İşçi bir gün bile çalışmış olsa ücret ödenmek zorundadır
Yazılı bir iş sözleşmesi olsun ya da olmasın, sigorta girişi yapılsın ya da yapılmasın, ister işveren çıkarsın ister işçi ayrılsın işçi 1 gün bile çalışmış olsa işçinin ücreti ödenmek zorundadır.

Okurumuzun Sorusu:
Ben 10 gün bir işyerinde çalıştım. Herhangi bir iş sözleşmesi yapılmadı. Kendi isteğimle işten ayrıldım. Orada çalıştığıma dair herhangi bir belge yok. Şimdi ücretimi ödeyeceklerini söylediler ama hâlâ ödenmedi. Ne yapabilirim bunun için? 

İş Yasası’nın 32. maddesine göre:

“İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.”

İş Yasası’nın 15. maddesine göre:

“Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.”

Bu iki maddeyi birlikte değerlendirerek söyleyecek olursak:

İş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçiye hak kazandığı ücret ve diğer parasal hakların tam olarak ödenmesi zorunludur.

Bunun herhangi bir istisnası yoktur. Yani:

1) İşçi ile yazılı bir iş sözleşmesi yapılmamış olması,

2) İşçinin sigorta girişinin yapılmamış olması,

3) Eğer bir deneme süresi belirlenmiş ise işçinin deneme süresi içinde olması,

4) İşçinin işten kendi isteğiyle ayrılmış olması ya da işveren tarafından işten çıkarılması

5) İşçinin 1 gün, 1 hafta, 1 ay da 1 yıl çalışmış olması

Bu kuralı değiştirmez. Taraflar arasındaki iş ilişkisi bitmişse (yani iş sözleşmesi sona ermişse) işveren işçiye çalıştığı günler için ücret ve diğer haklarını ödemek zorundadır.

Bu bilgiler ışığında okurumuzun durumuna bakalım.

Okurumuz 1 hafta çalışmış ve sonra kendi isteğiyle işten ayrılmış. Okurumuzla yazılı bir iş sözleşmesi yapılmadığı gibi -anlaşılan o ki- okurumuzun sigorta girişi de yapılmamış. Okurumuzun bu işyerinde çalıştığına dair yazılı bir belge de yok. İşveren okurumuza çalıştığı sürenin ücretini ödeyeceğini söylemiş ama ödememiş.

Yukarıda da vurguladığım üzere bu durumda da işveren okurumuza 1 haftalık ücretini ödemekle yükümlüdür.

Okurumuz:

1) İşyerine başvurarak, çalıştığı süreye ilişkin ücretinin ödenmesini talep edebilir ve aksi takdirde yasal yollara başvurabileceğini belirtebilir. Okurumuzun noterden ihtar çekmesi masraflı olacağı için okurumuz işyerine elektronik posta gönderebilir, iadeli taahhütlü posta yoluyla dilekçesini iletebilir ya da faks çekebilir.

2) Bu tür ihtarlardan sonra birçok örnekte işverenler ödeme yapmaktadır. İşveren buna rağmen ödeme yapmazsa, okurumuz ödenmeyen ücretleri için arabulucuya başvurabilir. Arabulucuda anlaşma olmadığı takdirde de okurumuzun dava açma hakkı bulunmaktadır.

3) Yasal süreç başladığında işveren okurumuzun işyerinde çalışmadığını iddia ederse okurumuzun bu işyerinde çalıştığını ve çalıştığı süreyi ispatlaması gerekebilecektir. Yazılı belge olmasa da bu ispat tanık yoluyla da yapılabilir.

İşçinin çalıştığı sürenin ve dolayısıyla alacağının çok az olduğu durumlarda işçinin yasal yollara başvurması çok kolay ve pratik olmayabiliyor. Dolayısıyla okurumuzun yasal yollara gerek kalmaksızın alacağını elde edebileceği yollara öncelikle başvurması ve kararlılığını işverene göstermesi büyük önem taşıyor.

Bu nedenle okurumuz işyerine ihtar gönderdikten sonra tanıdığı bir avukat aracılığıyla işyerini telefonla arayıp işverene yasal yollara başvurmaktan çekinmeyeceğini göstermesinde yarar var. Çünkü uyuşmazlık yargıya taşındığı takdirde işveren ödenmekten kaçındığı 1 haftalık ücretin kat ve kat fazlası arabuluculuk masrafı, ücreti vb. maliyetlerle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla işverene bu gerçeği hatırlatmak önem arz ediyor...

İlgili haberler
Salgında artan şiddet, haklarımız ve taleplerimiz

Kadına yönelik her türden şiddetin artışına tanık olduğumuz salgın sürecinde, koşullar ne olursa ols...

KORONA GÜNLERİNDE HAKLARIMIZ VAR: 3 soru 3 cevap!

Koronavirüs nedeniyle işlerin durması işçilerin suçu değil. İşçilerin salgın gerekçesiyle işten atıl...

5 soru 5 yanıtta! Kısa çalışma ve analık ödeneği…

Kısa çalışman analık ödeneğine engel değildir. Kısa çalışma döneminde analık ödeneğinin nasıl hesapl...