Kısmi süreli çalışanlar işsizlik ödeneği nasıl alır?
Kısmi süreli (part-time) çalışanlar, her ay eksik günlerini isteğe bağlı sigortalılık ile tamamlarlarsa işsizlik ödeneği alabilirler.

Okurumuzun Sorusu:
Tam zamanlı çalışmadan part-time çalışmaya geçtiğim takdirde işsizlik ödeneğinden yararlanabilir miyim?

Kısmi süreli (part-time) çalışanların sigorta primleri çalıştıkları süre ile orantılı yatırılıyor. Haftada 30 saat çalışan bir işçinin sigorta primi 17-18 gün, eğer işveren hafta tatili ücreti de ödüyorsa en fazla 20 gün yatıyor.

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için iki ayrı prim koşulu aranıyor: 1) İş sözleşmesinin sona erdiği tarihten önceki 3 yıl içinde en az 600 gün primin yatmış olması, 2) İş sözleşmesinin sona erdiği tarihten önceki son 120 günde priminin kesintisiz yatmış olması.

Kısmi süreli çalışanlar, 1. koşulu sağlasalar bile 2. koşula takılıyorlar. Primler 30 günden az yattığı için son 120 günde primler tam olmuyor ve kısmi süreli çalışanlar işsizlik ödeneğine hak kazanamıyor.

Bu soruna karşı bir çözüm yolu var. Kısmi süreli çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılık yaptırıp her ay eksik prim günlerini tamamlarlarsa, 120 gün engelini aşabilir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. İsteğe bağlı sigortalılık yaptıracak işçinin SGK’ya başvurusu sırasında “işsizlik sigortası primi” ödemek istediğini de bildirmesi ve primlerini ödemesi gerekiyor.

Bununla birlikte kısmi süreli çalışan işçilere yönelik bu haksızlığın ortadan kaldırılması ve yasa değişikliğine gidilerek kısmi süreli çalışanlara -eksik günlerini tamamlamasalar bile- işsizlik ödeneği alma hakkı tanınması gerekiyor.

Not: İnternette kısmi süreli çalışanların hiçbir koşulda işsizlik ödeneği alamayacağı yönünde çok sayıda yazı ve hatalı bilgi var. Oysa bu konuya ilişkin bir belirsizlik söz konusu değil. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 46. maddesinde 2008 yılında yapılan değişiklikle Kanunun “4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalıları” kapsadığı açıkça düzenlendi.


İlgili haberler
Kesilen işsizlik ödeneği, işsiz kalınca yeniden ba...

İşe girdiği için işsizlik ödeneği kesilen işçi, işsizlik ödeneği şartlarını yerine getirmeden yenide...

İşsizlik ödeneğinin üst sınırı brüt asgari ücretin...

İşçinin aldığı ücret ne kadar yüksek olursa olsun, aylık işsizlik ödeneği, brüt asgari ücretin yüzde...

İşsizlik ödeneğinde süreyi son primler belirler

İşsizlik ödeneğine hak kazanan işçiye ne süreyle ödenek verileceğini işçinin son 3 yılda kaç gün pri...