60 barodan Kamu Denetçiliği'ne İstanbul Sözleşmesi başvurusu
60 ilin baro başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumundan İstanbul Sözleşmesinden çekilmeyi talep eden dilekçeleri dikkate almamasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili "İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu olarak daha kararımızı vermiş değiliz" açıklaması yaptı. Bunun üzerine 60 ilin baro başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumundan sözleşmeden çekilmeyi talep eden dilekçe ve raporların dikkate alınmamasını istedi.

Barolar başvurusunda İstanbul Sözleşmesinin önemi vurgulayarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu sözleşme toplumda şiddete maruz kalan zayıf bireylerin korunması açısından devrim niteliğinde hükümler getirmiş, böylece devletlerin en temel görevleri olan birey hak ve özgürlüklerini koruması konusunda devletlere görevler yüklemiş, bu yolla toplumsal barışın sağlanmasında bu sözleşme adeta yol gösterici olmuştur. Özel olarak bu sözleşme kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa Sözleşmesi olma niteliğini de taşımaktadır.

Bu sözleşmenin bir önemli tarafı Cumhuriyet devrimleri ile toplumda zayıf konumda olan bireylerin yerinin sağlamlaştırılmasında bir merhale işlevi görmesi ve böylece dünyada İstanbul Sözleşmesi adı ile anılarak Cumhuriyet devrimlerinin sonuçlarının uluslararası alanda görülmesi özelliğini taşımasıdır.

Sözleşmenin her bir maddesinde şiddet eylemlerinin meydana gelmesinin önlenmesi, mağdurlara yardım edilmesi ve faillerin adalet önüne çıkartılması amaçlanmaktadır. Sözleşme; aile içi şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz ve psikolojik şiddet gibi, kadına yönelik farklı şiddet türlerinin suç olarak kabul edilmesini ve bunlara karşı yasal yaptırımlar getirilmesini gerekli kılmaktadır.

Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtildiği üzere amacı;

Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,

Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dâhil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak,

Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak,

Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak,

Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamaktır."

Başvuruda kadın ve çocuklara yönelik psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel saldırıların arttığı belirtilerek, İStanbul Sözleşmesinin bunlarla mücadele için önemi vurgulanarak Kamu Denetçiliği Kurumundan, taraflarına gönderilen dilekçe ve raporları dikkate almaması istendi:

"Israrlı bir şekilde demokrasiden uzak, en temel insan hakları kavramlarından ve her şeyden önce hak temelli hukuk felsefesinde uzak anlayışla Sayın Kamu Denetçiliği Makamı’na sunulan raporlarda, bu sözleşmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çekilmesi talep edildiği gibi haberleri basından üzülerek öğrendik, bizi en çok üzen de kadınların bugüne kadar toplumsal hayatta elde ettikleri kazanımlardan bu yolla vazgeçilmesinin istenmesidir. Bu sözleşmeden vazgeçmek demek tam da budur, kadınların, çocukların artan şiddet sarmalı içerisinde seslerinin daha çok kesilmesidir. Bizler Barolar olarak Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlılığımızı burada bir kez daha ifade ederek sadece kadınların değil şiddete maruz kalan tüm bireyleri koruyucusu İstanbul Sözleşmesi’nden Devletimizin çekilmesini talep eden dilekçelerin ve bu dilekçeler çerçevesinde hazırlanan raporların dikkate alınmamasını, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmaması hususunda TBMM’ne tavsiye kararı verilmesi talebini içerir İş bu başvurumuzu yapıyor, gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ediyoruz."

1. Adana Barosu Başkanlığı

2. Ağrı Barosu Başkanlığı

3. Ankara Barosu Başkanlığı

4. Antalya Barosu Başkanlığı

5. Amasya Barosu Başkanlığı

6. Ardahan Barosu Başkanlığı

7. Artvin Barosu Başkanlığı

8. Aydın Barosu Başkanlığı

9. Balıkesir Barosu Başkanlığı

10. Batman Barosu Başkanlığı

11. Bilecik Barosu Başkanlığı

12. Bingöl Barosu Başkanlığı

13. Bolu Barosu Başkanlığı

14. Burdur Barosu Başkanlığı

15. Bursa Barosu Başkanlığı

16. Çanakkale Barosu Başkanlığı

17. Çorum Barosu Başkanlığı

18. Denizli Barosu Başkanlığı

19. Diyarbakır Barosu Başkanlığı

20. Düzce Barosu Başkanlığı

21. Edirne Barosu Başkanlığı

22. Erzurum Barosu Başkanlığı

23. Eskişehir Barosu Başkanlığı

24. Gaziantep Barosu Başkanlığı

25. Giresun Barosu Başkanlığı

26. Hakkari Barosu Başkanlığı

27. Hatay Barosu Başkanlığı

28. Isparta Barosu Başkanlığı

29. İstanbul Barosu Başkanlığı

30. İzmir Barosu Başkanlığı

31. Kars Barosu Başkanlığı

32. Kastamonu Barosu Başkanlığı

33. Kırıkkale Barosu Başkanlığı

34. Kırklareli Barosu Başkanlığı

35. Kırşehir Barosu Başkanlığı

36. Kocaeli Barosu Başkanlığı

37. Konya Barosu Başkanlığı

38. Manisa Barosu Başkanlığı

39. Mardin Barosu Başkanlığı

40. Mersin Barosu Başkanlığı

41. Muğla Barosu Başkanlığı

42. Muş Barosu Başkanlığı

43. Ordu Barosu Başkanlığı

44. Osmaniye Barosu Başkanlığı

45. Sakarya Barosu Başkanlığı

46. Samsun Barosu Başkanlığı

47. Siirt Barosu Başkanlığı

48. Sinop Barosu Başkanlığı

49. Sivas Barosu Başkanlığı

50. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

51. Şırnak Barosu Başkanlığı

52. Tekirdağ Barosu Başkanlığı

53. Tokat Barosu Başkanlığı

54. Trabzon Barosu Başkanlığı

55. Tunceli Barosu Başkanlığı

56. Uşak Barosu Başkanlığı

57. Van Barosu Başkanlığı

58. Yalova Barosu Başkanlığı

59. Yozgat Barosu Başkanlığı

60. Zonguldak Barosu Başkanlığı

İlgili haberler
Mata işçisi kadınlar: İstanbul Sözleşmesiyle uğraş...

Mata işçisi kadınlardan İstanbul Sözleşmesinin hedef alınmasına tepki: ‘Hükümet, ekonomi gündem olma...