Cemaatlerle iş birliği serbest, resim yarışması yasak
Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın istismarla gündeme gelen cemaat ile ortak projeler sürdürürken sendikanın 8 Mart konulu resim yarışmasının yasaklandığını belirtti.

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Hiranur Vakfının onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’ in kızının 6 yaşından itibaren yaşadığı istismara ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Kocaeli Şube yöneticisi Herdem Köse, “Milli Eğitim Bakanlığı istismarla gündeme gelen cemaat ile ortak projeler sürdürürken, Eğitim Sen Bursa Şubesinin 8 Mart kapsamında okullarda düzenlemek istediği toplumsal cinsiyet eşitliği konulu resim yarışması valilik tarafından yasaklandı” dedi.

Köse, eğitim sisteminin özellikle AKP iktidarı döneminde kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme yönündeki politikalarının bir sonucu olarak, dini faaliyetlerin, MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve cemaatler eliyle örgütlenmeye çalışıldığı bir alan haline getirildiğini ifade etti.

‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ temalı resim yarışmasına bile tahammül yok

Açıklamada istismarla gündeme gelen vakfın Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde eğitim projeleri yürüttüğü, 7. sınıftan itibaren öğrencilere hafızlık dersi vermesinin vahim olduğu ifade edildi.

Köse, “Bu zihniyetin kadınlara ve özellikle kız çocuklarına reva gördüğü yaşam tarzı ise eğitim sisteminden ve toplumsal hayattan dışlayarak, kadını, yok sayıldığı bir yaşama hapsetmektir. Türkiye’de milyonlarca kız çocuğu, hâlâ eğitime, sosyal ve yasal haklara erişememekte, erken yaşta evlenmeye zorlanmaktadır. Özellikle kız çocukları, çocuk işçiliğine, ev içi emek sömürüsüne, yoksulluğa, şiddete, istismara ve ayrımcılığa daha fazla maruz kalmaktadır. Siyasi iktidarın sorunu çözmek yerine katmerleştiren politikaları ise süreci giderek ağırlaştırmaktadır. Öyle ki iktidar çocuk evliliklerinin yolunu açan, şiddet ve istismar faillerinin elini kolaylaştırıp cesaretlendiren yasal düzenlemelerle, kız çocuklarını eğitimden, toplumsal hayattan koparıp güçsüzleştiren, geleneksel ataerkil rollere hapseden politikaları meşrulaştırmaktadır” dedi.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ temalı resim yarışma...

Eğitim Sen Bursa Şubesinin okullarda yapacağı toplumsal cinsiyet eşitliği temalı resim yarışması ger...

Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde sondan biri...

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin 2021-2022 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporunda, OECD...

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ sağlandı da haberimi...

Niyet açık; kazanılmış hakları gasbetmek ve her türlü şiddete karşı “kutsal aile” söylemiyle kadını...