‘Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz’
İzmir’den Songül Dolu yazdı: ‘Bedenimize ve kimliğimize karşı uygulanacak tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz.’

Kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına sahip olma mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak, mücadelemiz ve dayanışmamız sayesinde anayasal ve yasal reformların gerçekleşmesini sağladık. Bu reformlara bir göz atacak olursak:

1841-kadın önünde evlenme hakkı tanınması

1856-Kız çocuklarına mirastan hak verilmesi

1917-İlk aile düzenlemesi ile evlenme ve boşanmanın kayıt altına alınması

1930 ve 1934-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

1985-Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'in (CEDAW) imzalanması

1998-Kadına karşı şiddetle ilgili ilk yasanın (4320 sayılı) çıkarılması

2005-Kadın ve çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar getiren yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi

2011 ve 2015-Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 'nin imzalanması ve sözleşmeyi ilk imzalayan ülkenin Türkiye olması

2012-6284 sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanun'un yürürlüğe girmesi

2013-Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulmaya başlanması.

Yıllardır verilen mücadele ve yukarıda belirtilen kazanımlara karşı, Cumhurbaşkanı İstanbul sözleşmesini hukuksuz bir kararla kaldırmaya çalışıyor. Bununla birlikte çocuk yaşta evlilikler yasallaştırılmaya çalışılıyor, çocuk istismarcılarının istismar ettiği çocukla evlendirilip cezadan kurtulacağını görebiliriz… Türkiye'nin tüm siyasi organları, demokratik kitle örgütleri İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine ve 6284 sayılı yasanın iptaline karşı dayanışma içinde olmalıdır.

Kendi hayatlarımız hakkında karar verme yetkisine sahip olan bireyler olarak, emeğimize, bedenimize ve kimliğimize karşı uygulanacak tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Binlerce yıllık mücadelemizin bize kazandırdığı bilgi, deneyim ve dayanışma ile Haklarımızdan da, hayatlarımızdan da, mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz.

Fotoğraf. Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Belediye işçisi kadınlar: İstanbul Sözleşmesi bizi...

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube üyesi işçi kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini belirte...

Polonya Meclisinde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilm...

Polonya Parlamentosunun alt meclisi, ülkenin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılıp ayrılmayacağını belirl...

Şiddet failinden avukata telefon: İstanbul Sözleşm...

Sözleşme'den çekilmenin şiddet faillerini cesaretlendirdiğine dikkati çeken Av.Rabia Özgökçe: "Şimdi...