimiz ve emekçilerle birlikte, İl Müdürlüklerine gönderilen yazıyı Müdürlüklerin inisiyatifine bırakmayacağız, yazının hem gereğinin yapılmasının, hem de kreşlerin olması gerektiği gibi kamu hizmeti olarak ücretsiz, 7/24 esasına göre çalışacak kreşler olarak açılması için konuyu takip edecek, mücadele edeceğiz. Çünkü tüm bunların olabilmesinin sigortası, uyarı yazılarının yazılması değil, bunları denetleyen emekçiler olacak” dedi.İlgili haberler
KESK’ten ‘her işyerine kreş’ kampanyası

Kamusal kreşler giderek azalırken, kreş fiyatları yükseliyor. KESK kamu işyerlerinde ücretsiz, 24 sa...

Çalışan anneye 1.015 TL kreş yardımı koca bir yala...

Çalışan anneye 1.015 TL kreş yardımı yapılacağı yönündeki haberlerin hepsi yalan! Anneye yapılacak b...

Sağlık emekçisi kadınlar ücretsiz kreş hakkı, ücre...

Biz 24 saat hizmet verirken, hastane kreşi neden 24 saat hizmet vermiyor?.. Çalıştığımız hastaneler...