GÜNÜN BİLGİSİ: Çocuk istismarı ile pedofili aynı şey değildir!
Toplumda genel bir yanlış yargı olan çocuğa yönelik çocuk istismarı ‘pedofili’ ile sık sık aynı görülüyor... Peki bir suçu, tıbbi bir rahatsızlıkla gerekçelendirmek ne kadar doğru?

Öncelikle çocuk istismarı dediğimiz zaman sadece cinsel istismarı ele almamak gerekiyor çünkü bunun içinde cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar da var. Bir çocuğu duygusal olarak yıpratırsanız da istismar edersiniz. Çocuğu dövmek, yaralamak ya da sarsmak da fiziksel istismardır. Cinsel istismar da çocuk istismarının bir diğer alt başlığıdır. Cinsel istismar denince akla sadece tecavüz gelmemeli, çocuğun cinsel anlamda dokunulmaması gereken alanlarına dokunmak da bir istismardır. Kısacası çocuğun bir erişkin tarafından cinsel anlamda kullanılmasıdır. Pedofili ise cinsel anlamda çocuklarla tatmin olan kişidir.

Pedofili en az altı aylık bir süre boyunca, kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunmayla ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerin, cinsel dürtülerin ya da davranışların yineleyici biçimde ortaya çıkması olarak tanımlanır.

Genellikle eylemlerini gizli yaptıkları ve tedaviye başvurmadıkları için pedofili olgularının yaygınlığını belirlemek mümkün olmuyor.

Pedofil bireylerin büyük çoğunluğu erkeklerden oluşuyor. Genellikle çocuklarla temas etmenin yollarını bulma, planlama ve stratejiler uygulama becerileri gelişkin oluyor. Eylemlerinde genellikle zor kullanmadıkları, aksine önce masum dokunma sonra uygunsuz dokunma, açık resimler gösterme, porno izletme gibi birçok manipülasyon uyguladıkları görülüyor.

Uzun süreli psikoterapi ve ilaç tedavisi sonrasında cinsel arzu ve istekte azalma saptanmakla birlikte, çocuğa cinsel olarak yönelimlerinde bir farklılık tespit edilmediği için günümüzde tedavide hedef çocuklara cinsel olarak yönelimi değiştirmek olmayıp, yeniden eylemde bulunma oranlarını azaltmaya yöneliktir.

Cinsel saldırının hastalık değil, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bir suç olduğu unutulmamalıdır. Cinsel saldırı suçlarının, toplumun erkek egemen kavrayış ve uygulamalarından soyutlanarak sadece cinselliğe indirgenip tıbbileştirilmesi, suçlunun masumlaştırılması riskini taşımaktadır. Bu yüzden de çocuğa cinsel istismar ile pedofili aynı şey değildir. Ayrıca her çocuk istismarcısı, düşünüldüğü gibi pedofil de değildir.

MEDYA DİLİ KULLANIMI...
Medya dilini cinsiyetçilikten arındırmak için çalışmalar yapan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği haberlerde pedofil, sapık, saldırgan gibi ifadelerin faili masumlaştırdığını ifade ediyor. “Failden bahsedilirken ‘pedofil, sapık, saldırgan, canavar’ gibi kelimeler kullanılmamalı. Çünkü bu ifadeler faillerle ilgili yaygın yanlış algıyı besler ve bizi konudan uzaklaştırır. ‘Fail’ kelimesi suça odaklanıyor ve suçun sorumluluğunu eylemi işleyen kişiye yüklüyor, bu yüzden doğru. ‘Pedofil, sapık’ dediğimizde konuyu psikiyatrik bir mesele haline getiriyor, cinsel istismar suçunu gerekçelendirmiş oluyoruz. Toplumda failler için; ‘ruhsal olarak hasta, ondan yapıyor, elinde değil’ gibi bir algı oluşuyor.”
Kaynak: Birgün / Evrensel

İlgili haberler
8 maddede çocuk istismarıyla ilgili doğru bildiğin...

Çocuk istismarı haberleri her geçen gün artıyor, ailelerin tedirginliği de öyle. Peki çocuk istismar...

GÜNÜN BİLGİSİ: Çocuk istismarına karşı neler yapıl...

Çocuğu ihmal ve istismardan korumak ve istismara maruz kalan çocuğun örselenmemesini sağlamak imkans...

Çocuk istismarında çözüm için sağlık, yargı, eğiti...

Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği’nden Nahide Doğrucan, çocuk istismarında tek başına cezan...