Kısmi süreli çalışmaya geçişte prim borcu engel değildir
Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçmek isteyen kadın işçinin eşinin Bağ-Kur prim borcu olması bu hakkın kullanılmasına engel değildir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Kısmi süreli çalışma hakkından yararlanmak istiyorum, eşim BAĞKUR’lu ancak 13 aydır primi ödenmiyor ve borcu mevcut. Bu şartlarla da kısmi süreli çalışma hakkı talebinde bulunabilir miyim? Desteğinizi rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Analık izinlerini tamamlayan kadın işçinin hangi koşullarda kısmi süreli çalışmaya geçebileceğine ilişkin detaylı bilgiler şu yanıtımızda mevcu: TIKLAYIN

Özetle söyleyecek olursak, İş Kanunu’nun 13. maddesine göre kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkından yararlanabilmek için her iki ebeveynin de çalışıyor olması gerekir. Eşin işçi, memur ya da kendi hesabına çalışan olması bakımından bir ayrım yapılmamıştır. Önemli olan eşin çalışıyor olmasıdır.

Bu haktan yararlanmak isteyen işçinin, bu haktan yararlanmasının başlayacağı tarihten en az 1 ay önce işverene yazılı olarak başvurması gerekir. İşçinin, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemesi zorunludur.

Çünkü Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin 2. fıkrasına göre:

“İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemek zorundadır.”

Yönetmelikte bu belgenin ne tür bir belge olacağına ilişkin açık bir düzenleme yoktur. Eşin çalıştığını gösteren her türlü belge (sigorta kayıtları, iş sözleşmesi, esnaf sicilleri vb.) kullanılabilir.

Dolayısıyla okurumuz; eşinin sigorta dökümü, varsa esnaf ya da çiftçi sicil ve kayıtları, üzerine kayıtlı bir iş yeri varsa buna ilişkin belgeleri, esnaf odası veya ziraat odasına ödenen aidatların belgeleri, yani eşinin aktif olarak çalıştığını gösteren her türlü belge ile başvuru yapabilir. Eşinin sigorta prim borcu olması, kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkına engel teşkil etmez. Yasa ve yönetmelikte prim borcu olmaması gibi bir koşul yer almamaktadır. Önemli ve asıl olan eşin çalıştığının belge ile ispatlanmasıdır.

Okurumuz edinebildiği her türlü belge ile başvurusu yaptıktan sonra olumsuz yanıt alırsa bize yeniden yazabilir.

İlgili haberler
Kısmi çalışmada talep işçinin, karar işverenin

Analık sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi hangi günler ve kaç saat çalışmak istediğini...

Ücretsiz izinden sonra kısmi çalışmaya geçilebilir

Kadın işçi analık izinlerinin sonunda çocuk ilköğretim çağına girene kadar kısmi süreli çalışmaya ge...

Kısmi süreli işçi borçlanırsa işsizlik ödeneği ala...

Kısmi süreli çalışan işçi eksik günlerini isteğe bağlı sigortalılık ile tamamlarsa, işsizlik ödeneği...

Kısmi çalışmada işçinin onayı olmadan saatler deği...

Yarım çalışma ya da kısmi çalışma hakkını kullanan kadın işçi için belirlenen çalışma saatleri, işçi...

İşçi onayı olmadan kısmi süreliye geçirelemez

Tam zamanlı çalışan işçi yazılı onayı olmaksızın kısmi süreli (part-time) çalışmaya geçirilemez. Değ...

Kısmi süreli çalışan işçi analık ödeneği alabilir

Kısmi süreli çalışan işçi analık iznine ayrıldığı tarihte sigortalı ise ve doğumdan önceki son 1 yıl...