TTB

TTB’den 8 Mart kararı: Kadınlar ücretli izinli sayılacak

TTB ve tabip odalarında çalışan kadınların, 8 Mart günü ücretli izinli sayılması önergesi, TTB 73. Büyük Kongresi'nde kabul edildi.

TTB: Hekimlik andı ortak ve bağlayıcıdır

TTB, Hipokrat Yemini’nden “Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına” yönelik bölümünün Sakarya Üniversitesi tarafından sansürlenmesine tepki gösterdi.

TTB'nin ‘Pandemi ve Kadın Çalıştayı’ raporu yayımlandı

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonunun düzenlediği Pandemi ve Kadın Çalıştayı'na ilişkin rapor yayımlandı.

Sezen, Necla ve katledilen kadınlar için sağlık örgütlerinden tepki

İzmir’de Sağlık Lisesi öğrencisi Sezen Ünlü ve Aydın’da sağlık emekçisi Necla Demirbaş’ın katledilmesinin ardından sağlık meslek örgütleri ve sendikalar “İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula” çağrısı yaptı

TTB, KESK, DİSK ve TMMOB’den 8 Mart çağrısı

TTB, KESK, DİSK ve TMMOB, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin yaptığı ortak açıklamada, kadınları haklarına ve hayatlarına sahip çıkmak için 8 Mart alanlarına çağırdı.

TTB: Mücadele eden kadınlardan aldığımız cesaretle kadına yönelik şiddete susmuyoruz

TTB: Mirabel Kardeşler’den Dr. Aynur Dağdemir’e haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyerek kadın mücadelesini büyüteceğimizi bir kez daha söylüyoruz.

TTB: Her üç kadından birinin aile planlaması ihtiyacı karşılanmıyor

TTB: ‘Her üç kadından birinin aile planlaması ihtiyacı karşılanmıyor, özellikle yoksul kadınlar istenmeyen gebeliklerle karşı karşıya kalıyor’

TTB: Aileyi yıkan İstanbul Sözleşmesi değil, şiddet!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kadına yönelik şiddete ve İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB: Çalışma hayatında kadına yönelik ayrımcılığı reddediyoruz

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 1 Mayıs dolayısıyla ortak bir açıklama yaptı.

Kadın Hekimlik ve Sağlığı Kongresi: Kapsayıcı bir mücadele platformu vurgusu

İzmir Tabip Odasının düzenlediği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresinde kadınların sorunlarının çözümü için kapsayıcı bir mücadele platformuna ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kadınlar cinsel sağlığı konuşuyor

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu “Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklar” başlıklı panel düzenliyor.

Aşı reddi salgına neden olabilir

Sağlık alanının önemli tartışma gündemlerinden biri aşı. 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası'nda TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Filiz Ünal ile aşının neden reddedildiğini ve sonuçlarını konuştuk.

Çocuk istismarında ‘oldubitti’ yasası

Çocuk istismarı gerek yaşanan örnekler gerekse de yargının yaklaşımıyla yakıcı bir gündem olmayı sürdürürken, hükümet ilgili yasa konusunda kapalı kapıların ardında bildiğini okuyor.