TTB: Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılansın!
TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleriyle ilgili olarak düzenleme yapılmasını talep ettiği bir açıklama yayımladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığından kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleriyle ilgili düzenleme yapılmasını talep etti. Sağlık alanında çalışanların 3’te 2’sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu belirten TTB, küresel salgının sağlık çalışanı kadınlar açısından oluşturduğu risklere ve kadın emeği üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

‘KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN TALEPLER’
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, özel/kamu/taşeron işveren ayrımı gözetilmeden tüm sektörlerdeki hekim ve sağlık çalışanlarını kapsamak üzere, kadın sağlık çalışanlarından süt izninde olanların ücretli izinli sayılması, çocuklu eşlerden ikisinin de sağlıkçı olması durumunda birine ücretli izin verilmesi, tek ebeveyn olması nedeniyle çocuğun bakımından tek başına sorumlu olan kadınlar ve erkeklerin ücretli idari izin kapsamına alınması TTB tarafından talep edildi.

İlgili haberler
Sağlık emekçilerinin sağlığı kime emanet?

Sağlık emekçileri sorunlarını saymakla bitiremiyor: Koruyucu malzeme eksikliği, hastanelerdeki önlem...

Kadınların koronavirüse yakalanma riski daha mı fa...

Mekanlar, virüsün bulaşmış olduğu kişilerle temas ihtimalleri, virüse maruz kalma biçimleri, sıklığı...

‘Bize virüsmüşüz gibi davranılıyor’

Hastanelerde alınan önlemlerde bile ayrımcılık söz konusu olduğunu belirtiyor sağlık çalışanı kadınl...