BM: Zorla evlendirilen kız çocuklarının sayısı artacak
BM Nüfus Fonu, hazırladığı raporda zorla evlendirilen kız çocuklarının sayısının salgın nedeniyle artacağına dikkat çekti. Dünyada, her 5 çocuktan birinin evli olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Nüfus Raporu’nu yayımladı. Raporda kız çocuklarının fiziksel ve duygusal açıdan zararlı birçok uygulamaya maruz bırakıldığı hatırlatıldı. Başlık parasından bekaret muayenesine, kadınların ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı en az 19 zararlı uygulama, insan hakkı ihlali olarak değerlendirildi. Rapor, karşılaşılan en yaygın üç uygulamaya odaklanıyor: Genital organ sakatlaması, gebelikte kız çocukları aleyhine cinsiyet seçimi ve çocuk yaşta evlilikler. 

Örgüt, korona krizi nedeniyle bilgilendirme kampanyaları düzenlemenin zorlaştığına ve milyonlarca kız çocuğunun geleceğinin tehlike altında olduğuna dikkat çekti. Pandemi, ailedeki ekonomik yükleri azaltma stratejisi olarak erken evliliğe zorlanma riskini artırabilir. Yakın zamanda yapılan bir analiz, hizmetlerin ve programların altı ay boyunca kapalı kalması durumunda, şimdi ve 2030 arasında beklenenden 13 milyondan fazla kız çocuğunun evliliğe zorlanabileceğini ortaya koydu. Mevcut durumda dünyada her gün 33 bin kız çocuğu 18 yaşına girmeden evlendiriliyor. Raporu kamuoyuna açıklayan Dünya Nüfus Fonu yetkilisi Natalia Kanem, “Salgın işimizi zorlaştırıyor ve daha acil hale getiriyor, çünkü çok fazla kız çocuğu risk altında.”

GENİTAL ORGAN SAKATLAMASI İŞKENCESİ
Rapora göre bu yıl, yaklaşık 4.1 milyon kız çocuğunun genital organ sakatlamasına maruz kalacağı tahmin ediliyor. Önlem alınmazsa gelecek 10 yılda 2 milyon kız çocuğu da sakatlanmaya yol açan sünnete maruz kalabilir.

Kız çocuklarının eğitime katılım süresinin uzatılması, hayat becerilerinin öğretilmesi ile 10 yıl içinde çocuk yaşta evlilikleri ve kadın sünneti uygulamasını sona erdirmek mümkün. UNFPA Raporu, 2020 yılında yapılacak 3.4 milyar dolarlık bir yatırımın bu iki zararlı uygulamayı bitirebileceğini ve 84 milyon kız çocuğunun yaşadığı acıya bir son verilebileceğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE’DE RİSK BÜYÜK
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye ise, Dünya Nüfus Raporu ile paralel olarak “Çocuk Yaşta Evliliklerin Sağlık Riskleri ve Sonuçları Raporu”nu yayımladı. UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa; “Kalıcı adımların atıldığı ve gerekli müdahalelerin yapıldığı çok sektörlü bir yaklaşım, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve ‘Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planı’nın amaçlarına ulaşma konusunda kilit bir rol oynayacaktır. Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere karşı sürdürülen mücadelede UNFPA Türkiye kamu sektörü, özel sektör, akademi ve sivil toplum ile işbirliğine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK YAŞTA DOĞUM ÖLDÜRÜYOR
UNFPA Türkiye’nin raporunda ülkemizdeki duruma ilişkin şu veriler yer aldı:

♦ 20-49 yaş arasındaki her 5 kadından 1’i 18 yaşından önce evlendirildi.

♦ Türkiye’de evlendirilen kız çocuklarının üçte biri 18 yaşından önce doğum yaptı.

♦ Çocuk yaşta evlilikler kız çocuklarının yaşam süresini kısaltırken, onları yaşam boyu sağlık sorunları ile baş başa bırakıyor. Bu sonuçlar arasında önlenebilir ölümler, kronik hastalıklar ve engellilik de yer alıyor.

♦ 18 yaş altı gebeliklerde, hem annenin, hem de doğacak bebeğinin ölüm riski iki ila beş kat arasında artıyor.

♦ Çocuk yaştaki evlilik ve gebelikler, anne ve bebek ölümlerinin yanı sıra, düşük, erken doğum, zor doğum, gebelikte bebekte büyüme geriliği, ağır kanamalar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara daha fazla maruz kalma ve doğum sonrası sıkıntılar gibi pek çok sağlık sorununu da ortaya çıkarabiliyor.

140 MİLYON KIZ ÇOCUĞU KAYIP
UNFPA’nın raporuna göre dünyadaki bazı veriler şöyle sıralandı;

♦ Bugün yaşayan 200 milyon kadın, genital organ sakatlamasının bir türüne maruz kaldı.

♦ 140 milyondan fazla kadın ayrımcılığa dayalı gebelikte ve doğum sonrası cinsiyet seçimi nedeniyle bugün aramızda değil.

♦ Dünyada, her 5 çocuktan biri evli.

♦ Her yıl 12 milyon kız çocuğu 18 yaşına basmadan evlendiriliyor.

♦ 18 yaşın altında evli olan 650 milyondan fazla çocuk bulunmakta.

♦ 118 milyon erkek çocuk evli.

♦ Doğu Avrupa ve Orta Asya’da çocuk evlilikleri yaygın. Evlilerin yüzde 15’i 18 yaşından önce evlendirilmiş.

Kaynak: Birgün gazetesi

İlgili haberler
GÜNÜN BİLGİSİ: Beden ve hazzı sakatlayan ‘kadın sü...

Çoğu ülkede değişik formlarda uygulanan kadın sünneti, genel olarak 4-8 yaş aralığında yapılıyor.

Muhalefet partileri ve kadın örgütleri: Çocuk isti...

13 yaşındaki çocukların kendilerini istismar edenlerle evlendirilmesinin önünü açacak tasarı gündemd...

GÜNÜN ÇAĞRISI: Antepli kadınlardan çocuk istismarı...

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu bileşenlerinden ‘Çocuk İstismarına Evlilikle Af’ tasarısına tep...