EL SALVADOR: Eril şiddet kadınların hayatını cehenneme çeviriyor*
El Salvador, suç örgütlerinin kadın ve kız çocuklarını cinsel sömürü için hedef alması nedeniyle göçün en çok yaşandığı ülkeler arasında. Kürtaj, 30 yıl hapis cezasıyla karşılanıyor

El Salvador’da kadınlar için şiddetten uzak bir hayatı garanti eden özel bir yasayla kadın cinayetinin ciddi bir suç olarak düzenlendiği doğru olsa da kadınların cinsiyet ve güç ilişkileri nedeniyle ölmeleri her geçen gün daha çok görülüyor. El Salvador’da, ailenin öncelikli bakımını gerçekleştiren kadınlar için koruma olmamasının yanı sıra otoriter ve ataerkil iktidarın kötüye kullanımına dayalı bir aile yapısı hüküm sürüyor.

Ülkemizdeki cinsiyetçi kültür içerisinde kadınlar sıklıkla istismar ediliyor, çünkü kadınlar erkeği tatmin etmekle yükümlü cinsel nesneler olarak görülüyor.

El Salvador'da bir kadın eylemi sırasında yapılan yazılama: 'Kadınların krimininalize edilmesine artık yeter!'

KADINLARA UYGULANAN VAHŞİ ŞİDDET
El Salvador’da kadın cinayeti istatistikleri her sene önemli ölçüde artmaktadır. 2016 yılında 318 kadın cinayeti vakası rapor edildi, 2017 yılında kadın cinayeti sayısı 398’e çıktı ve 2018 yılı Ocak’ından Temmuz ayına kadar kayıtlara geçen kadın ölümü sayısı, bir önceki senenin yüzde 13 üzerinde, 227.

El Salvador, 6 milyonluk nüfusuyla “Latin Amerika’nın küçük parmağı” olmasına karşın, son zamanlarda bizi dehşete düşüren vakalar oldu; öyle ki kadın ölümleri yalnızca ölüm olmakla kalmadı, aynı zamanda kadınların bedenleri, kalıntıları farklı mekanlarda bulunacak biçimde parçalandı. Ayrıca, ulusal sivil polis gibi erkek egemen bir çalışma dünyasında kadın polislerin kadın cinayetlerine uğradığı, bu cinayetlerin soruşturulmasından kaçınıldığı ve sadece kadın örgütlerinin baskısı sonucu soruşturma başlatılmasının sağlanabildiği durumlar da oldu.

Kadınların, kürtaj yaptırdığı için 30 yılla cezalandırılan Evelyn Hernandez için yaptığı eylemden bir kare...

İNSAN TİCARETİ ÖNEMLİ BİR SORUN
Cinsel sömürü ve organ ticareti amacıyla çocukların, ergenlerin ve kadınların insan ticaretinin kurbanları haline getirilmesi belasına karşı koymak için; kölelik, zorla dilendirme, zorla çalıştırma, zorla hamile bırakma, köylü kadınların çiftlik sahipleriyle veya toprak sahipleriyle ilişkiye girmeye zorlandığı birliktelikler, kız çocuklarının kendilerine ve aile üyelerine yaşamak için yer veren yaşlı kişilerle yapmaya zorlandıkları evlilikler gibi insan sömürüsünün çeşitli yöntemlerine işaret eden, 10 yıldan 40 yıla kadar cezalar öngören bir yasası da var.


TÜM EBEVEYNLİK SORUMLULUĞUNU KADINLARA YIKAN YASA
Ebeveyn otoritesine ilişkin olarak, yasanın anneye ve babaya küçük yaştaki çocukları ya da bakılmakla yükümlü olunanları korumak, eğitmek, onlara yardım etmek, onları hayata hazırlamak; ayrıca varlıklarını temsil etmek ve yönetmek konularında verdiği görev ve yetkiler, ve özel bir kanun olan LEPINA (Çocuk ve ergenlerin korunması hakkında yasa); kadınlara 9 ay boyunca çocuğun muhafaza edilmesi sorumluluğunu veriyor, yasa ayrıca çocukların bakımı ve yetiştirilmesini sadece kadınlara bırakan maço erkeklerin lehine çocuk haklarını ihlal etmeye devam ediyor.


LGBTİ’LER AYRIMCILIĞIN HEDEFİNDE
El Salvador'da LGBTİ'lere ilişkin olarak, cinsel çeşitliliğe izin veren bir Cinsiyet Eşitliği Yasası olmasına karşın, eşitsizlik ve taciz sosyal ortamlarda, aile, eğitim ve çalışma ortamlarında başladığı için ayrımcılık artıyor. El Salvdor’da LGBTI grubunun parçası olan kişiler; ülkemizde varolan maçoluk göz önüne alındığında; tacize, zorbalığa, cinsel istismara ve ölüm dahil fiziksel kötü muameleye maruz kalıyorlar.

Eşcinsellik değil; homofobi ve kadın düşmanlığı HASTALIKTIR.
Kadına karşı şiddete son... Artık yeter!

* II. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması’na El Salvador delegelerinin sunduğu rapor- Quito 2018
Çeviri: Oya Tezel

II. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması'nda 11 ülkeden delegelerin ülkeleri hakkında verdikleri bilgileri içeren dosyamıza BURADAN erişebilirsiniz.

İlgili haberler
Halkların Özgürleşmesi ve Kurtuluşumuz için Kadınl...

28-30 Eylül’de Ekvador’un Quito kentinde 15 ülkeden 1200 kadın ‘Halkların Özgürleşmesi ve Kurtuluşum...

GUATEMALA: Kadınları cezalandırma yasalarının ülke...

Yasalar kadın mücadelesini suç sayıyor, kürtaja yüksek cezalar getiriyor, kadına yönelik şiddet ceza...

KOLOMBİYA: ‘Kadınların mücadelesi toplumun kendini...

Şiddetli iç savaşın en etkileneni olan kadınlar, barış sürecinde de en aktif katılımcılardı. Siyasi...