kadın sendikacılar

GÜNÜN PORTRESİ: Dervişe Koçoğlu

Türkiye’de sendika başkanlığı yapan ilk kadın Dervişe Koçoğlu da geleneksel tarih yazımının hışmına uğradı ve adı tarihe ‘Derviş Koç’ olarak kaydedildi.

DİSK’in ilk kadın Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu oldu

Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in kurulduğu 1967’den bu yana seçilen ilk kadın Genel Başkanı oldu.

KESK, sendikal mekanizmalar, işyerleri ve kadın emekçiler

Sendika merkezine/ şubelere çağırmakla yetinen bir çalışma yerine, işyerlerinde kadınları mücadeleye ve işyeri organlarına katacak planlar, somut, acil talepler etrafında bir sendikal mücadele hattı!

Dosya: 1 Mayıs’a Giderken Kadınlar ve Çalışma Yaşamı (17)

Kadınların sendikaların yönetimlerinde temsil oranı sadece yüzde 8.8. Ancak bunu değiştirecek olan da bizleriz! Direnişlerin, grevlerin nasıl en ön safındaysak, sendikaların yönetimlerinde de olacağız