Okul gıdası logosuna dair tebliğin uygulanması 2026'ya ertelendi
Okullarda satılan gıda ürünlerinde "okul gıdası" logosu bulundurulmasına ilişkin tebliğin bazı maddelerinin uygulanma zorunluluğu 2026'ya ertelendi.

2020'de yayımlanmış Okul Gıdası Tebliğinde yer alan bazı maddelerin uygulanma zorunluluğu 2026'ye ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’in geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “11/9/2023” ibaresi “14/9/2026” olarak değiştirilmiştir." denildi.

Gelişme sosyal medyada okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesine dair uygulamanın 2026'ya ertelendiği şeklinde yorumlandı ancak Okul Gıdası Tebliği'nin ücretsiz yemek uygulaması ile alakası bulunmuyor. Tebliğ, okullarda satılan gıda ürünlerinde "okul gıdası logosu" konulmasına dair düzenlemeler içeriyor.

22 Ekim 2020’de Resmi Gazete’de yayımlananan söz konusu tebliğin amacı şöyle açıklanmıştı: “Bu tebliğin amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemektir.”

Tebliğle birlikte okullarda öğrencilere satılan ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını sağlayıp logo almaya hak kazanması zorunluluğu getiriliyor.

ÖNCE 2023'E ERTELENEN UYGULAMA ŞİMDİ 2026'YA ERTELENDİ

9 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de 22 Ekim 2020 tarihli tebliğe ek bir tebliğ yayımlandı ve “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5’inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarıyla 7’nci maddesi hükümleri 11 Eylül 2023 tarihine kadar uygulanmaz.” denilerek uygulama 2023'e ertelendi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla okul gıdası logosu alınmasını zorunlu kılan söz konusu maddeler 11 Eylül 2026'ya ertelenmiş oldu.

Tebliğde ertelenen maddeler şunlar:

MADDE 5'ten üç fıkra:

(2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar için Bakanlıktan okul gıdası onayı alınması zorunludur.

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların ambalajında Okul Gıdası Logosunun bulunması zorunludur.

(4) Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılamaz.

MADDE 7'nin tamamı:

(1) Gıda işletmecisi, bu Tebliğ kapsamında okul gıdası onay işlemleri için Ek-3’te yer alan Başvuru Dilekçesi ile Ek-1’de yer alan Okul Gıdası Onay Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgelerden oluşan dosya ile il müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Okul gıdası onay başvurusunda bulunan gıda işletmesine il müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılır. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik şartlarının uygun bulunması durumunda başvuru dosyası incelemeye alınır.

(3) İl müdürlüğü Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak okul gıdası kriterleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre dosya ile ilgili gerekli incelemeleri yapar.

(4) Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yanlış hazırlanmış olması durumunda il müdürlüğü eksiklik ve/veya yanlışlıkları gıda işletmecisine 15 gün içerisinde resmi yazı ile iletir. Gıda işletmecisi yazının teslim alınmasından itibaren 20 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparak il müdürlüğüne bildirir. 20 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan gıda işletmecilerinin başvuru dosyaları iade edilir.

İlgili haberler
Doç. Dr. Davuthan Günaydın: Okulda bir öğün yemek...

Okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek uygulamasının başlaması mümkün mü? Kaynak nerede? Okul...

İzmir’de çalıştay: Çocuklar için yeterli, dengeli...

İzmir’de düzenlenen “Çocukların Beslenme Hakkı” çalıştayında yetersiz ve dengesiz beslenen çocukları...

DİSK/Gıda-İş: Okullarda 1 öğün ücretsiz yemek her...

DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Ozak sağlıklı ve doyurucu beslenmenin her çocuğun hakkı olduğunu...