‘Bulunduğumuz her alanı dönüştürmeye hazır, istekli ve dirençliyiz’
Hacettepli kadınlar HÜKÇAT tanışma toplantısında buluştu. Kadınlar kampüs içinde artan şiddet ve tacize karşı mücadele yöntemlerini konuştu.

Kadınların hayatına müdahalenin arttığı, yapılan düzenlemeler ile birlikte kadınları toplumsal hayattan koparmaya yönelik adımların atıldığı bir dönemden geçiyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun’a açıkça saldırıların olduğu, ekonomik krizin gittikçe derinleştiği bir noktada özellikle genç kadın işsizliğinin arttığı şu günlerde kadınları kendi mücadele yöntemlerini bulmaya ve kendi örgütlülüğünü oluşturmaya zorluyor. Özellikle üniversiteli genç kadınlar, üniversitenin kendi mekanizmalarının yetersizliği ve eksikliğiyle kampüs içinde artan şiddet ve taciz için somut adımlar atmak adına üniversite topluluklarında söz sahibi oluyorlar.

YENİ YILIN İLK TOPLANTISI
Biz de Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu olarak yeni yılın tanışma toplantısını gerçekleştirdik. Geçen yıllara göre oryantasyon dönemini de değerlendirecek olursak, genç kadınların topluluğa olan yaklaşımları ve topluluğa dair sorularının daha politik bir yerden olduğunu söylemek güç değil. Tanışma toplantısına katılanların çoğunun okulda ilk senesiydi. Ancak daha önceki yıllarda topluluğu bilenler de vardı. Cinsiyet eşitsizliğinin giderek arttığını, her güne yeni bir kadın cinayetiyle uyanmanın yarattığı bıkmışlık ile buna karşı bir şeyler yapmak, dayanışma içinde kalmak isteyen arkadaşlarımızın da sayısı azımsanmayacak düzeydeydi. Tanışma toplantısı sırasında sorulan sorular genel olarak kadınların alanda yaşadığı taciz, tecavüz, şiddet, krizle birlikte artan kadın istihdamı sorunu hakkındaydı. Bu sorunları nasıl görünür kılabileceğimiz, neler yapabileceğimiz, nasıl başa çıkabileceğimiz, sahada, teoride ve yaşamda bu meseleye dair bakış açımızı nasıl değiştirip mücadele edebiliriz minvalindeydi.

KONUŞUP, TARTIŞIYORUZ
Tiyatro çalışmaları da topluluğumuzu en dinamik tutan etkenlerden. Topluluğumuzun tiyatro grubuna katılımın da geçen senelere oranla fazlalaştığını söyleyebiliriz. Kadın davalarına müdahil olmamız, 8 Mart’a, 25 Kasım’a birlikte hazırlanıp, topluluk olarak katılmamız en çok dikkat çeken ve devam ettirilmesi istenen faaliyetlerimizden. Taciz önleme biriminin aktifleştirilmesi, kampüs içerisinde ışıklandırmaların artırılması geçen sene olgunlaşan taleplerimiz arasındaydı. Bu seneki arkadaşlar da bu önerileri iyi karşıladılar. Taciz önleme birimi için imza kampanyası yapılma fikri çoğu kişi tarafından önerildi. Konuşup, tartıştığımız konular, bulduğumuz yeni planlarla birlikte şunu görüyoruz ki; Hacettepeli kadınlar başta üniversite olmak üzere, hayatın her alanında kadınların sıkıştığı bu kıskaçlardan kurtulmak için bir şeyler yapmaya, bulunduğu alanı dönüştürmeye oldukça hazır, istekli ve dirençli.

‘GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ’
Her türlü şiddetin giderek arttığı, söz hakkımızın elimizden alınmaya çalışıldığı, cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği bu koşullarda bir araya gelip neler yapabileceğimizi etraflıca tartıştığımız üniversitemizden başlayarak, bu sorunların çözümüne ilişkin faaliyet alanları yaratmayı hedeflediğimiz bir toplantıyı geride bıraktık. Önümüze koyduğumuz somut planlarla HÜKÇAT olarak mücadeleyi göğüslemeye geliyoruz. Çünkü şiddete, eşitsizliğe karşı gücümüz birliğimiz...


H.Ü. Kadın Çalışmaları Topluluğu: Her yıl daha görünür olacağız

İlgili haberler
HÜKÇAT’tan Kadın Oyunları

Hacettepe Ünivers,tesi Kadın Çalışmaları Topluluğu, Dairo Fo’nun yazdığı Füsun Demirel’in çevirdiği...

‘Kadın Oyunları’nı sergileyen HÜKÇAT oyunu anlattı

HÜKÇAT, Dario Fo’nun ‘Kadın Oyunları’ eserini sergiledi. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü topluluğa...

HÜKÇAT'tan tanışma toplantısına çağrı

Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu, kadınları evde, sokakta, kampüste, her alanda ya...