Eğitim Sen Ankara 4 Nolu Şube: 8 Mart’a alanlardayız
Eğitim Sen Ankara 4 Nolu Şube: ‘Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikalarına son!’

Eğitim Sen Ankara 4 Nolu Şube, 8 Mart’a ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikalarının son bulması, eşit, özgür ve barış içinde bir arada yaşamın koşullarının sağlanması için, kadınların, yönetim ve karar mekanizmalarında eşit katılımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması talebiyle alanlardayız” denildi.

Açıklamada, “Hali hazırda yoksullukla baş etmeye çalışırken, açlıkla mücadele etmek durumunda kaldık. Var olan mesaimize yeni bir mesai daha eklendi; ‘En ucuz ürünü nerede buluruz, hangi saatlerde pazara gidersek daha ekonomik alışveriş yaparız, çamaşır ve bulaşık makinesini saat kaçta çalıştırırsak enerjiden tasarruf ederiz.’ Türkiye dünyada kadın istihdamının oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Kayıt dışı işlerde, güvencesiz ve düşük ücretlerle istihdam ediliyoruz. Aynı işi yaptığımız erkeklerden daha az ücret alıyoruz. Çalışma hayatında olduğumuzda dahi yönetim kademelerinde yer alamıyoruz. Emeğimiz ikincilleşiyor, gelirimiz erkeğin gelirine ek olarak görülüyor. Ev ve bakım işini aksatmamamız için esnek çalışmamız gerekiyor” denildi.

Özelleştirme teşvik edildiği ve kamusal alanda tasfiye ile OHAL rejimini fiilen devam etmesini amaçlayan 375 sayılı KHK’nın geçici 35. Madde ile devam ettirildiği belirtilen açıklamada, “Böylece emekçilerin iş güvencesini ve örgütlenme hakkı üzerinde bir zor aracı olarak kullanılıyor zaten kırılgan olan çalışma hayatımız pamuk ipliğinde bağlanıyor bir taraftan da bin emek vererek kazandığımız haklarımız yok edilmek isteniyor” ifadesi yer aldı.

‘SAVAŞ SERMAYESİNİ BESLEYEN POLİTİKALARINA KARŞI BARIŞ ISRARINDAN VAZGEÇMİYORUZ’

Açıklamada “Emperyalistlerin çıkar ve paylaşım kavgaları Rusya/Ukrayna üzerinden yürütülüyor. Afganistan, Irak, Suriye ve Kuzey Afrika'da yürütülen bölgeyi istikrarsızlaştıran ve halklar arası savaşa körükleyen politikalardan en çok kadınlar etkileniyor. Savaşta canlarımızı kaybediyor, yerimizden yurdumuzdan ediliyor mültecileştiriliyoruz. Gittiğimiz ülkelerde ayrımcılığa uğruyor, ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. Savaştan en çok etkilenenler olarak barışın kadınların sözünün etkin olmasıyla mümkün olacağını söyledik, bunun mücadelesini verdik, veriyoruz. Ataerkil devletlerinize ve savaş sermayesini besleyen politikalarınıza karşı barış ısrarımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Savaşa karşı kadın eliyle barışı inşa etme mücadelemizi en zor şartlarda dahi yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

KADINLAR TALEPLERİYLE ALANDA

Yapılan açıklamada şu talepler sıralandı: “8 Mart'ta tüm çalışan kadınların ücretli izinli sayılması için yasal düzenleme yapılması için, ILO'nun 190 sayılı şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesi imzalanması, kadınlara ve LGBTI+ lara uygulanan ayrımcılık, şiddet, taciz, mobbingin son bulması, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir çalışma yaşamı ve ortamı sağlanması için alanlardayız! İş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikaları kapsamında, ev ve bakım yükümlülüklerini kadına yükleyen bir anlayışla kadınlar için kurgulanan esnek, yarı zamanlı çalışma biçimlerinin terk edilmesi için, kamu kreşlerinin yeniden açılması, tüm çalışanların ulaşabileceği yaygınlıkta ücretsiz, nitelikli ve gerektiğinde 7/24 hizmet verilebilmesi için. Doğum izinlerinin 32 haftaya çıkarılması, devredilemez babalık izninin düzenlenmesi için, süt izinlerinin kullanımının önündeki her türlü yasal ve fiili engelin kaldırılması için, Kadın Bakanlığının kurulması için, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptal edilmesi, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması, 6. yargı paketi adı altında kazanımlarımızı hedef alan nafakanın kaldırılması, ‘boşanma arabuluculuğu’ saldırıların son bulması için, kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikalarının son bulması için. Eşit, özgür ve barış içinde bir arada yaşamın koşullarının sağlanması için, kadınların, yönetim ve karar mekanizmalarında eşit katılımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması için, HPV (rahim ağzı kanseri) aşısının ulaşılabilir ve ücretsiz olması talebiyle alanlardayız”

Fotoğraf:

İlgili haberler
Ankara’da kadınlar haykırdı: Şiddete, krize ve yok...

Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla yüzlerce kadın bir araya gelerek ‘Erkek ve devlet şiddetine, kr...

8 Mart Büyük Kadın Buluşması| Değiştirecek gücümüz...

İstanbul 8 Mart Kadın Platformunun çağrısıyla, Kadıköy’de Büyük Kadın Buluşmasında bir araya gelen k...

Mersin Kadın Platformu Özgecan Aslan Meydanı’ndan...

Mersin Kadın Platformu Özgecan Aslan Meydanı’ndan seslendi: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir dünyanın ge...