GÜNÜN DİKKATİ: Kadınların en büyük sorunu şiddet!
Kadir Has Üniversitesi’nin 23 ilde 18 yaş üstü bireylerle gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye’de kadınların yaşadığı en büyük sorunun bu yıl da şiddet olduğunu ortaya koydu.

Üniversitenin bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiği Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarına göre, toplumun yüzde 72’si aile içi şiddetin boşanmak için tek başına yeterli bir sebep olduğu konusunda hemfikir.Araştırma ayrıca eğitim düzeyi yükseldikçe erkeklerin ev işlerine ve çocuklarının bakımına katkısının da arttığını gösteriyor.
Kadınların yüzde 64’ü şiddeti 1. sıraya koyarken erkeklerin yüzde 56’sı 1. sırada şiddeti belirtiyor. Kadınların 2. sırada gördüğü sorun işsizlik olurken, üçüncü sırada da kadın erkek eşitsizliği yer alıyor.

KADINLARIN MEMNUNİYETİ DE AZALIYOR
Araştırma sonuçlarında, yıllara göre kadınların genel hayat memnuniyetindeki azalma eğilimi de gözlerden kaçmıyor. Genel hayat memnuniyeti 2017’de 10 puan üzerinden 7.74 iken, 2019’da 7.23 puana düşmüş durumda. Kadınların eşleriyle ilişkisinden duyduğu memnuniyet de azalıyor. Memnuniyet oranına 2017’de 10 üzerinden 8.84puan verilirken, 2019’da bu oran 8.68’e düşmüş. Son 3 yıl geneline bakıldığında ise erkeklerin yüzde 92’si “eşime güvenirim” derken aynı ifadeyi benimseyen kadınların oranı yüzde 86.


ŞİDDET TEK BAŞINA BOŞANMA SEBEBİ
“Boşanma ve Şiddet İlişkisi”, araştırmanın diğer çarpıcı sonuçlarından biri. Yıllar içinde şiddetin boşanma için yeterli bir sebep olduğu, aile bütünlüğü ve düzeni için gözardı edilecek bir durum olmadığı düşüncesine destek oranı yıldan yıla artıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 72’si aile içi şiddetin, boşanmak için yeterli bir sebep olduğu konusunda fikir birliğine ulaşıyor. Kadınlar boşanmış kadınların iffetinin eski eşleri ilgilendirmediğini düşünüyor ve boşanma sonrası çocukların anne ile kalması gereğini destekliyor.


EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE EŞİTLİKÇİ TUTUMLAR ARTIYOR
Araştırmada geçtiğimiz yıllara göre, kadın ve erkeklerin eşit şartlarda hayata katılımı konusunda tutumların daha pozitif olduğu görünüyor. Eğitim düzeyi ve yaş ile anlamlı bir ilişkisi olan bu tutumda, gençlerin yaşlılara göre kadın-erkek ilişkilerine daha eşitlikçi baktıkları ortaya çıkıyor. Ayrıca eğitim seviyesi yükseldikçe bireylerin toplumsal cinsiyet konularında daha eşitlikçi tutumlar sergilediği görülüyor.


Kadir Has Üniversitesi’nin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırma sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili haberler
GÜNÜN RAKAMI: Haftada 2 bin 169 kadın işsiz kaldı!

İşsiz olan kadınların sayısı 15 yıl için de yüzde 453 artarak 118 binden 1 milyon 807 bine yükseldi.

GÜNÜN RAKAMI: 324 günde 302 kadın öldürüldü, 532 k...

25 Kasım’da kadınlar Türkiye’nin dört bir yanında alanlara çıkmaya hazırlanırken Bianet’in hazırladı...

GÜNÜN RAKAMI: 2018 yılında 379 milyon kadın aile i...

Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi raporuna göre, 2018 yılında 379 milyon kadının aile içi şiddete mar...