Züleyha Gülüm, kadın cinayetlerine ilişkin meclis araştırması istedi
Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetteki artışa dikkat çeken HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, Meclis araştırma istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddete ilişkin gerçek rakamların ortaya çıkarılması, şiddetinin sona erdirilmesi için etkin ve caydırıcı önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti. Gülüm, İstanbul Sözleşmesi’ne göre kadın cinayeti verilerinin derlenmesi ve nedenlerinin açığa çıkartılmasının devletin görevi olduğunu hatırlatırken, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili sağlıklı verilere ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğuna dikkat çekti. Gülüm, “2018 yılı kadın cinayetlerinin, çocuk istismarı ve kadına yönelik cinsel şiddetin daha çok arttığı bir yıl oldu. Özellikle OHAL döneminde toplumsal muhalefete yönelik saldırıların artmasıyla, kadın cinayetleri de bu duruma paralel olarak artış göstermeye başladı. 6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna rağmen; kanunun bir bütün olarak ve etkili uygulanmamasından kaynaklı olarak kadına yönelik şiddette ve kadın cinayetlerinde azalma yaşanmadığı, tersine her yıl sistematik bir şekilde kadına yönelik erkek şiddetinin ve kadın cinayetlerinin sayısının arttığı görülüyor. Söz konusu kanundan geri adım atma tartışmalarının yaşandığı 2018 yılında kadın cinayetlerinin daha fazla artması da tesadüf değil” dedi.

KADINLAR KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR
Koruma tedbirine rağmen kadınların öldürülmesi, faillerin ortaya çıkarılıp yargılanmaması, cezasızlık hali, hukuki süreçlerde kadınların yaşadığı sorunlar, çocukları ile birlikte öldürülen kadın sayısındaki artışın, kadınlarda ciddi bir endişe yarattığını dile getiren Gülüm, kadınların kendilerini güvende hissetmediğini söyledi.

Gülüm, “Kadın cinayetlerine yönelik cezasızlık hali erkekler lehine cezalarda yapılan indirimler kadın cinayetlerinin daha da artmasına yol açıyor. Türkiye’de neredeyse katliam boyutuna ulaşan kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddete ilişkin gerçek rakamların ortaya çıkarılması, boyutlarının irdelenerek bu cinayetlerin ve erkek şiddetinin sona erdirilmesi için etkin ve caydırıcı önlemlerin alınması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim” diyerek Meclis araştırması teklifinde bulundu.

İlgili haberler
GÜNÜN RAKAMI: Kadın cinayetleri 14 yılda 4 kat art...

CHP’li Necati Tığlı’nın hazırladığı Türkiye’de Kadın Cinayetleri Raporuna göre son 14 yılda kadın ci...

Kıskançlık ve namustan da öte- kadın cinayetleri k...

Almanya’da DaMigra e.V. ve Göçmen Kadınlar Birliği ‘Kıskançlık ve namustan da öte- kadın cinayetleri...

GÜNÜN SERGİSİ: Bu sergi kadın cinayetlerine dikkat...

Sanatçı Aslı Aydemir, açtığı sergi ile kadına şiddeti unutturmamayı ve alışılmasına izin vermemeyi a...