GÜNÜN BİLGİSİ: Çocuk istismarına karşı neler yapılmalı?
Çocuğu ihmal ve istismardan korumak ve istismara maruz kalan çocuğun örselenmemesini sağlamak imkansız değil!

Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği’nden (ÇİİÖDER) Sosyal Hizmet Uzmanı Nahide Doğrucan, çocuk istismarında tek başına cezanın çözüm getirmediğini belirterek, çocuk istismarını önleme ve korumaya ilişkin öneriler de bulundu. İşte madde madde çocuğu istismardan korumak için yapılması gerekenler...

- Ayrım gözetmeksizin tüm çocukların yaşama, korunma ve katılım hakkını gözeten, çocukların ihmal ve istismarından etkili şekilde korunmasını sağlayan bir çocuk politikası oluşturulmalı ve etkin bir çocuk koruma kanunu hazırlanmalı.

- Riski fark etmek ve gerçekleşmeden önlemek üzere oluşturulmuş bir erken uyarı sistemi oluşturulmalı.

- İhmal ve istismar olaylarında etkili soruşturma yapılmalı.

- İl ve ilçelerde bildirim mekanizmalarının oluşturulmalı.

- Çocuklar için erişimi kolay ihbar hattı oluşturulmalı.

- Çocuğun ruh ve beden sağlığını koruyacak şekilde süreç yöntemleri oluşturulmalı; CYBE ve istenmeyen gebelikler için önlem alınmalı ve müdahale planı oluşturulmalı.

- Yaşanan vakalara ilişkin veri tabanı, arşiv oluşturulmalı, kurumlar arası bir iletişim ağı kurulmalı.

- Çocuk İzlem Merkezleri yönetmeliği bir an önce çıkarılmalı. Çocuğun çok fazla travmatize olmaması için her ilde ÇİM olmalı ve koşulları iyileştirilmeli.

- İstismar mağduru aileler ile grup çalışmasına yönelik modül çalışmaları geliştirilmeli ve bu konuda gerek davaların takibi gerekse avukat atamaları konusunda Barolardan ve Çocuk Hakları Merkezlerinden destek alınmalı.

- Cinsel istismar sonucu sonlandırılması planlanan gebeliklerle ilgili aile ve sağlık kuruluşu; kurum ve sağlık kuruluşu arasında kolaylık sağlayan yapı oluşturulmalı.

- Çocuğun yüksek menfaatine aykırı olabilecek bilimsel alt yapısı olmayan ‘manevi rehberlik’ gibi oluşumlar engellenmeli.

- Özellikle kadını güçlendiren çalışmalar planlanmalı.

- Meslek örgütleri demokratik kitle örgütlerinin savunuculuk kapasiteleri geliştirilmeli.

- Medyada istismar ile ilgili bilgilendirici mesajlar verilmeli.

- “Çocuk susar, sen susma” gibi söylemler çocuğu güçsüzleştiriyor. Medya dili çocuğun güçlenmesi üzerinden kurulmalı.

- “Bir yenisi daha eklendi”, “yine”, “gün geçmiyor ki” gibi ifadelerle konunun sıradanlaştırılarak kanıksanmasına hizmet edilmemeli.

- Mevzuatta dağınık halde olan ve yaş kriterlerinde çelişen, çocuklara ilişkin düzenlemeler ve hükümler birbirleriyle ve uluslararası sözleşmelerle uyumlu hale getirilmeli.

- Mevzuatta kademelendirilmiş olan cinsel istismar yaşı 12 yaşından, 15 yaşına yükseltilmeli, akranlar arası yaş sınırı 3 yaş ile sınırlandırılmalı ve kanunda da bu şekliyle yer almalı.

- Çocuğun korunabilmesi ve ikincil mağduriyetin giderilebilmesi için yetişkinlere özgü yapılan adliyelerden ayrılmalı, Çocuk Dostu Adliyeler oluşturulmalı.

- Yasal evlilik sınırı18 yaş olarak düzenlenmeli.

İlgili haberler
8 maddede çocuk istismarıyla ilgili doğru bildiğin...

Çocuk istismarı haberleri her geçen gün artıyor, ailelerin tedirginliği de öyle. Peki çocuk istismar...

GÜNÜN ÖNERİSİ: Çocuk istismarından haberdarsanız b...

Çocuk istismarından, ihmalinden kuşkulanıyor ya da bunu biliyorsanız istismarın durması ve çocuğun k...

GÜNÜN MESELESİ: İstismarcıları hadım etmek, idam e...

“Cezalar artırılsın, bu erkekler idam edilsin, hadım edilsin” gibi önerileri daha sık duymaya başlad...