Emzirme izninde belirsizlikler giderilmeli
Emzirme izni günde 1,5 saat. Ancak hafta sonu yarım gün çalışma halinde emzirme izninin ne süreyle kullanılabileceğine ilişkin netlik yok.

Okurumuzun Sorusu:
“Hayırlı günler. Benim bebeğim var, süt iznimi kullanıyorum. Çıkış saatin-den 2 saat önce çıkıyorum. Hafta sonu yarım gün çalışıyoruz, yarım gün için de 2 saat mi yoksa 1 saat mi erken çıkacağız. Bilgilendirirseniz sevinirim.

İş Yasası’nın 74. maddesine göre: “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

Okurumuz emzirme (süt) iznini günde 2 saat olarak ve günlük mesaisinin sonunda işten erken çıkarak kullanıyor. Altını çizerek belirtelim, İş Yasası emzirme izninin asgari süresini belirler. Yani 1,5 saat asgari süredir ve artırılabilir. Okurumuzun işyerinde de günlük emzirme izni 1,5 değil 2 saat olarak uygulanıyor.

Gelelim hafta sonu yarım gün çalışma meselesine.

Bu sorunu daha önce kısmi süreli (part-time) çalışan işçilerin emzirme izni üzerinden ele almış, yasanın açık bir düzenleme getirmediğini belirtmiş ve kanımızca kısmi süreli çalışan işçilerin de emzirme iznini tam süreli kullanması gerektiğini vurgulamıştık.

Aynı belirsizlik okurumuz için de geçerli. Çünkü haftanın 5 günü tam, 1 günü yarım gün çalışan işçilerin bu yarım günlerde emzirme iznini tam mı kullanacakları yoksa çalıştıkları süreyle orantı-lı olarak mı kullanacakları yönünde açık bir yasal kural bulunmuyor.

Benim görüşüm, yarım gün çalışılan günlerde de emzirme izninin tam kullanılması gerektiği yö-nünde. Bu görüşümün iki temel dayanağı var. Birincisi mevzuatta aksi yönde bir hüküm olmama-sı, yani bu günlerde emzirme izninin çalışılan süre ile orantılı olarak kullanılacağı yönünde bir düzenleme bulunmaması. İkincisi ise işçi lehine yorum ilkesi. Bu tür belirsizlik hallerinde de baş-vurulabilecek işçi lehine yorum ilkesi gereği yarım gün çalışılan günlerde de emzirme izninin tam süreli kullanılması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz.


İlgili haberler
Esas olan meslek kodu değil işçinin yaptığı iştir

Taşerondan kadroya geçirilen işçiler, yıllardır fiilen yaptıkları işi bırakıp, SGK kayıtlarındaki me...

Hamileliği işverene derhal bildirmekte yarar var

Hamile olduğunu öğrenen kadın işçinin en kısa sürede hamileliğini işverene bildirmesi yasal yükümlül...

Sağlık raporu mücbir sebep, aksini iddia etmek abe...

Analık izni sonunda alınan hastalık raporu mücbir sebeptir ve yarım çalışma hakkına engel teşkil etm...