Taşeron işçinin yıllık izninde hizmetin tümüne bakılır
Taşeron işçilerin değişen taşeron şirketlerde geçen tüm hizmet sürelerinin birleştirilerek yıllık izin süresinin belirlenmesi gerekir.
Bir okurumuzun sorusu:

Merhabalar. Yine havaalanında çalışan taşeron işçilerle ilgili sorularım var. 5 senedir temizlik şirketine bağlı personel bu sene teknik kadroya alındığı için, işyeri değil sadece taşeron şirketi değiştiği için yıllık izinlerini kullanabilir mi? Son olarak teknik şartları taşımadığı halde sözleşme imzalanan personel şartları taşımadığı tespit edilirse (ör. İngilizce sertifikasının olmadığı gibi) sıkıntı olur mu? İlginize teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Okurumuzun daha önce ilettiği sorulara ve yanıtlarımıza BURADAN ulaşmak mümkün: 

TÜM TAŞERON İŞÇİLERE KADRO!

Okurumuzun yeni sorularına geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak isterim. Devlet Hava Meydanları İşletmesi bir KİT olduğu ve KİT’lerde çalışan taşeron işçiler kadro kapsamı dışında tutulduğu için okurumuz gibi hava meydanlarında çalışan taşeron işçiler kadroya geçirilmedi. Bir kez daha KİT’lerde çalışan taşeron işçiler ve kadro hakkından yoksun bırakılan tüm taşeron işçilere ayrımsız kadro istediğimizi vurgulayalım.

İZİNDE TOPLAM SÜREYE BAKILIR

İlk soru ile başlayalım. 2014 yılında çıkarılan torba yasa ile İş Yasası’nın yıllık izinlerle ilgili 56. maddesine şu fıkra eklendi:

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

Dolayısıyla taşeron şirket değişse ve bu nedenle işçinin çalıştığı ihale veya görevi değişse bile fark etmez. Aynı işyerinde çalışmaya devam eden taşeron işçilerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Yani okurumuzun sorusundaki işçi yıllık izin hakkını kesinti olmadan kullanmaya devam eder ve yıllık izin süresinin de hava alanındaki toplam hizmet süresine (5 yıla) göre hesaplanması gerekir.

Ayrıca işçinin geçmiş senelerden hak ettiği ancak kullanmadığı izinleri varsa bu izinler de devredilmiş olur. Eğer taşeron şirket aksini iddia eder, izin kullandırmazsa; işçi, asıl işveren olan DHMİ’ye başvurarak izinlerinin kullandırılmasını talep edebilir.

TAZMİNATSIZ FESİH RİSKİ VAR

Gelelim ikinci soruya. Teknik şartları taşımadığı halde sözleşme imzalanan personelin şartları taşımadığı tespit edilirse sıkıntı olabilir. Eğer işçi teknik şartları taşımadığı halde bunu gizlemiş, şartları taşıdığını iddia etmiş ve işvereni yanıltmışsa, sıkıntı büyük olur.

Çünkü İş Yasası’nın 25. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca, yani işçinin “iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması” halinde işveren için haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar. Bu durum tespit edildiğinde işveren işçiyi ihbar süresi kullandırmadan, kıdem tazminatı ödemeden derhal işten çıkarabilir. İşçi, işsizlik ödeneği de alamaz.
Özetle söyleyecek olursak, işçinin herhangi bir kusuru yoksa yani işçi doğru bilgi vermiş, işvereni yanıltmamış, şartları taşımadığını gizlememiş ise tazminatsız fesih söz konusu olamaz. Ancak işçinin kusuru varsa, tazminatsız fesih söz konusu olabilir.

Bu noktada işçilerin tazminat haklarından olmaması için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili şu yanıtımızı da hatırlatalım: 

Kıdem tazminatından olmamak için bunlara dikkat edin!

Not: Bugün 1 Mayıs! Sömürünün olmadığı, eşitliğin hüküm sürdüğü günlere olan inancımız ve özlemimizle tüm okurlarımızın 1 Mayısını kutluyorum…


İlgili haberler
GÜNÜN HAKKI: Yıllık ücretli izin nedir, nasıl kull...

En çok yaz aylarında ihtiyaç duyuyoruz yıllık izinlerimizi kullanmaya... Peki nedir bu yıllık izin,...

İş sözleşmesi sona erdiğinde kullanılmayan yıllık...

Her gün bu köşede işçi kadınlar soracak, Ekmek ve Gül yanıtlayacak. Siz de sorularınızı gönderin, uz...

Belediye şirketine geçen taşeron işçi ilave tediye...

Merkezi yönetimlerde kadroya geçen taşeron işçiler, ilave tediye alabilecek. Ancak belediye şirketle...