İşveren aile hekiminin verdiği raporu kabul etmek zorunda
Aile hekimi bir defada en çok 10 günlük rapor verebilir. Bu süre -kontrol muayenesi- ile 20 güne kadar çıkarılabilir. İşveren usulüne uygun raporu kabul etmek zorundadır.

Okurumuzun sorusu:
Aile hekimi kaç günlük istirahat raporu verebilir? İşverenin aile hekiminin verdiği raporu kabul etmeme hakkı var mı? İşyeri “bu teşhis, röntgen, MR gerektiriyor” diye raporu reddedebilir mi?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesine göre:

“Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir.”

Bu nedenle Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş aile hekimi, bir defada en çok 10 gün rapor verebilir. Eğer aile hekimi raporunda, “kontrol muayenesi” yapılacağını belirtmişse, kontrol muayenesi neticesinde bu raporu toplamda 20 günü geçmemek üzere uzatabilir.

Mevzuatta, aile hekiminin istirahat raporu vermesine ilişkin “röntgen, MR” ve benzeri koşullar öngörülmemiştir. Yatarak tedavi gerektirmeyen, ayakta tedavi gerektiren hallerde, aile hekimi rapor verebilir. Mevzuat, bu noktada süre sınırı getirmekle yetinmiştir.

İşveren kendi kendine yasal kural koyamaz, kural icat edemez. Aile hekiminin yetkisini ve bu yetkiyi nasıl kullandığını denetleyemez.

İşveren, yasal kurala ve usulüne uygun düzenlenmiş raporu kabul etmek zorundadır. İşverenin bu raporu kabul etmeme, işçiyi sağlık kurulu raporu almaya zorlama yetkisi yoktur. İşçinin raporu işverene teslim etmesi yeterlidir.

İlgili haberler
10 Maddede ‘Aile Hekimliği’ gerçeği

Aile Hekimleri anlatıyor: Sağlıkta çığır açtık, devrim yaptık diyenler doğru söylemiyor!

İşçiyi kırık sandalyede çalıştırmak mobbingdir!

İşçinin uyarmasına rağmen 8 aydır kırık sandalyede çalışmak zorunda bırakılması mobbingdir. Mobbinge...

Yarım çalışmada çalışma saatlerini işveren belirle...

Analık izni sonunda yarım çalışma hakkını kullanacak kadın işçi, hangi günler ve hangi saatlerde çal...