DİSK-AR: Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 37.7’ye yükseldi
2020 kasım ayı işsizlik verilerini yüzde 12.9 olarak açıklayan TÜİK’e karşı rapor yayımlayan DİSK-AR geniş tanımlı işsizliğin kasım 2020’de kadınlarda yüzde 37.7’ye yükseldiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Kasım 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) raporuna karşı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), “İşsizlik ve istihdamın görünümü” başlığıyla rapor yayımladı.

DİSK-AR raporunda, “TÜİK’in Kasım 2020 dönemine ait sonuçlarında yer alan dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı, Kovid-19 döneminde yaşanan istihdam ve iş kaybını yansıtmayan ve tamamen TÜİK’in işsizlik hesaplama tekniğinin yetersizliğinden kaynaklanan bir sonuçtur” ifadelerine yer verildi. DİSK-AR raporuna göre kadın işsizliği de ciddi oranda arttı. Raporda yer alan veriler şöyle:

■ Kadın işgücü son bir yılda 867 bin kişi azalarak 10 milyon 596 bin ve erkek işgücü ise 538 bin azalarak 21 milyon 343 bine geriledi. Son bir yılda erkek işgücü yüzde 2.5, kadın işgücü yüzde 8.2 azaldı.

■ Ücretsiz izin uygulamalarının başlamasıyla beklendiği üzere işbaşında olanların sayısında ciddi düşüşler meydana geldi. Buna göre işbaşında olanların oranı kadınlarda ciddi bir biçimde azalmaya devam ediyor. İşbaşında olanların toplam sayısı son bir yılda yüzde 8.1, erkeklerin sayısı yüzde 6.5 ve kadınların sayısı yüzde 11.5 azaldı

■ İşgücüne dahil olmayanlar kategorisinde olan iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve ümitsizlerin sayısında patlama yaşanmaya devam ediyor. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar son bir yılda 1 milyon 647 bin artarken, ümitsizler 959 bin arttı. Kadın ümitsizlerin oranında vahim bir artış yaşandığı görülüyor. Ümitsiz işsizlerin sayısı genelde yüzde 134.1, erkeklerde yüzde 107.9, kadınlarda yüzde 171 arttı.

■ Kasım 2019’da geniş̧tanımlı işsizlik oranı kadınlarda 28.5’ken kasım 2020’de bu oran yüzde 37.7’ye yükseldi.

■ Kasım 2020’de dar tanımlı toplam işsiz sayısı 4 milyon 5 bin. Kadınlarda 1 milyon 458 bin ve erkeklerde 2 milyon 547 bin olarak açıklanmıştır.

■ Kovid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsiz ve iş kaybı ise kasım 2020’de toplamda 10 milyon 382 bin, kadınlarda 4 milyon 764 bin ve erkeklerde 5 milyon 619 bin olarak gerçekleşti.

KADIN İŞGÜCÜNÜN DURUMU
Bütün veriler kadın işgücünün erkeklere göre Kovid-19’dan daha olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Kadınlar Kovid-19 döneminde ücretli istihdamdan daha fazla çekilmek zorunda kaldılar. Kovid-19 bakım emeğine (hasta bakımı, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev hijyeni gibi) olan ihtiyacı artırdı. Bu duruma çözüm üretilemediği için kadınlar daha fazla istihdam dışına çıkıyor. Öte yandan işletmelerde yaşanan zorluklar da kadınların Kovid-19 döneminde erkeklere göre daha fazla istihdamdan ayrılmasına yol açıyor. Sonuç olarak Kovid-19 döneminde kadınların ev içi iş yükü çok daha fazla arttı. Kasım 2019’da kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 33.9 iken kasım 2020’de bu oran yüzde 30.6’ya düştü.
Kasım 2019’da yüzde 28.3 olan kadınların istihdam oranı 2.3 puan gerileyerek kasım 2020’de yüzde 26’ya geriledi. Toplam istihdam son bir yılda yüzde 3.9 azalmışken kadınlarda yüzde 6.5 ve erkeklerde yüzde 2.7 azalmıştır
Böylece erkeklere göre oldukça düşük olan kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranları daha da gerilemiş oldu.

Fotoğraf:  Hosny Salah/Pixabay
İlgili haberler
DİSK-AR: Kadın işgücü yüzde 8 kadın istihdamı yüzd...

TÜİK Ekim 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması’ndaki resmi işsizlik oranının gerçeği yansıtmadığına dai...

DİSK-AR: Kadınların yarısı asgari ücret ve daha dü...

DİSK-AR’ın hazırladığı ‘Salgın Günlerinde Asgari Ücret Gerçeği Araştırması’nda kadın işçilerin yarıs...

GÜNÜN DİKKATİ: DİSK-AR’a göre pandemi döneminde ge...

DİSK-AR Kovid-19 Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü Raporu’na göre, işbaşında olmayan kadınların say...