Salgın sürecinde şiddet yüzde 27,8 arttı!
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezinin 28 kentte 1873 kadınla gerçekleştirdiği anketin sonucuna göre koronavirüs salgını süresince kadına yönelik şiddette yüzde 27,8 artış yaşandı.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 3-8 Nisan 2020 tarihleri arasında; pandemi sürecinde yaşanan karantina durumundan kadının nasıl etkilendiğine, bu süreçte ne kadar kadının ve çocuğun şiddete maruz kaldığına ve ne tür bir şiddet biçimine maruz kaldığına ilişkin anket çalışmasını raporlaştırdı. Yapılan anket çalışmasına İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Muğla, Balıkesir, Mersin Adana, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Van, Şanlı Urfa, Batman ve Mardin'in de aralarında olduğu 28 kentte yaşayan 1873 kadın katıldı. Anket raporunda pandemi sürecinde kadına yönelik şiddette yüzde 27,8'lik bir artış olduğu öne çıktı.

KADINLARIN YÜZDE 69’U KARANTİNA SÜRECİNDE TARTIŞMA YAŞADI
"Karantina süreci içinde ev içi tartışma veya çatışmalar yaşadınız mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 69,4 gibi büyük bir kısmı evet derken, yüzde 30,6’sı hayır dedi. Bu soruya evet diyenlere “Ev içi tartışmaların karantina öncesinde mi yoksa şimdi mi daha yoğun olduğu" soruldu. Soruyu yanıtlayanların yüzde 52,6’sı 'öncesi ile şimdi aynı', yüzde 39,5’i 'şimdi daha  yoğun', yüzde 7,9’usu ise önceden daha yoğun olduğunu söyledi. Ev içi tartışmaların en çok hangi aile ferdiyle yaşandığı da sorusuna ise yüzde 32,4’ü eş, yüzde 16,3’ü kardeşlerle, yüzde 15,7’si çocuğum ile cevabını verdi.

SÜREÇ KADINLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR
‘Karantina süreci ruhsal durumunuzu nasıl etkiliyor?’ sorusuna cevap veren katılımcıların  yüzde 64,2’si olumsuz etkiliyor derken  sadece yüzde 2,5’i olumlu etkiliyor dedi. Katılımcılar ‘sizce karantina süreci kadına ve çocuğa şiddeti tetikliyor mu?’ sorusuna ise, yüzde 45,9  evet, yüzde 36,9  kısmen, yüzde 17,2 hayır şeklinde yanıt verdi. Ankete göre karantina sürecinde katılımcıların  yüzde 23,7’si psikolojik şiddete , yüzde 10,3’ü ekonomik şiddete, yüzde 4,8’i djital şiddete, yüzde 1,7’si Fiziksel şiddete, yüzde 1,4’ü Cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti. yüzde 57'lik bir oran ise hiçbir şiddete maruz kalmadığını belirtti. Karantina süreci öncesinde hane içerisinde herhangi bir şiddete maruz kalıp kalmadıkları sorulan katılımcıların yüzde 84,8’i hayır, yüzde 15,2’si evet şeklinde yanıt verdi. Yapılan ankete göre pandemi sürecinde kadına şiddette yüzde 27,8’lik bir artış söz konusu.

Hanelerinde 0-18 yaş arasında olan çocukları olduğunu söyleyen yüzde 57,4 oranındaki katılımcılara bu süreçte çocukların herhangi bir şiddete maruz kalıp kalmadığı soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 19,3’ü evet, yüzde 80,7’si hayır dedi. “Evet ise; ne tür br şiddete maruz kaldığı" sorusuna  birden fazla yanıt veren katılımcıların; yüzde 53'ü psikolojik şiddet, yüzde 24,8’i ekonomik şiddet, yüzde 12’si dijital şiddet , yüzde 7,5’i fiziksel şiddet, yüzde 2,7’si cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.

ÖNLEM ALINMASINA YÖNELİK ÇEŞİTLİ YANITLAR VERİLDİ
Ayrıca yapılan ankette katılımcılara karantina sürecinde ev içi şiddeti önlemek amacıyla ne tür tedbirler alınması gerektiği soruldu. Bu soruya çoklu yanıt veren katılımcıların yüzde 15,3’ü 'kadınlara destek grupları oluşturulmalı' derken yüzde 13,7’si 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. Yüzde 12,3’ü ise 'şikayet ve başvuru mekanizmaları kolay erişimi sağlayacak biçimde dijital ortama göre düzenlenmeli' derken, yüzde 11,9’u 'Aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyetçilik konuları online olarak dijital platformlarda ya da TV’lerde kimi bilgilendirmeler yapılmalı' dedi. Ayrıca, yüzde 11,9’u online olarak hukuksal ve  psikolojik destek sağlanmasını, yüzde 11,9’u üçüncü kişilerin ihbarları dikkate alınmasını yüzde 11,8’i sığınma evlerinin koronavirüse karşı uygun şartlarda olması gerektiğini belirtti.

İlgili haberler
Koronavirüs salgını kürtaj olmak isteyen kadınları...

Salgın sırasında, korona hastaları dışında farklı sebeplerle hastanelere başvurması gereken kişiler...

‘Koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddet yüzd...

Türkiye dernekleri Federasyonu (TKDF): Salgın günlerinde fiziksel şiddet yüzde 80, psikolojik şiddet...

Korona günlerinde şiddet: Bahaneler arttı, acil ön...

Kuşlara ekmek vermek, çocukların ses çıkarması bahanesiyle şiddet, uzaklaştırma kararına rağmen salg...