Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi

‘Sözleşmeden çekilmek kadınları savunmasız bırakacak’

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı İdil Yalçıner Şimşek: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek, kadınları ve kız çocuklarını savunmasız bırakacaktır.

Ankara Barosu, gazetecilerle birlikte ‘Kadın ve Medya’yı gündemine aldı

Çeşitli gazete ve televizyonlarda çalışan kadın gazeteciler, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen ‘Kadın ve Medya’ panelinde konuştu.

Vahit Bıçak’a en güzel yanıtı kadın dayanışması verdi

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı AV. Şimşek:Vahit Bıçak’a en güzel yanıtı kadın dayanışması verdi.

Nafaka tartışmaları ile ne yapılmak isteniyor?

Nafaka tartışmaları ile ne yapılmak isteniyor? Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı İdil Yalçıner Şimşek kadınların nafaka hakkını anlatıyor...

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi: Nafaka konusunda kadınlardan tarafız!

Tüm Yönleriyle Nafaka Çalıştayı’nın sonuç bildirgesini yayımlayan Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, nafaka tartışmalarında kadınların tarafında olduğunu belirtti.