Seçim 2023
Sağlık emekçileri eylemde| Sağlıkta g(ö)rev günü
Sağlık emekçileri bugün hizmet üretmiyor. Çalışma koşullarının ağırlaştığına ve sağlık sisteminin çöktüğüne dikkat çeken sağlık emekçileri hakları ve halkın sağlık hakkı için ‘G(ö)revdeyiz’ dedi.

Sağlık emekçileri, hakları ve halkın sağlık hakkı için bugün hastanelerde acil durumlar dışında sağlık hizmeti üretmeyeceğini duyurarak “Bugün görevimiz daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için” dedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dev Sağlık-İş, Genel Sağlık-İş, Bilik ve Dayanışma Sendikalarına üye sağlık emekçileri tam gün iş bırakarak bir kez daha iktidarı ve Sağlık Bakanlığı’nı uyardı.

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinde de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasına üye sağlık emekçileri hastane önünde bir araya gelerek “Sağlığımız ve geleceğimiz için mücadele” çağrısı yaptı. “G(ö)revdeyiz, uyarıyoruz” pankartı etrafında buluşan sağlık emekçileri TTB’nin ortak açıklamasını okuduktan sonra hastane polikliniği içinde yürüyüş yaptı. Hizmet verdikleri hastaların alkışlı desteğini de alan sağlık emekçileri buradaki yürüyüşün ardından Cerrahpaşa Hastanesindeki işçilerle bir araya gelerek “Nöbet ertesi hakkımızdır, insanca yaşamak istiyoruz” sloganlarıyla yürüdü. 

SAMATYA VE CERRAHPAŞA BULUŞTU

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde iş bırakan sağlık emekçileri, hastane içinde bir araya geldi, yürüyüş düzenledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi| Fotoğraf: Hila Tok/Ekmek ve Gül

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nın da destek verdiği eyleme katılım oranın yüzde 70 civarında olduğu aktarıldı. Hastane içerisinde yürüyüş yapan sağlık emekçileri taleplerini anlattı.

Cerrahpaşa ve Samatya'daki eylem yürüyüşle birleşti.


CERRAHPAŞA'DA GREV GÜNÜ: İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinden kadın sağlık emekçileri, “Geçinemiyoruz, demek için, ‘Şiddette sağlık son bulsun’ demek için buradayız. Sağlık bir ekip işidir; sağlıkçılar arasında ayrımcılık yapan bakana uyarı için grevdeyiz. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi. 


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi| Fotoğraf: Hilal Tok/Ekmek ve Gül


İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde greve çıkan sağlık emekçileri “Oyalama istemiyoruz, Bütçe görüşmeleri bittikten sonra bırakılan kümülatif zam diye ağustosta sefalet ücretine mahkum edilen zammı tekrar ısıtıp ısıtıp insanları kandırmaya sağlık emekçilerinin karnı tok” diye seslendi.  


‘GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM EDERSENİZ EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK’

Sadi Konuk Devlet Hastanesinde iş bırakan TTB üyesi hekimlere SES üyesi emekçiler de destek verdi. TTB üyesi hekimler adına açıklamayı yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu yaptıkları eylemin bir uyarı eylemi olduğunu vurguladı, “Eğer hekimleri görmezden gelmeye devam ederseniz eylemlerimiz devam edecek” dedi.

TALEPLER:

Küçükosmanoğlu sağlık çalışanlarının taleplerini ise şöyle sıraladı:

• İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7.200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz!

• Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz!

• Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz!


‘SALGINI DEĞİL, ALGIYI YÖNETİYORLAR’
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde iş bırakan sağlık emekçileri, hastane bahçesinde açıklama yaptı. Açıklamada “Hekimlerimiz yurt dışına göçerken, tıp fakültesi öğrencileri TUS’a çalışmak yerine yabancı dil kurslarına ağırlık verirken sorunları çözmek, konuşmak i çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı ile görüşme taleplerimiz karşılıksız kalmıştır. Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar pandemide daha da belirginleşmiş, salgını değil algıyı yönetmeye çalışanlar durumu işin içinden çıkılmaz hale getirmiştir” dedi.
‘OYALAMA DEĞİL, HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ’

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde greve çıkan sağlık emekçileri haklarını istedi. Yurttaşlara seslenen SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, neden Greve çıktıklarını anlattı. Sağlık sisteminde uzun zamandan beri sıkıntı yaşandığını belirten Kavak, "Sağlık sistemini yönetenler bizlere kulak tıkıyor, bizlerin sorunlarını görmezden geliyor. Yapılan bu yeni binada bile biz sağlık çalışanları penceresiz, havasız havalandırması olmayan odalarda sizlere sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi. Sağlık çalışanlarının yoksulluk sınırında bir ücretle geçinmeye çalıştığını da ekleyen Kavak, "Bu artık böyle gitmez, bizler bu koşulları hak etmiyoruz. Bu koşulların düzenlenmesi için, ne yapılması gerekiyorsa bugün hemen şimdi yapılmalıdır. Bizler daha fazla bu şekilde hizmet üretmek istemiyoruz” dedi.

