Bu teklif çok tehlikeli!
‘Herkesin bu teklife HAYIR demesi zorunlu ve gerekli. Zira bu ülke vatandaşlarının ne böyle bir teklife ihtiyacı var ne de bu düzenleme topluma huzur getirecek.’

Anayasalar devletin niteliğini, yönetim biçimini ve ülke vatandaşı herkes için geçerli temel hak ve özgürlüklere ilişkin güvenceleri ortaya koyan üst norm niteliğinde belgelerdir. Anayasa herkese ilişkin genel düzenlemeler içerir. Yani kişilerin giyimlerine ilişkin bir düzenlemenin Anayasa’da yer almasının yasa tekniği açısından doğru olmadığını görmeliyiz.

Anayasa’da kişilerin cinsiyetine göre bir düzenleme bulunması da anayasanın ruhuna aykırı. Zira Anayasa’nın 10. maddesi’nde eşitlik ilkesi düzenlenir ve cinsiyet başta olmak üzere hiçbir suretle ayrımcılık yapılamayacağı düzenlenir. Oysa sunulan teklif kadınların giyim şekline ilişkin bir düzenleme içeriyor. Bu yönüyle de Anayasa’mızın özüne, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması ilkesine aykırılık teşkil ediyor.

Değişiklik teklifinin gerekçesinde mevcut sistemde kadınların kıyafetleri üzerinden gündelik yaşamda bir sorun yaşanmadığı da belirtiliyor. An itibarıyla ülkemizde kadınların giyim sorunu değil bambaşka sorunları var: yaşam hakkı ihlalleri, ayrımcılık, mal ve hizmetlere erişimde yaşanan zorluklar… Açlıktan ölen çocuklar, 6 yaşında çocukların evlendirilip yaşam boyu tecavüze mahkum edilmesi ve bu durumu normalleştirmeye çalışan, sesi çok çıkan oysa toplumda oldukça az sayıdaki gericiler sorunu var.

Ülkenin gerçek sorunlarını gölgede bırakmak adına yine kadınların giyimleri üzerinden bir siyaset yürütüldüğünü kim bilir kaçıncı kez gözlemliyoruz. Kadınların ne giyip giymeyeceği üzerinden erkeklerin konuştuğunu, tartıştığını görüyoruz. Kadınların şu an ne böyle bir sorunu ne böyle bir talebi var.

GİYİME İLİŞKİN BASKICI DÜZENLEMELERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Teklif olarak getirilen düzenlemede sanki tüm kadınların kıyafet tercihlerine güvence getirildiği gibi bir algı yaratılmaya çalışılsa da düzenlemenin içeriğinin böyle olmadığı görülüyor. Düzenlemede sadece örtünme tercihine ilişkin bir güvence yaratma çabası mevcut. Hiçbir kadının dini inancı sebebiyle örtünmesine ilişkin aksi düzenleme olamayacağı belirtiliyor. Bahsedilen tek güvencenin örtünme tercihi yönünden sağlandığı yani örtünme dışındaki tercihlere ilişkin bir güvencenin sağlanmadığı açıkça görülüyor. Anayasa’da yeri olmayan bu düzenleme ile kadınların giyim tercihlerine ilişkin güvenceleri ellerinden alınıyor. Bu düzenleme dayanak gösterilerek kadınların giyimlerine ilişkin ayrıntılı ve baskıcı düzenlemelerin arkasının gelebileceği açık ve bu, büyük bir tehlike. Yanı başımızda İran’da kız kardeşlerimiz giyim özgürlükleri için canları pahasına mücadele veriyorlar. Böyle büyük bir yanlışın siyasiler eliyle hayatlarımızı ele geçirmesine izin vermemek hepimizin tarihi görevi.

EŞİTLİK SESSSİZCE SİLİNİYOR

Anayasa’da değişiklik 24. ve 41. maddelerde planlanıyor. 41. maddede yer alan “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” hükmündeki eşler arası eşitlik vurgusunun bulunduğu bölümün de kaldırılmasının teklif edildiği ancak bunun açıkça değil kelime oyunu ile sinsice yapılmaya çalışıldığı da görülüyor. Yeni düzenlemenin “temelidir” kelimesinden sonra gelmesi, eşler arasında eşitlik bölümünün kalıp kalmayacağına ilişkin bir belirleme yapılmıyor. Bu önemli kazanımın sessizce yok edilmesinin de iyi bir niyetle yapılmadığı çok açık ortada.

Ayrıca bu teklif, Anayasa’nın değiştirilmesi teklif edilemeyen ilkelerinden laiklik ilkesine açıkça aykırı. Laiklik ilkesi, dini inanç sahibi kesimlerin de inanmayanların da yani tüm yurttaşların güvencesi. Din sömürüsü ile insanların sömürülmesi önünde de en önemli engellerden biri. Bu nedenle ülkemiz bakımından oldukça önemli.

Herkesin bu teklife HAYIR demesi zorunlu ve gerekli. Zira bu ülke vatandaşlarının ne böyle bir teklife ihtiyacı var ne de bu düzenleme topluma huzur getirecek. Aksine böylesi bir değişiklik belirsizliklerle dolu bir dönemin önünü açacak ve kaosa neden olacak.

Fotoğraf: Evrensel

İlgili haberler
BMİS Kadın Komisyonu: Eşitsizliğin önünü açan Anay...

Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla Meclis'e sunulan...

192 siyasetçiye, iktidarın anayasa değişikliğine '...

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği kamuoyunda “başörtü düzenlemesi” olarak anılan teklife...

Ne Var Ne Yok 20 Ekim | Antidepresan artışı, Diyan...

Ne Var Ne Yok Sevda Karaca'nın sunumuyla ekranda!

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Lafta eşitlik, anayasada ayrı...

Başörtüsü tartışmalarının ardından Erdoğan’ın gündeme getirdiği anayasa değişikliğinin içeriği ortay...

Erdoğan, anayasada değişiklik 'niyetini' açıkladı:...

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne ilişkin kanun teklifine "anayasa değişikliği yapma" hamlesiyle karşılık...

EŞİK: Anayasayı uygulamayanlar Anayasa yapamaz

EŞİK, Anayasa'da yapılması planlanan değişikliğe dair basın açıklaması yayınladı.