Müftülere nikah kıyma yetkisi verecek tasarı Mecliste
Müftülerine nikah kıyma yetkisi verecek yasa tasarısı meclise sunuldu. Avukat Perihan Meşeli öneriyi, kadın haklarının dini kurallar doğrultusunda tartışmaya açılmasının ön adımı olarak değerlendirdi.

AKP hükümeti, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılan tasarıyı Meclise sundu.
Tasarıda, kanunun 6. maddesinde değişiklik yapılarak nikah yetkisine sahip olan memurlar arasına il ve ilçe müftülerinin de eklenmesi yer alıyor.
Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi daha önce de gündeme gelmiş ama tepkiler üzerine geri çekilmişti.MUHAFAZAKAR ÖRGÜTLENME PROJESİNİN BİR PARÇASI
Tasarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Perihan Meşeli, önerinin muhafazakar örgütlenme projesinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Meşeli, resmi evlilik yetkisinin dini bir görevli olan müftülere verilmesi ile dini gerekçelerle kadının toplumsal cinsiyet rollerini de eşitsizliklerini de kalıplaştıracak bir durum ortaya çıkacağına dikkat çekti ve şöyle konuştu: “Müftü dini bir görevli. Resmi bir memur gibi değil. Dolayısıyla halihazırda kadınları evliliğe teşvik eden ve ev içi rollerini pekiştirmeye çalışan bir rol üstleniyorlar. Müftülere evlendirme yetkisi verilmesi ile de kadınların erkeklerle eşitlik durumunun ortadan kalmasına yol açılacak. Kadının medeni hukuktan doğan haklarının tartışmaya açılması anlamına gelecek ve hatta bunların da din kurallarına göre belirlenmesine yol açabilir. Boşanma hakkı, nafaka, mal paylaşımı vs. gibi konularda dini kurallara göre belirleme, tarafların kendi aralarında anlaşması gibi bir yöntemler gündeme gelebilir. Çocuk evlilikler ya da çok eşli evlilik gibi dinen “caiz” olan kurallar yeniden gündeme gelebilir. Medeni Kanundan gelen hakların şeri kurallara göre yeniden tartışmaya açılması için bir ön adım olabilir.”

KADINLARIN HAKLARI TARTIŞMAYA AÇILABİLİR
Nikah kıymakla yetkili memur ya da kurum sayısında herhangi bir sorun olmadığının da altını çizen Meşeli böyle bir ihtiyaç olmadığını vurguladı.
Meşeli ayrıca “Bunun gündeme gelmesinin bir nedeni var; kadınların erkeklerle eşit olduğunu kabul eden yasaların tartışmaya açılması ve kadınların medeni kanundan doğan hakların içinin boşaltılmasına giden bir süreç başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

LAİKLİĞE AYKIRI
Dini bir görevlinin resmi nikah kıymasının laiklik ilkesine de ters olduğuna dikkat çeken Meşeli, “Laik bir ülkede dini görevli resmi nikah kıyamaz. Evlilikte tarafların hiçbir baskı altında kalmaması gerekir ama bu durumda dini bir görevli önünde bunu yapmak baskı oluşturur” diye konuştu.


BU YETKİ NEDEN VERİLİYOR?
CHP Ankara milletvekili Şenal Sarıhan daha önce konuyla ilgili bir soru önergesi vermiş ve “Böylesine bir yetki devri hangi ihtiyaçtan doğmaktadır? Nikah memurları ve belediyeler bu talepleri karşılamada yetersiz mi kalmaktadır? Bu değişiklik ile ortaya çıkacak koşullarda, Türkiye’de zaten yeterince yaygın olan, büyük bir toplumsal sorun ve hak ihlali oluşturan küçük yaşta çocukların ‘evlilik’, ‘imam nikahlı eş’ konumları altında sürekli bir cinsel taciz ve sömürü altında yaşamak zorunda bırakılmalarının önüne geçilmesi için ne yapılması planlanmaktadır” sorularını gündeme getirmişti.

İlgili haberler
Almanya'da 'çocuk evlilikleri'nin yasaklanmasının...

Almanya’daki kadın örgütleri ülkede yapılacak çocuk evliliklerinin kesinlikle yasaklanmasını istiyor...

Küçük yaşta evlilik sömürü değil, kültürmüş!

Suriyeli kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesine Bezmiâlem Üniversitesi’nde hazırlanan bir rap...

2016 Mayısından 2017 Mayısına, Boşanmaların Önlenm...

2016 yılının Mayıs ve Haziran ayı, kadınların Boşanmaların Önlenmesi Komisyonunun haklarımızı sıfırl...