HİZMET YOK, GREV VAR


İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan eylemde sağlık emekçileri taleplerini yineledi. Sağlık Bakanın verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen emekçiler, “3600 ek gösterge dediler yok, ikramiye vereceğiz dediler yok, yıpranma payı vereceğiz dediler yok... O halde bugün hizmet yok, grev var” dedi.

TTB: TÜKENDİK EMEĞİMİZ GÖRÜLMÜYOR

15 Aralık'ta G(ö)REVDE olacaklarını duyuran TTB Merkez Konseyinin açıklamasında, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla çökertilen sağlık sisteminin artık devam ettirilemez bir hâl aldığına dikkati çekilerek “Koronavirüs salgını mevcut sağlık otoritesinin, toplum sağlığını korumak gibi bir derdi olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sağlık sistemi, artık sağlık değil sağlıksızlık üretmektedir. Yaşanılan bu çöküşe tanıklık eden biz sağlık emekçileri artık nefes alamıyoruz! Bilimden, yaşamdan, emekten yana değil sermayeden yana olan sağlık politikalarına sabrımız tükendi” denildi.

“Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var” denilen TTB açıklamasında, tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen ve çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemeyeceğine işaret edilerek “Bu nedenle 15 Aralık Çarşamba günü G(ö)REVDEYİZ. Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi her yaşta acil hastalar ve kovid-19 şüphesiyle sağlık kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir” ifadelerine yer verilerek yurttaşlara da acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak kendilerine destek olmaları çağrısı yapıldı.

SES MYK ÜYESİ EYLEM KAYA EROĞLU: MAAŞLARIMIZ ERİYOR

SES MYK Üyesi Eylem Kaya Eroğlu, pandeminin ortasında sağlıkçıların neden greve gittiğini herkesin sorgulamasını isteyerek “Pandemide sağlık emekçilerine güvenen halkımız bugün de bize güvenmeli” dedi. Tüm toplum için nitelikli sağlık hizmeti talep ettiklerini ve acil durumda olan hastaların tedavilerini aksatmayacakları bilgisini veren Eroğlu “Halkımızın içi rahat olsun. Halkımız zaten acil sağlık hizmeti boyutunda sağlık hizmeti alıyor. Yani 5 hemşireden alması gereken hizmeti 2 hemşireden alıyor. Biz bunun farkındayız. Gidişatın bundan daha da kötü olmaması için bu eylem kararını aldık” diye konuştu. Sağlıkta yaşanan sorunlar nedeniyle gelecekte yurttaşların kendilerine bakacak hekim ve hemşire bulamayacağı uyarısında bulunan Eroğlu, “Bu eylemler için bu denli hızlı karar alınmasının asıl sebebi de budur. Maaşlarımız gitgide erirken sağlık sistemi de iflasa doğru sürükleniyor” dedi. Nitelikli sağlık hizmeti üretemediklerine işaret eden Eroğlu, “2022 bütçesinde koruyucu sağlık hizmetine yönelik herhangi bir artış olmadı. Hâlâ sağlık bütçesinin önemli bir kısmı şehir hastanelerine akıyor. Tüm bunlara karşı halkın sağlık hakkına erişimi için de grevde olacağız” ifadelerini kullandı.

İkitelli’den işçi bir kadın gün boyu iş bırakıp greve çıkan sağlık emekçilerine selam gönderdi:

Bütün yüreğimle onlarlayım. Sadece doktorlar değil, bütün direnen işçilerin yanındayım. Tüm işçi emekçilerin haklarının verilmesini istiyoruz. 

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Asgari ücretli sesleniyor: Ek iş yapıyorum yine de...

Asgari ücret görüşmelerinde işçinin sesini duyan yok. Ancak temizlik işçisi asgari ücretli Gülcan ek...

Satılık nöbet dönemi!

‘Geçinemiyoruz’ diyen sağlıkçılar hayatlarını sürdürebilmek için daha ağır koşullarda çalışmayı göze...

Sağlık emekçileri iş bıraktı: Geçinemiyoruz!

Sağlık emekçileri, hekimlere yönelik maaş artışının ve yıllardır sözü verilen ek göstergenin ayrım g...