analık izni

Evlilik feshi yapan kadın işçinin analık ödeneği kesilir

Hamilelik nedeniyle analık iznine ayrılan ve analık ödeneği alan kadın işçi, evlilik nedeniyle tazminatını alarak işten ayrılırsa, analık ödeneği 10 gün sonra kesilir.

Çalışabilir raporu alan kadın işçi analık istirahatini başlatabilir

37. hafta dolana kadar çalışabilir raporu alan hamile işçi, bu süre dolmadan önce de analık istirahatini (iznini) başlatabilir.

İşçinin çalışma günleri, işçinin onayı olmadan değiştirilemez

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin çalışma günleri, işçinin onayı alınmadan tek taraflı olarak değiştirilemez.

Analık izni sonrası ücretsiz izin hakki en fazla 6 aydır

Analık izni sonrası ücretsiz izin hakkını kullanmak isteyen kadın işçinin, ücretsiz izni analık izninden hemen sonra başlatmasında yarar vardır.

Analık izninde iş sözleşmesinin feshi analık ödeneğini durdurur

Analık iznindeyken iş sözleşmesini evlilik nedeniyle fesheden işçinin analık ödeneği 10 gün sonra kesilir.

Analık izni sonrası heyet raporu yarım çalışmaya engel değil

Analık izni sonunda heyet raporu alan kadın işçi de rapor bittikten sonra yarım çalışma hakkından tam olarak yararlanabilir.

Analık iznine erken çıkılması analık ödeneğini etkilemez

Kadın işçinin analık iznine 32. haftadan önce çıkması, analık ödeneğini etkilemez. Son 1 yılda 90 gün prim ve sigortalılık şartı karşılanıyorsa analık ödeneğine hak kazanılır.

Analık izni sonrası rapor, ücretsiz izne engel değil

Kadın işçinin analık izni sonrası rapor alması, 6 aya kadar ücretsiz izin hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. Ancak rapor süresi 6 aydan düşülür.

Analık izni sonrası ücretsiz izin, yıllık izni ileriye atar

Analık izni sonrası ücretsiz izin kullanan kadın işçinin bir sonraki yıllık iznini hak ediş tarihi ücretsiz izin süresi kadar ötelenir.

Analık izni sonrası yıllık izin işverenin onayına bağlı

Analık izni sonunda kadın işçinin hastalık raporu alması mümkün. Ancak analık izni sonrası yıllık izin alabilmek için işverenin onayı gerekiyor.

SGK’ya çağrımız: Yasayı Uygula

İş Yasası’na göre hekim analık iznini uzatabilir. Ama SGK, rapor giriş sisteminde buna izin vermiyor. SGK’yı İş Yasası’nı uygulamaya davet ediyoruz.

İdari izinli sayılan hamilelerin çalışabilir raporu alması sıkıntılı

Kovid önlemleri kapsamında 28. haftadan sonra idari izinli sayılan kamuda görevli hamile işçi ve memurların, çalışabilir raporu alıp doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarması soruna yol açabilir.

Analık izni sonrası ücretsiz izin yarım çalışma hakkından düşülür

Yarım çalışma hakkı, -zorunlu bir sebep yoksa- analık izninin bitiminde kullanılmalıdır. Ücretsiz izin zorunlu sebep sayılmaz ve yarım çalışma hakkının kullanılabileceği süreden düşülür.

Analık izni işsizlik ödeneğine engel değildir

Analık izni dönüşünde işten çıkarılan kadın işçi son 3 yılda 600 gün primi varsa işsizlik ödeneği alabilir. Son 4 ayda prim ödenmemiş olması işsizlik ödeneğine engel değil.

SGK rapor giriş sistemini uzatılmış analık izni ile uyumlu hale getirmeli

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde kadın işçiye 16 haftadan uzun analık raporu verilebilir. Ancak SGK rapor giriş sistemi bu hakkın kullanılmasına engel oluyor.

Analık izninde memuriyete ataması yapılanlar aylıklı izin hakkından yararlanabilir

Analık iznine ayrılıp SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan kadın işçi, memuriyete atanması halinde analık izninin geri kalan süresi için aylıklı izin hakkından yararlanabilir.

Yarım çalışma hakkı ücretsiz izinden sonra kullanılamaz

16 haftalık analık izninin sonunda kadın işçi isterse yarım çalışma, isterse ücretsiz izin hakkını kullanabilir. Ancak bu iki hak art arda kullanılamaz.

Analık sonrası 6 aydan fazla ücretsiz izin işverenin onayı ile mümkün

Analık izni sonrası kadın işçi 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. İşverenin onayı gerekmez. 6 aydan fazla ücretsiz izin için işverenin onayı gerekir.

Ücretsiz izinde rapor parası ödenmez

Doğum sonrası ücretsiz izne ayrılan işçi, ücretsiz izindeyken rapor alsa bile bu rapor için rapor parası alamaz.

Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı ileri bir tarihe ertelenemez

Analık izni sona eren kadın işçi, isterse, analık izninin sona erdiği tarihten itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin alabilir. Ancak bu hak ertelenemez, ileri bir tarihe devredilemez.