Bulunduğumuz her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim
New York tekstil işçilerinin grevinden bugüne kadın işçi hareketinin tarihsel deneyimlerine bakarak söyleyebiliriz ki; kadın işçilerin birliği bugün başka bir dünyayı mümkün kılmada rol oynayacaktır.

Kuşkusuz ki pandemi süreciyle kapitalist düzenin kadınlara dayattığı emek sömürüsü; açlık, yoksulluk, taciz, istismar, şiddet ve ölüm sorunları daha da görünür olacak ve büyüyecektir. Egemen sınıfların kadın bedeni üzerinden yarattıkları sömürü düzeni, krizden en az zararla çıkıp kendini revize etmeye çalışırken, elbette köklü değişimlerden uzak duracak, açıkları milliyetçilik ve din soslu neoliberal yara bantlarıyla kapatırken ardında milyonlarca yaşlı, çocuk ve kadını mağdur ve düzenlerine mecbur bırakacaklardır. 

Dünyada Kovid-19 pandemisinin yarattığı iktisat ve emek kriziyle mayıs ayının sonuna kadar 195 milyon kişinin işsiz kalacağı öngörülürken, kentsel genç kadın işsizliğinin artması, kadına şiddetin ve hane içi iş yükünün artış göstermesi, kadınların çoğunun güvencesiz, düşük ücretli, yarı zamanlı ya da kayıt dışı çalışıyor olmasından kaynaklı ekonomik güvencesizlik ve işsizlik konusunda özellikle kadınların korumasız ve kırılgan kesimi oluşturması ve iktidarların cinsiyet eşitliği karşıtı politikalarıyla daha korumasız kılınması süreciyle 1 Mayıs’ı karşılıyoruz.

Ancak biliyoruz ki, bu krizin sorumlusu pandemi değil, kapitalist düzenin kendisidir. Dünden bugüne yoksulluğun faturasının savaşlara, ekonomik krizlere ya da şimdi olduğu gibi salgına çıkarılması, hesap sorulamaz kılınması engellenmelidir. Kapitalist düzen doğası gereği krizler yaratır ve bu krizler sefaleti dayatır. Ancak kriz zamanlarında egemen sınıfların iktidarı, bugüne kadar sorgulanmamış empoze düşünceler ve sistemler zayıflar, yerle bir olur. Bu dönemler ezilenlere kapitalizmin krizini fırsata çevirip zincirlerinden kurtulma fırsatı sağlar. New York tekstil işçilerinin grevinden bugüne kadın işçi hareketinin tarihsel deneyimlerine bakarak söyleyebiliriz ki; kadın işçilerin birliği, bu yeni krizde başka bir dünyayı mümkün kılacak değişim için önemli rol oynayacaktır. Bunun için 1 Mayıs’ta daha çok birlik, mücadele dayanışma diyorum. Kâr için değil halk için sağlık demek için, özgür toplu sözleşme hakkı için, insanca yaşamak için bulunduğumuz her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim. 


İlgili haberler
Kadın gazeteci: Ofise metrobüsle gidip gelmek zoru...

Salgın sürecinde evden çalışamayan bir gazeteci anlatıyor: “Sosyal mesafeyi koru, zaten metrobüse bi...

İL İL 1 MAYIS 2019: Kadınlar krize, şiddete, eşits...

1 Mayıs’ta işçi ve emekçiler, yurdun dört bir yanında krize, sömürüye ve eşitsizliğe karşı alanlara...

GÜNÜN GALERİSİ: Kadınların 1 Mayıs’ından...

Ülkenin birçok yerinde 1 Mayıs’a talepleriyle çıkan kadınlardan renkli fotoğraflar...