Ailesi izin vermediği için eğitimden kopan genç kadın oranı erkeklerin 7 katı!
TÜİK'in açıkladığı veriler genç kadınların hem eğitimde hem istihdamda hem sosyal yaşamda maruz kaldığı eşitsizliği ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Gençlik-2021” verilerini açıkladı. Veriler Türkiye’de gençlerin ekonomik ve sosyal açıdan yaşadığı sorunların boyutlarını gözler önüne serdi.

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretimde erkeklerin okullaşma oranı kadınlara göre daha yüksek olmasına rağmen cinsiyetler arası belirgin bir fark gözlenmezken yükseköğretimde fark genç kadınların lehine belirginleşiyor. Genç kadınlarda yüzde 48,5 olan yüksek öğretimde okullaşma oranı; genç erkeklerde yüzde 40,5 olarak tespit edildi.

Buna karşın eğitime devam etmek istemesine rağmen eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı dikkat çekiyor. Verilere göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde üniversite dahil, eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu. Eğitimi yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde ilk sırayı yüzde 48,1 ile ekonomik nedenler alıyor. Başarısızlık nedeniyle eğitimden koparılma oranı ise yüzde 23,6. Eğitimini yarıda bırakan gençlerin yüzde 10,8’i ise ailenin izin vermemesi nedeniyle eğitimden uzaklaştı. Ailenin izin vermemesi nedeniyle eğitimden koparılan genç kadın sayısı ise genç erkeklerin yaklaşık 7 katı.

EVLİ KADIN ORANI ERKEKLERİN 4 KATI

Genç nüfusun medeni durumu incelendiğinde cinsiyetler arasında önemli fark olduğu görülüyor. Genç erkek nüfusun yüzde 3,8'inin resmi nikahla evli. Bu oran genç kadınlarda yüzde 14,7. Bir diğer ifadeyle evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının yaklaşık 4 katı. Yine boşanmış olan genç kadınların oranı da boşanmış genç erkeklerin 4 katı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN GENÇ KADIN SAYISI DAHA FAZLA

TÜİK verilerine göre istihdamda yer alan gençlerin yüzde 51’i güvencesizliğin daha yaygın ve ücret ortalamasının sanayi sektörüne göre daha düşük olduğu hizmet sektöründe çalışıyor. Genç erkeklerde istihdam oranı yüzde 42,8 iken bu oran genç kadınlarda yalnızca yüzde 21,2. Hizmet sektöründe çalışan genç kadınların oranı da genç erkeklerden daha fazla.

4 GENÇTEN BİRİ KAYIP

Genç işsizlik oranı ise yüzde 22,6. Bu oran genç erkekler arasında yüzde 19,4 olurken genç kadınlarda yüzde 28,7’ye yaklaşıyor. Bir diğer ifadeyle neredeyse her 3 genç kadından biri işsiz. Bununla birlikte ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 24,7 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 17,5 olarak tespit edilirken genç kadınlarda oran ikiye katlanarak yüzde 33’e dayanıyor. Genç istihdam oranları karşılaştırıldığında da cinsiyet eşitsizliği göze çarpıyor. Genç erkeklerde oran yüzde 42,8 iken; genç kadınlarda neredeyse yarısı: Yüzde 21,2

MUTSUZ GENÇLERİN ORANINDA CİDDİ ARTIŞ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçları değerlendirildiğinde ise kendini mutlu olarak beyan eden gençlerin oranı iken 2021 yılında yüzde 44,5 oldu. Bu oran önceki yıl yüzde 47,2 idi. 2020’de yüzde 14,2 olan mutsuz genç oranı ise 2021’de 6,2 puanlık artışla yüzde 20,4 oldu.

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak yüzde 45,1 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 22,9 ile başarı, yüzde 16,9 ile sevgi izledi. Veriler cinsiyet temelinde incelendiğinde mutluluk kaynağı olan değerler erkeklerde daha çok para ve başarı şeklinde öne çıkarken genç kadınlarda sevgi ve başarı oldu. Gençlerin yüzde 40’ı ise almış olduğu eğitimden memnun olmadığını belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 43,7 iken genç kadınlarda yüzde 37,7 oldu.

İNTERNET KULLANIMINDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gençler arasında internet kullanım oranı 2020’de yüzde 93 iken 2021’de yüzde 97,1’ye yükseldi. Ancak internet kullanımında cinsiyet eşitsizliği dikkat çekiyor. Genç erkeklerde internet kullanım oranı yüzde 98,4 iken bu oran genç kadınlarda yüzde 95,6.

İlgili haberler
6 dil bilen, fazla ‘kalifiye’ olduğu için iş bulam...

İki üniversite diploması, 6 dil, bir sürü sertifika… L.E. için bunlar iyi bir iş bulmasına yetmemiş....

Çanakkale’de diplomalı işsizliğin anatomisi: ‘Haya...

Genç kadın işsizliğinin rekor seviyelere ulaştığı bugünlerde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü me...

İşsizliğin yarattığı gerçeklik: ‘Sanat tarihi mezu...

Yirmi iki yaşındaki çağrı merkezi çalışanı Esra’nın hikayesi, hayalleri, beklentileri ise bugün Türk...